Structures by: Cheng Y. C.

Total: 49

C9.23H13.23O3.69

C9.23H13.23O3.69

Zhang, JiaHe, JunCheng, Yung-ChiZhang, Pei-ChengYan, YuZhang, Hao-JunZhang, Wei-KuXu, Jie-Kun

Organic Chemistry Frontiers (2019) 6, 14 2312

a=32.1461(4)Å   b=11.48300(10)Å   c=8.01620(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C28H23BrO2S

C28H23BrO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=11.5248(7)Å   b=26.0897(17)Å   c=15.4151(10)Å

α=90°   β=93.083(2)°   γ=90°

C24H21BrO2S

C24H21BrO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=9.8120(4)Å   b=10.5329(5)Å   c=11.5586(6)Å

α=97.807(2)°   β=101.735(2)°   γ=116.313(2)°

C23H18BrFO2S

C23H18BrFO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=9.6011(4)Å   b=21.5757(8)Å   c=10.0691(4)Å

α=90°   β=109.7710(10)°   γ=90°

C25H23BrO2S

C25H23BrO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=16.3404(7)Å   b=12.2597(6)Å   c=11.1997(5)Å

α=90°   β=106.631(2)°   γ=90°

C34H24Br2F2

C34H24Br2F2

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=8.290(3)Å   b=16.342(6)Å   c=39.875(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H21ClO3S

C24H21ClO3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=17.1277(9)Å   b=11.8028(6)Å   c=22.7698(13)Å

α=90°   β=108.933(3)°   γ=90°

C25H23BrO4S

C25H23BrO4S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 7 1682-1685

a=8.5565(7)Å   b=10.4912(9)Å   c=13.4305(12)Å

α=103.093(2)°   β=97.701(2)°   γ=100.077(2)°

C25H26O2

C25H26O2

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=10.2155(13)Å   b=18.822(2)Å   c=10.6623(15)Å

α=90°   β=110.299(3)°   γ=90°

C26H28O4S

C26H28O4S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=23.259(3)Å   b=5.6619(4)Å   c=17.6922(16)Å

α=90°   β=112.341(4)°   γ=90°

C18H19NO5S

C18H19NO5S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=11.8500(15)Å   b=10.4794(13)Å   c=13.4988(17)Å

α=90°   β=91.813(3)°   γ=90°

C32H32O4S

C32H32O4S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=12.1307(4)Å   b=11.0079(3)Å   c=20.0330(5)Å

α=90°   β=104.5380(10)°   γ=90°

C28H32O4S

C28H32O4S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=9.4078(8)Å   b=9.4698(8)Å   c=26.640(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H31FO3S

C25H31FO3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=15.2927(5)Å   b=18.9203(5)Å   c=22.9664(7)Å

α=90°   β=90.7750(10)°   γ=90°

C25H24O4S

C25H24O4S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=10.8495(5)Å   b=9.9471(5)Å   c=19.6318(10)Å

α=90°   β=94.6880(10)°   γ=90°

C20H24O3S

C20H24O3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=6.0190(2)Å   b=22.9167(10)Å   c=13.0996(6)Å

α=90°   β=101.5250(10)°   γ=90°

C19H19F3O3S

C19H19F3O3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=5.6186(6)Å   b=8.3590(8)Å   c=37.132(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H32O3S

C25H32O3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=16.0500(8)Å   b=11.2326(5)Å   c=24.8893(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C25H25FO2

C25H25FO2

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=10.3721(7)Å   b=18.7809(11)Å   c=10.7938(6)Å

α=90°   β=110.397(2)°   γ=90°

C34H44O5S

C34H44O5S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2016) 18, 3 608-611

a=10.3966(8)Å   b=11.0245(10)Å   c=26.053(2)Å

α=90°   β=91.850(4)°   γ=90°

C30H26O3S

C30H26O3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2015) 17, 22 5702-5705

a=16.1272(15)Å   b=8.2497(8)Å   c=17.7820(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C24H21FO3S

