Structures by: Deng B.

Total: 102

C14H15NO3

C14H15NO3

Gou, QuanDeng, BinZhang, HongbinQin, Jun

Organic letters (2013) 15, 17 4604-4607

a=9.4301(14)Å   b=6.9967(11)Å   c=18.692(3)Å

α=90.00°   β=96.925(2)°   γ=90.00°

C14H15NO3

C14H15NO3

Gou, QuanDeng, BinZhang, HongbinQin, Jun

Organic letters (2013) 15, 17 4604-4607

a=9.5053(11)Å   b=14.4803(18)Å   c=9.8588(12)Å

α=90.00°   β=108.4610(10)°   γ=90.00°

C12H12FNO3

C12H12FNO3

Gou, QuanDeng, BinZhang, HongbinQin, Jun

Organic letters (2013) 15, 17 4604-4607

a=8.9371(12)Å   b=12.7168(17)Å   c=20.942(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

K Y2 Cu S4

CuKS4Y2

Yao, J.-Y.Deng, B.Ibers, J.A.Ellis, D.E.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=3.9475Å   b=13.345Å   c=13.668Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Nd2 Cu S4

CuKNd2S4

Yao, J.-Y.Deng, B.Ellis, D.E.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=4.0577Å   b=13.7442Å   c=13.9265Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Sm2 Cu S4

CuKS4Sm2

Yao, J.-Y.Deng, B.Ellis, D.E.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=4.0218Å   b=13.6074Å   c=13.8264Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Tb2 Cu S4

CuKS4Tb2

Yao, J.-Y.Deng, B.Ibers, J.A.Ellis, D.E.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=3.9679Å   b=13.4243Å   c=13.7102Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Ho2 Cu S4

CuHo2KS4

Yao, J.-Y.Ellis, D.E.Deng, B.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=3.9378Å   b=13.333Å   c=13.6487Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Ho4 Cu4 S9

Cu4Ho4K2S9

Yao, J.-Y.Deng, B.Ellis, D.E.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=13.676Å   b=3.936Å   c=15.795Å

α=90°   β=109.666°   γ=90°

K2 Dy4 Cu4 S9

Cu4Dy4K2S9

Yao, J.-Y.Deng, B.Ellis, D.E.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 5-12

a=13.7061Å   b=3.9482Å   c=15.8111Å

α=90°   β=109.723°   γ=90°

InRbS2

InRbS2

Huang, F.Q.Deng, B.Ellis, D.E.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 2128-2132

a=11.0653Å   b=11.0643Å   c=15.5796Å

α=90°   β=100.2437°   γ=90°

Cs2LiNbS4

Cs2LiNbS4

Huang, F.Q.Deng, B.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 194-199

a=6.9186Å   b=7.2518Å   c=9.7609Å

α=96.65°   β=92.239°   γ=91.279°

InRbSe2

InRbSe2

Huang, F.Q.Deng, B.Ellis, D.E.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 2128-2132

a=11.477Å   b=11.471Å   c=16.186Å

α=90°   β=100.16°   γ=90°

K2 Li V S4

K2LiS4V

Huang, F.Q.Deng, B.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 194-199

a=10.4788Å   b=8.425Å   c=17.9897Å

α=90°   β=94.7478°   γ=90°

Rb2 Li V S4

LiRb2S4V

Huang, F.Q.Deng, B.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 194-199

a=5.8134Å   b=13.083Å   c=23.164Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 Li V S4

Cs2LiS4V

Huang, F.Q.Ibers, J.A.Deng, B.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 194-199

a=5.8316Å   b=13.6095Å   c=24.177Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb2 Li Ta S4

LiRb2S4Ta

Huang, F.Q.Deng, B.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 194-199

a=7.0452Å   b=11.3929Å   c=11.8205Å

α=71.747°   β=87.766°   γ=83.652°

Rb2 Li Nb S4

LiNbRb2S4

Huang, F.Q.Deng, B.Ibers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 194-199

a=7.0285Å   b=11.3919Å   c=11.8129Å

α=71.761°   β=87.877°   γ=83.876°

MnNd4OSe6

MnNd4OSe6

Ijjaali, I.Bin DengIbers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 1503-1507

a=9.5553Å   b=9.5553Å   c=6.9516Å

α=90°   β=90°   γ=120°

FeLa4OSe6

FeLa4OSe6

Ijjaali, I.Bin DengIbers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 1503-1507

a=9.7388Å   b=9.7388Å   c=7.0512Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mn Ce4 O Se6

