Structures by: Chernyshov D. Y.

Total: 8

Samarium strontium manganese oxide (0.75/0.25/1/3)

MnO3Sm0.75Sr0.25

Dunaevskii, S MKurbakov, A ITrunov, V AChernyshov, D YuPopov, V VChernyshev, V VRodriguez-Carvajal, J

Fizika Tverdogo Tela (Leningrad) (= Solid State Physics) (1998) 40, 7 1271-1276

a=5.479Å   b=7.686Å   c=5.453Å

α=90°   β=90°   γ=90.3°

Samarium strontium manganese oxide (0.75/0.25/1/3)

MnO3Sm0.75Sr0.25

Dunaevskii, S MKurbakov, A ITrunov, V AChernyshov, D YuPopov, V VChernyshev, V VRodriguez-Carvajal, J

Fizika Tverdogo Tela (Leningrad) (= Solid State Physics) (1998) 40, 7 1271-1276

a=5.498Å   b=7.672Å   c=5.435Å

α=90°   β=90°   γ=90.47°

Samarium strontium manganese oxide (0.75/0.25/1/3)

MnO3Sm0.75Sr0.25

Dunaevskii, S MKurbakov, A ITrunov, V AChernyshov, D YuPopov, V VChernyshev, V VRodriguez-Carvajal, J

Fizika Tverdogo Tela (Leningrad) (= Solid State Physics) (1998) 40, 7 1271-1276

a=5.5062Å   b=7.672Å   c=5.435Å

α=90°   β=90°   γ=90.49°

Samarium strontium manganese oxide (0.75/0.25/1/3)

MnO3Sm0.75Sr0.25

Dunaevskii, S MKurbakov, A ITrunov, V AChernyshov, D YuPopov, V VChernyshev, V VRodriguez-Carvajal, J

Fizika Tverdogo Tela (Leningrad) (= Solid State Physics) (1998) 40, 7 1271-1276

a=5.494Å   b=7.675Å   c=5.436Å

α=90°   β=90°   γ=90.5°

C56H62CuN4O14S2

C56H62CuN4O14S2

Dorokhov, Andrey V.Chernyshov, Dmitrii Yu.Burlov, Anatolii S.Garnovskii, Alexandr D.Ivanova, Irina S.Pyatova, Elena N.Tsivadze, Aslan Yu.Aslanov, Leonid A.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 3 402-410

a=19.0356(6)Å   b=17.4332(6)Å   c=17.4180(6)Å

α=90.00°   β=113.824(3)°   γ=90.00°

C29H32LiN3O7S2

C29H32LiN3O7S2

Dorokhov, Andrey V.Chernyshov, Dmitrii Yu.Burlov, Anatolii S.Garnovskii, Alexandr D.Ivanova, Irina S.Pyatova, Elena N.Tsivadze, Aslan Yu.Aslanov, Leonid A.Chernyshev, Vladimir V.

Acta Crystallographica Section B (2007) 63, 3 402-410

a=9.2918(3)Å   b=23.0117(7)Å   c=15.2798(5)Å

α=90.00°   β=108.063(2)°   γ=90.00°

Tyrolite

As4Ca2Cu9H23.92O38.42

Krivovichev, S. V.Chernyshov, D. Y.Dobelin, N.Armbruster, T.Kahlenberg, V.Kaindl, R.Tessadri, R.Kaltenhauser, G.

American Mineralogist (2006) 91, 1378-1384

a=54.520Å   b=5.5638Å   c=10.4647Å

α=90°   β=96.432°   γ=90°

Tyrolite

C0.76H24.4As4Ca2Cu9O38

Krivovichev, S. V.Chernyshov, D. Y.Dobelin, N.Armbruster, T.Kahlenberg, V.Kaindl, R.Tessadri, R.Kaltenhauser, G.

American Mineralogist (2006) 91, 1378-1384

a=27.562Å   b=5.5682Å   c=10.4662Å

α=90°   β=98.074°   γ=90°