Structures by: Dihlstroem K.

Total: 4

Antimony phyllo-tetraoxoantimonate

O4Sb2

Dihlstroem, K

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1938) 239, 57-64

a=4.804Å   b=5.424Å   c=11.76Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Antimony hydroxohexaoxodiantimonate

HO7Sb3

Dihlstroem, KWestgren, A

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1937) 235, 153-160

a=10.28Å   b=10.28Å   c=10.28Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Antimony phyllo-tetraoxotantalate

O4SbTa

Dihlstroem, K

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1938) 239, 57-64

a=4.916Å   b=5.542Å   c=11.78Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bismuth fluoride hexaoxoditantalate

BiFO6Ta2

Dihlstroem, KWestgren, A

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1937) 235, 153-160

a=10.46Å   b=10.46Å   c=10.46Å

α=90°   β=90°   γ=90°