Ce4MnOSe6

Ijjaali, I.Bin DengIbers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 1503-1507

a=9.6795Å   b=9.6795Å   c=7.0235Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe Ce4 O Se6

Ce4FeOSe6

Ijjaali, I.Bin DengIbers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 1503-1507

a=9.6405Å   b=9.6405Å   c=6.9888Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mn La4 O Se6

La4MnOSe6

Ijjaali, I.Ibers, J.A.Bin Deng

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 1503-1507

a=9.7596Å   b=9.7596Å   c=7.0722Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe Sm4 O Se6

FeOSe6Sm4

Ijjaali, I.Bin DengIbers, J.A.

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 1503-1507

a=9.4489Å   b=9.4489Å   c=6.8784Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mn La4 O S6

La4MnOS6

Ijjaali, I.Ibers, J.A.Bin Deng

Journal of Solid State Chemistry (2005) 178, 1503-1507

a=9.4766Å   b=9.4766Å   c=6.8246Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C46H40P2Ru2Se4

C46H40P2Ru2Se4

Sergey M. DibrovBin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3441-3448

a=9.5419(14)Å   b=11.8807(17)Å   c=11.9229(18)Å

α=93.561(3)°   β=93.604(3)°   γ=109.951(2)°

C46H40P2Ru2Te6

C46H40P2Ru2Te6

Sergey M. DibrovBin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3441-3448

a=25.211(2)Å   b=13.8374(12)Å   c=17.1079(15)Å

α=90.00°   β=119.5060(10)°   γ=90.00°

C47H42Cl2P2Ru2Te6

C47H42Cl2P2Ru2Te6

Sergey M. DibrovBin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3441-3448

a=9.3753(16)Å   b=14.520(2)Å   c=19.117(3)Å

α=81.536(3)°   β=83.552(3)°   γ=74.870(3)°

C18H17NO2

C18H17NO2

Shi, YangWang, GangqiangWang, HangDeng, BinGao, TaoWang, JianGuo, HaibingWu, MinghuSun, Shaofa

New Journal of Chemistry (2020) 44, 34 14477-14480

a=9.7871(13)Å   b=28.773(3)Å   c=10.9288(12)Å

α=90°   β=105.459(11)°   γ=90°

C18H16ClNO2

C18H16ClNO2

Shi, YangWang, GangqiangWang, HangDeng, BinGao, TaoWang, JianGuo, HaibingWu, MinghuSun, Shaofa

New Journal of Chemistry (2020) 44, 34 14477-14480

a=7.3932(6)Å   b=10.0477(10)Å   c=11.2604(10)Å

α=100.487(8)°   β=104.790(7)°   γ=106.520(8)°

2(C10H5O8),C5H14N2,H2O

2(C10H5O8),C5H14N2,H2O

Liang, XiaoqiangChen, YixiangWang, LiZhang, FengFan, ZengluCao, TingtingCao, YayaZhu, HuifangHe, XinyueDeng, BolinYou, YazhiDong, YuZhao, Yamei

New Journal of Chemistry (2019) 43, 28 11099

a=9.6090(18)Å   b=9.757(2)Å   c=15.7080(12)Å

α=71.915(2)°   β=76.613(3)°   γ=87.499(2)°

2(C10H5O8),2(H2O),C5H14N2

2(C10H5O8),2(H2O),C5H14N2

Liang, XiaoqiangChen, YixiangWang, LiZhang, FengFan, ZengluCao, TingtingCao, YayaZhu, HuifangHe, XinyueDeng, BolinYou, YazhiDong, YuZhao, Yamei