C24H21FO3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2015) 17, 22 5702-5705

a=15.3544(7)Å   b=5.9154(3)Å   c=21.8657(11)Å

α=90°   β=90.554(2)°   γ=90°

C30H26O3S

C30H26O3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2015) 17, 22 5702-5705

a=14.1880(6)Å   b=5.8892(3)Å   c=15.3276(6)Å

α=90°   β=103.795(2)°   γ=90°

C24H20O2

C24H20O2

Chang, Meng-YangCheng, Yu-Chieh

Organic letters (2015) 17, 22 5702-5705

a=7.1637(4)Å   b=11.4472(5)Å   c=11.9023(5)Å

α=79.270(2)°   β=77.811(2)°   γ=87.147(2)°

C18H17NO2S

C18H17NO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2014) 16, 23 6252

a=12.8499(7)Å   b=10.5117(6)Å   c=12.0432(6)Å

α=90°   β=109.1820(10)°   γ=90°

C18H16FNO2S

C18H16FNO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2014) 16, 23 6252

a=8.850(2)Å   b=9.016(2)Å   c=10.514(3)Å

α=111.443(11)°   β=92.219(13)°   γ=94.247(12)°

C19H16F3NO2S

C19H16F3NO2S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2014) 16, 23 6252

a=8.617(4)Å   b=9.533(5)Å   c=11.024(5)Å

α=82.313(10)°   β=85.656(11)°   γ=79.880(10)°

C17H13FO3S

C17H13FO3S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2015) 17, 5 1264-1267

a=9.2698(4)Å   b=11.0134(5)Å   c=15.0573(7)Å

α=90°   β=105.111(2)°   γ=90°

C20H24O4S

C20H24O4S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2015) 17, 12 3142-3145

a=11.2988(18)Å   b=5.7063(9)Å   c=14.045(2)Å

α=90°   β=102.129(4)°   γ=90°

C24H24

C24H24

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2015) 17, 12 3142-3145

a=7.4014(9)Å   b=30.606(4)Å   c=7.7390(10)Å

α=90°   β=100.806(3)°   γ=90°

C25H29NO5S

C25H29NO5S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2015) 17, 12 3142-3145

a=30.166(4)Å   b=11.6914(15)Å   c=14.2065(18)Å

α=90°   β=113.297(3)°   γ=90°

C19H19FO

C19H19FO

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2015) 17, 12 3142-3145

a=8.4903(10)Å   b=9.6656(11)Å   c=18.663(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H30O8,C4H8O2

C27H30O8,C4H8O2

He, JunXu, Jie-KunZhang, JiaBai, Hong-JinMa, Bing-ZhiCheng, Yung-ChiZhang, Wei-Ku

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 10 2721-2724

a=11.8058(8)Å   b=12.6003(11)Å   c=19.4463(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H33NO5S

C29H33NO5S

Cheng, Yu-ChunWang, Cong-ShuaiLi, Tian-ZhenGao, FengJiao, YinchunShi, Feng

Organic & biomolecular chemistry (2019) 17, 27 6662-6670

a=10.9129(11)Å   b=13.7709(13)Å   c=18.7714(18)Å

α=90°   β=102.2440(10)°   γ=90°

C18H24F12N2O4Pd

C18H24F12N2O4Pd

Liu, Yan-HsiuCheng, Yi-ChingTung, Yung-LiangChi, YunChen, Yao-LunLiu, Chao-ShiuanPeng, Shie-MingLee, Gene-Hsiang

Journal of Materials Chemistry (2003) 13, 1 135

a=5.8906(1)Å   b=10.2740(2)Å   c=10.9422(1)Å

α=77.307(1)°   β=89.906(1)°   γ=75.714(1)°

C16H16F12N2O4Pd

C16H16F12N2O4Pd

Liu, Yan-HsiuCheng, Yi-ChingTung, Yung-LiangChi, YunChen, Yao-LunLiu, Chao-ShiuanPeng, Shie-MingLee, Gene-Hsiang

Journal of Materials Chemistry (2003) 13, 1 135

a=8.7507(2)Å   b=9.4424(2)Å   c=13.7058(2)Å

α=74.0139(9)°   β=86.8875(10)°   γ=81.3120(10)°

C19H32Cl3CuN5O16

C19H32Cl3CuN5O16

Ho, Yi-HsuehChang, Mu-ChiehYu, Kuo-HsuanLiu, Yi-HungWang, YuCheng, Yuan-ChungChen, Jwu-Ting

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 17 6287-6290

a=34.2225(6)Å   b=8.2604(2)Å   c=21.3491(4)Å

α=90.00°   β=100.531(2)°   γ=90.00°

C84H96Cl6Cu8N23O36

C84H96Cl6Cu8N23O36

Ho, Yi-HsuehChang, Mu-ChiehYu, Kuo-HsuanLiu, Yi-HungWang, YuCheng, Yuan-ChungChen, Jwu-Ting

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 17 6287-6290

a=12.8818(2)Å   b=14.6633(2)Å   c=15.9762(2)Å

α=72.1590(10)°   β=79.4310(10)°   γ=75.6160(10)°

C25H29NO5S

C25H29NO5S

Chang, Meng-YangCheng, Yu-ChiehLu, Yi-Ju

Organic letters (2015) 17, 12 3142-3145

a=22.419(8)Å   b=52.094(18)Å   c=7.523(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32.25H24.5Cl0.5N3O0.5