New Journal of Chemistry (2019) 43, 28 11099

a=8.5370(12)Å   b=8.7025(12)Å   c=9.7295(18)Å

α=84.792(3)°   β=88.545(2)°   γ=68.948(2)°

C27H47N2OSi2Yb

C27H47N2OSi2Yb

Zhang, GuangchaoDeng, BaojiaWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, XiancuiHuang, ZemingMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15445

a=10.4517(14)Å   b=11.3563(15)Å   c=14.994(2)Å

α=78.823(2)°   β=76.843(2)°   γ=83.550(2)°

C54H94Er2N4O2Si4

C54H94Er2N4O2Si4

Zhang, GuangchaoDeng, BaojiaWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, XiancuiHuang, ZemingMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15445

a=10.4376(7)Å   b=11.4218(7)Å   c=15.0140(9)Å

α=78.6510(10)°   β=76.9410(10)°   γ=83.5880(10)°

C62H110N4O4Si4Yb2

C62H110N4O4Si4Yb2

Zhang, GuangchaoDeng, BaojiaWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, XiancuiHuang, ZemingMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15445

a=16.9930(8)Å   b=15.1128(7)Å   c=28.0534(14)Å

α=90.00°   β=97.2400(10)°   γ=90.00°

C60H102N6O4Si4Y2

C60H102N6O4Si4Y2

Zhang, GuangchaoDeng, BaojiaWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, XiancuiHuang, ZemingMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15445

a=16.873(3)Å   b=15.102(2)Å   c=30.748(5)Å

α=90°   β=115.655(11)°   γ=90°

C76H115Er3N8O5Si

C76H115Er3N8O5Si

Zhang, GuangchaoDeng, BaojiaWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, XiancuiHuang, ZemingMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15445

a=15.8978(10)Å   b=23.9240(15)Å   c=24.6951(15)Å

α=90.00°   β=95.6670(10)°   γ=90.00°

C62H110Gd2N4O4Si4

C62H110Gd2N4O4Si4

Zhang, GuangchaoDeng, BaojiaWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, XiancuiHuang, ZemingMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15445

a=17.006(3)Å   b=15.194(3)Å   c=31.049(5)Å

α=90.00°   β=115.666(8)°   γ=90.00°

C60H106Er2N6O4Si4

C60H106Er2N6O4Si4

Zhang, GuangchaoDeng, BaojiaWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, XiancuiHuang, ZemingMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15445

a=30.625(3)Å   b=15.0990(16)Å   c=33.700(4)Å

α=90°   β=115.6740(10)°   γ=90°

C80H110Er2N8O

C80H110Er2N8O

Zhang, GuangchaoDeng, BaojiaWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, XiancuiHuang, ZemingMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15445

a=12.0912(4)Å   b=14.9505(6)Å   c=24.4254(10)Å

α=104.891(2)°   β=98.886(2)°   γ=93.187(2)°

C80H110N8OY2

C80H110N8OY2

Zhang, GuangchaoDeng, BaojiaWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, XiancuiHuang, ZemingMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15445

a=12.0907(5)Å   b=14.9826(7)Å   c=24.4211(11)Å

α=104.563(2)°   β=98.834(2)°   γ=93.354(2)°

C42H57N4OSiY

C42H57N4OSiY

Guo, LipingZhu, XiancuiZhou, ShuangliuMu, XiaolongWei, YunWang, ShaowuFeng, ZhijunZhang, GuangchaoDeng, Baojia

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 18 6842-6847

a=11.983(4)Å   b=12.232(4)Å   c=17.139(5)Å

α=97.761(4)°   β=91.453(4)°   γ=114.960(4)°

C58H89N4OSiY

C58H89N4OSiY

Guo, LipingZhu, XiancuiZhou, ShuangliuMu, XiaolongWei, YunWang, ShaowuFeng, ZhijunZhang, GuangchaoDeng, Baojia

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 18 6842-6847

a=13.795(2)Å   b=16.625(3)Å   c=28.098(5)Å

α=90.00°   β=92.476(3)°   γ=90.00°

C58H89ErN4OSi

C58H89ErN4OSi

Guo, LipingZhu, XiancuiZhou, ShuangliuMu, XiaolongWei, YunWang, ShaowuFeng, ZhijunZhang, GuangchaoDeng, Baojia

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 18 6842-6847

a=13.826(2)Å   b=21.926(3)Å   c=23.051(3)Å

α=100.028(2)°   β=100.543(2)°   γ=106.367(2)°

C58H89DyN4OSi

C58H89DyN4OSi

Guo, LipingZhu, XiancuiZhou, ShuangliuMu, XiaolongWei, YunWang, ShaowuFeng, ZhijunZhang, GuangchaoDeng, Baojia

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 18 6842-6847

a=13.7985(13)Å   b=16.6154(16)Å   c=28.071(3)Å

α=90.00°   β=92.5970(10)°   γ=90.00°

C58H89N4OSiSm

C58H89N4OSiSm

Guo, LipingZhu, XiancuiZhou, ShuangliuMu, XiaolongWei, YunWang, ShaowuFeng, ZhijunZhang, GuangchaoDeng, Baojia

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 18 6842-6847

a=13.841(3)Å   b=16.677(3)Å   c=28.081(6)Å

α=90.00°   β=92.483(3)°   γ=90.00°

C58H89N4NdOSi

C58H89N4NdOSi

Guo, LipingZhu, XiancuiZhou, ShuangliuMu, XiaolongWei, YunWang, ShaowuFeng, ZhijunZhang, GuangchaoDeng, Baojia

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 18 6842-6847

a=13.9414(9)Å   b=16.8128(12)Å   c=28.3865(19)Å

α=90.00°   β=92.1740(10)°   γ=90.00°

C20H20Ru4Se6

C20H20Ru4Se6

Sergey M. DibrovBin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2005) 44, 3441-3448

a=12.401(3)Å   b=13.607(3)Å   c=14.801(3)Å

α=90.00°   β=110.628(3)°   γ=90.00°

Bis(2-aminopyridine-κN^1^)silver(I) perchlorate

C10H12AgN4,ClO4

Deng, BingLiu, Zhao-DiLiu, Xiu-YingTan, Min-YuZhu, Hai-Liang

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 10 m1444-m1446

a=12.720(4)Å   b=9.810(3)Å   c=21.710(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Cesium ytterbium diselenide

CsSe2Yb

Deng, BinIbers, James A.

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 2 i15-i17

a=4.1539(3)Å   b=4.1539(3)Å   c=16.508(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Diaquabis(3-hydroxynaphthalene-2-carboxylato-κO)zinc(II)

C22H18O8Zn

Deng, BingLiu, Zhao-DiLiu, Xiu-YingTan, Min-YuZhu, Hai-Liang

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 11 m1568-m1569

a=15.597(9)Å   b=5.509(4)Å   c=12.648(7)Å

α=90.00°   β=95.06(2)°   γ=90.00°

Cerium disilicate

Ce4(Si2O7)2

Bin DengJames A. Ibers

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 5 i76-i78

a=6.7964(3)Å   b=6.7964(3)Å   c=24.7282(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Tricesium tantalum tetrasulfide

Cs3S4Ta

Deng, BinIbers, James A.

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 12 i147-i148

a=9.9205(8)Å   b=11.5070(10)Å   c=9.9406(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dicerium orthosilicate telluride

Ce2O4SiTe

Deng, BinYao, Ji-YongIbers, James A.

Acta Crystallographica Section C (2004) 60, 11 i110-i112

a=6.3647(6)Å   b=7.2807(7)Å   c=11.2743(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Dicerium orthosilicate selenide

Ce2O4SeSi

Deng, BinYao, Ji-YongIbers, James A.

Acta Crystallographica Section C (2004) 60, 11 i110-i112

a=6.2250(6)Å   b=7.2354(7)Å   c=11.0739(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bis(2-hydroxyethanaminium) biphenyl-4,4'-dicarboxylate

2(C2H8NO),C14H8O42

Deng, BinYu, Rui-Jin

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 6 o1337

a=7.3410(7)Å   b=12.4094(13)Å   c=38.074(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bis(cyanamide-κ<i>N</i>)[4-(1<i>H</i>-imidazol-1-yl)phenol- κ<i>N</i>^3^]bis(nitrato-κ<i>O</i>)copper(II)