C32.25H24.5Cl0.5N3O0.5

Chang, Shu-YunLin, Guan-TingCheng, Yu-ChiehHuang, Jau-JiunChang, Chiou-LingLin, Chi-FengLee, Jiun-HawChiu, Tien-LungLeung, Man-Kit

ACS applied materials & interfaces (2018) 10, 49 42723-42732

a=9.1220(4)Å   b=16.7661(10)Å   c=32.4618(16)Å

α=90.00°   β=91.796(5)°   γ=90.00°

C31H21N3

C31H21N3

Chang, Shu-YunLin, Guan-TingCheng, Yu-ChiehHuang, Jau-JiunChang, Chiou-LingLin, Chi-FengLee, Jiun-HawChiu, Tien-LungLeung, Man-Kit

ACS applied materials & interfaces (2018) 10, 49 42723-42732

a=9.7930(7)Å   b=24.0523(14)Å   c=9.7846(6)Å

α=90.00°   β=102.466(5)°   γ=90.00°

C31H21N3

C31H21N3

Chang, Shu-YunLin, Guan-TingCheng, Yu-ChiehHuang, Jau-JiunChang, Chiou-LingLin, Chi-FengLee, Jiun-HawChiu, Tien-LungLeung, Man-Kit

ACS applied materials & interfaces (2018) 10, 49 42723-42732

a=9.1933(9)Å   b=10.5069(11)Å   c=12.6008(13)Å

α=93.697(9)°   β=110.643(9)°   γ=100.352(9)°

C31H21N3

C31H21N3

Chang, Shu-YunLin, Guan-TingCheng, Yu-ChiehHuang, Jau-JiunChang, Chiou-LingLin, Chi-FengLee, Jiun-HawChiu, Tien-LungLeung, Man-Kit

ACS applied materials & interfaces (2018) 10, 49 42723-42732

a=8.7429(2)Å   b=9.2041(2)Å   c=28.3515(7)Å

α=90.00°   β=91.718(2)°   γ=90.00°

C31H24N2O5S

C31H24N2O5S

Wang, Cong-ShuaiLi, Tian-ZhenCheng, Yu-ChunZhou, JiMei, Guang-JianShi, Feng

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 6 3214-3222

a=9.8432(8)Å   b=10.4209(9)Å   c=14.3197(12)Å

α=83.441(5)°   β=74.668(4)°   γ=84.081(5)°

C15H16N4O

C15H16N4O

Tsai, Meng-ShiueOu, Chun-LinTsai, Chi-JuiHuang, Yen-ChinCheng, Yuan-ChungSun, Shih-ShengYang, Jye-Shane

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 15 8031-8039

a=10.3427(6)Å   b=11.3011(8)Å   c=13.1434(11)Å

α=111.232(7)°   β=92.812(6)°   γ=101.965(6)°

C15H16N4O

C15H16N4O

Tsai, Meng-ShiueOu, Chun-LinTsai, Chi-JuiHuang, Yen-ChinCheng, Yuan-ChungSun, Shih-ShengYang, Jye-Shane

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 15 8031-8039

a=8.0727(3)Å   b=8.1831(3)Å   c=11.4988(4)Å

α=76.276(2)°   β=76.546(2)°   γ=63.9170(10)°

C27H26O4

C27H26O4

Wang, Cong-ShuaiCheng, Yu-ChunZhou, JiMei, Guang-JianWang, Shu-LiangShi, Feng

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 22 13861-13873

a=23.367(12)Å   b=70.70(4)Å   c=5.211(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C31H36O4

C31H36O4

Wang, Cong-ShuaiCheng, Yu-ChunZhou, JiMei, Guang-JianWang, Shu-LiangShi, Feng

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 22 13861-13873

a=9.7271(9)Å   b=12.1139(11)Å   c=13.3466(12)Å

α=116.0560(10)°   β=102.8250(10)°   γ=98.7450(10)°

C22H21NO3

C22H21NO3

Ramanathan, ManiWang, Yu-HaoLiu, Yi-HungPeng, Shie-MingCheng, Yuan-ChungLiu, Shiuh-Tzung

The Journal of organic chemistry (2018) 83, 11 6133-6141

a=16.2416(5)Å   b=16.5600(6)Å   c=14.0383(4)Å

α=90.00°   β=91.790(2)°   γ=90.00°