C20H20CuN10O8

Yu, Rui-JinDeng, Bin

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 9 m1253

a=8.2235(7)Å   b=8.7144(8)Å   c=9.4553(9)Å

α=110.8080(10)°   β=96.696(2)°   γ=98.883(2)°

8-chloro-6,6-dimethyl-5-phenyl-6H-indeno[2,1-b]phosphindole 5-oxide

C23H18ClOP

Guo, JiamiMao, ChenluDeng, BinYe, LiyiYin, YingwuGao, YuxingTu, Song

The Journal of organic chemistry (2020)

a=7.6089(2)Å   b=14.0410(3)Å   c=17.1323(4)Å

α=90°   β=93.246(2)°   γ=90°

2-(1-hydroxyethyl)-1,3-diphenylphosphindole 1-oxide

C22H19O2P

Guo, JiamiMao, ChenluDeng, BinYe, LiyiYin, YingwuGao, YuxingTu, Song

The Journal of organic chemistry (2020)

a=9.5029(4)Å   b=10.3608(5)Å   c=11.0975(4)Å

α=99.412(4)°   β=113.277(4)°   γ=107.356(4)°

C11H10N2O2

C11H10N2O2

Li, ChaoranYuan, JingwenZhang, QianBhujanga Rao, ChitturiZhang, RuiZhao, YanningDeng, BichengDong, Dewen

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 24 14999-15008

a=6.5102(6)Å   b=10.6554(10)Å   c=14.2094(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

?

C35H41I1N6O8

Rachel L. BeingessnerBo-Liang DengPhillip E. FanwickHicham Fenniri

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 931-939

a=10.3870(5)Å   b=12.3968(6)Å   c=14.6661(6)Å

α=94.683(3)°   β=102.470(2)°   γ=92.102(2)°

?

C11H6Cl2IN3O

Rachel L. BeingessnerBo-Liang DengPhillip E. FanwickHicham Fenniri

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 931-939

a=7.11770(10)Å   b=24.8135(5)Å   c=21.9306(5)Å

α=90.00°   β=98.1033(9)°   γ=90.00°

?

C19H17I1N4O2

Rachel L. BeingessnerBo-Liang DengPhillip E. FanwickHicham Fenniri

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 931-939

a=10.59620(10)Å   b=7.61340(10)Å   c=44.5783(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

?

C17H23Br1N4O2Si1

Rachel L. BeingessnerBo-Liang DengPhillip E. FanwickHicham Fenniri

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 931-939

a=7.00330(10)Å   b=23.5018(5)Å   c=12.3880(3)Å

α=90.00°   β=106.0520(10)°   γ=90.00°

?

C22H31IN4O4Si

Rachel L. BeingessnerBo-Liang DengPhillip E. FanwickHicham Fenniri

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 931-939

a=10.3329(4)Å   b=10.5854(4)Å   c=14.1306(7)Å

α=71.8355(14)°   β=77.8408(17)°   γ=62.847(3)°

?

C22H32Br1N5O4Si1

Rachel L. BeingessnerBo-Liang DengPhillip E. FanwickHicham Fenniri

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 931-939

a=12.7124(2)Å   b=9.7122(2)Å   c=20.7595(4)Å

α=90.00°   β=93.4230(10)°   γ=90.00°

?

C22H30Br1N5O3Si1

Rachel L. BeingessnerBo-Liang DengPhillip E. FanwickHicham Fenniri

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 931-939

a=9.4226(2)Å   b=26.7406(5)Å   c=9.9586(2)Å

α=90.00°   β=92.2500(10)°   γ=90.00°

?

C22H30Br1N5O3Si1

Rachel L. BeingessnerBo-Liang DengPhillip E. FanwickHicham Fenniri

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 931-939

a=11.5450(2)Å   b=11.2482(2)Å   c=20.2878(4)Å

α=90.00°   β=96.0224(7)°   γ=90.00°

?

C33H47Br1N6O8Si1

Rachel L. BeingessnerBo-Liang DengPhillip E. FanwickHicham Fenniri

Journal of Organic Chemistry (2008) 73, 931-939

a=10.9863(2)Å   b=11.1358(2)Å   c=16.9665(4)Å

α=76.5696(11)°   β=82.8136(10)°   γ=71.9996(12)°

CsLaTe3Zn

CsLaTe3Zn

Jiyong YaoBin DengLeif J. SherryAdam D. McFarlandDonald E. EllisRichard P. Van DuyneJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2004) 43, 7735-7740

a=4.5364(4)Å   b=16.6203(15)Å   c=12.0854(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CsNdTe3Zn

CsNdTe3Zn

Jiyong YaoBin DengLeif J. SherryAdam D. McFarlandDonald E. EllisRichard P. Van DuyneJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2004) 43, 7735-7740

a=4.4702(5)Å   b=16.6648(17)Å   c=11.8656(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CsPrTe3Zn

CsPrTe3Zn

Jiyong YaoBin DengLeif J. SherryAdam D. McFarlandDonald E. EllisRichard P. Van DuyneJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2004) 43, 7735-7740

a=4.4896(5)Å   b=16.647(2)Å   c=11.9294(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CsDyTe3Zn

CsDyTe3Zn

Jiyong YaoBin DengLeif J. SherryAdam D. McFarlandDonald E. EllisRichard P. Van DuyneJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2004) 43, 7735-7740

a=4.3838(4)Å   b=16.7090(14)Å   c=11.6194(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CsTbTe3Zn

CsTbTe3Zn

Jiyong YaoBin DengLeif J. SherryAdam D. McFarlandDonald E. EllisRichard P. Van DuyneJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2004) 43, 7735-7740

a=4.3992(4)Å   b=16.7044(14)Å   c=11.6634(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CsHoTe3Zn

CsHoTe3Zn

Jiyong YaoBin DengLeif J. SherryAdam D. McFarlandDonald E. EllisRichard P. Van DuyneJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2004) 43, 7735-7740

a=4.3761(14)Å   b=16.721(5)Å   c=11.582(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CsTe3TmZn

CsTe3TmZn

Jiyong YaoBin DengLeif J. SherryAdam D. McFarlandDonald E. EllisRichard P. Van DuyneJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2004) 43, 7735-7740

a=4.3471(7)Å   b=16.712(3)Å   c=11.5157(19)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CsErTe3Zn

CsErTe3Zn

Jiyong YaoBin DengLeif J. SherryAdam D. McFarlandDonald E. EllisRichard P. Van DuyneJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2004) 43, 7735-7740

a=4.3604(8)Å   b=16.706(3)Å   c=11.534(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CsTe3YZn

CsTe3YZn

Jiyong YaoBin DengLeif J. SherryAdam D. McFarlandDonald E. EllisRichard P. Van DuyneJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2004) 43, 7735-7740

a=4.3864(3)Å   b=16.7115(12)Å   c=11.6102(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Rubidium lanthanum selenide

LaRbSe2

Bin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 5716-5720

a=4.4313(4)Å   b=4.4313(4)Å   c=23.710(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Rubidium cerium selenide

CeRbSe2

Bin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 5716-5720

a=4.3873(3)Å   b=4.3873(3)Å   c=23.656(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Rubidium praseodymium selenide

PrRbSe2

Bin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 5716-5720

a=4.3524(11)Å   b=4.3524(11)Å   c=23.655(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Rubidium neodymium selenides

NdRbSe2

Bin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 5716-5720

a=4.3231(5)Å   b=4.3231(5)Å   c=23.670(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Rubidium samarium selenide

RbSe2Sm

Bin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 5716-5720

a=4.2799(4)Å   b=4.2799(4)Å   c=23.647(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Rubidium gadolinium selenide

GdRbSe2

Bin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 5716-5720

a=4.2473(7)Å   b=4.2473(7)Å   c=23.689(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Rubidium terbium selenide

RbSe2Tb

Bin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 5716-5720

a=4.2197(4)Å   b=4.2197(4)Å   c=23.631(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Rubidium holmium selenide

HoRbSe2

Bin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 5716-5720

a=4.1869(6)Å   b=4.1869(6)Å   c=23.652(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Rubidium erbium selenide

ErRbSe2

Bin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 5716-5720

a=4.1541(8)Å   b=4.1541(8)Å   c=23.576(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Rubidium lutetium selenide

LuRbSe2

Bin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 5716-5720

a=4.1294(6)Å   b=4.1294(6)Å   c=23.614(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

BiGeRbS4

BiGeRbS4

Jiyong YaoBin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 7094-7099

a=6.5864(4)Å   b=6.8559(4)Å   c=17.9810(12)Å

α=90.00°   β=109.0750(10)°   γ=90.00°

BiCsGeS4

BiCsGeS4

Jiyong YaoBin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 7094-7099

a=6.5474(4)Å   b=6.9282(4)Å   c=18.8875(11)Å

α=90.00°   β=110.1730(10)°   γ=90.00°

BiCsS4Si

BiCsS4Si

Jiyong YaoBin DengDonald E. EllisJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2002) 41, 7094-7099

a=9.3351(7)Å   b=6.9313(5)Å   c=12.8115(10)Å

α=90.00°   β=109.0960(10)°   γ=90.00°

C84H92Eu2N8

C84H92Eu2N8

Zhijun FengXiancui ZhuShaoyin WangShaowu WangShuangliu ZhouYun WeiGuangchao ZhangBaojia DengXiaolong Mu

Inorganic Chemistry (2013) 52, 9549-9556

a=40.057(6)Å   b=16.650(2)Å   c=26.106(4)Å

α=90.00°   β=106.721(2)°   γ=90.00°

C35H58N3O2Si2Yb

C35H58N3O2Si2Yb

Zhijun FengXiancui ZhuShaoyin WangShaowu WangShuangliu ZhouYun WeiGuangchao ZhangBaojia DengXiaolong Mu

Inorganic Chemistry (2013) 52, 9549-9556

a=10.6005(8)Å   b=32.236(2)Å   c=11.9390(9)Å

α=90.00°   β=109.7180(10)°   γ=90.00°

C100H132Eu2N8O2

C100H132Eu2N8O2

Zhijun FengXiancui ZhuShaoyin WangShaowu WangShuangliu ZhouYun WeiGuangchao ZhangBaojia DengXiaolong Mu

Inorganic Chemistry (2013) 52, 9549-9556

a=13.0633(6)Å   b=13.0633(6)Å   c=65.076(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C84H100Eu2N8O2

C84H100Eu2N8O2

Zhijun FengXiancui ZhuShaoyin WangShaowu WangShuangliu ZhouYun WeiGuangchao ZhangBaojia DengXiaolong Mu

Inorganic Chemistry (2013) 52, 9549-9556

a=17.1270(11)Å   b=15.5956(10)Å   c=35.030(2)Å

α=90.00°   β=99.5680(10)°   γ=90.00°

C54H94N4O2Si4Y2

C54H94N4O2Si4Y2

Zhang, GuangchaoDeng, BaojiaWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, XiancuiHuang, ZemingMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15445

a=10.408(3)Å   b=11.353(4)Å   c=14.924(5)Å

α=78.753(4)°   β=77.074(4)°   γ=83.801(4)°

C76H115Dy3N8O5Si

C76H115Dy3N8O5Si

Zhang, GuangchaoDeng, BaojiaWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, XiancuiHuang, ZemingMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15445

a=15.9167(11)Å   b=23.9395(17)Å   c=24.7080(17)Å

α=90.00°   β=95.6220(10)°   γ=90.00°

C76H115N8O5SiY3

C76H115N8O5SiY3

Zhang, GuangchaoDeng, BaojiaWang, ShaowuWei, YunZhou, ShuangliuZhu, XiancuiHuang, ZemingMu, Xiaolong

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 39 15445

a=15.8890(16)Å   b=23.9167(15)Å   c=24.6825(16)Å

α=90°   β=95.663(2)°   γ=90°

CsSmTe3Zn

CsSmTe3Zn

Jiyong YaoBin DengLeif J. SherryAdam D. McFarlandDonald E. EllisRichard P. Van DuyneJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2004) 43, 7735-7740

a=4.4368(5)Å   b=16.6840(17)Å   c=11.7724(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

CsGdTe3Zn

CsGdTe3Zn

Jiyong YaoBin DengLeif J. SherryAdam D. McFarlandDonald E. EllisRichard P. Van DuyneJames A. Ibers

Inorganic Chemistry (2004) 43, 7735-7740

a=4.4161(4)Å   b=16.7148(15)Å   c=11.6989(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°