Structures by: Chen Z. Y.

Total: 13

C24H20N2O9

C24H20N2O9

Lu, Chong-DaoChen, Zhi-YongLiu, HuiHu, Wen-HaoMi, Ai-Qiao

Organic letters (2004) 6, 18 3071-3074

a=10.471(2)Å   b=9.614(2)Å   c=22.286(5)Å

α=90.00°   β=96.47(2)°   γ=90.00°

C27H25NO7

C27H25NO7

Lu, Chong-DaoChen, Zhi-YongLiu, HuiHu, Wen-HaoMi, Ai-Qiao

Organic letters (2004) 6, 18 3071-3074

a=21.029(5)Å   b=13.441(3)Å   c=8.726(2)Å

α=90.00°   β=94.38(2)°   γ=90.00°

C27H25NO7

C27H25NO7

Lu, Chong-DaoChen, Zhi-YongLiu, HuiHu, Wen-HaoMi, Ai-Qiao

Organic letters (2004) 6, 18 3071-3074

a=14.663(3)Å   b=10.387(1)Å   c=16.994(3)Å

α=90.00°   β=110.84(1)°   γ=90.00°

C30H28N2O7

C30H28N2O7

Lu, Chong-DaoLiu, HuiChen, Zhi-YongHu, Wen-HaoMi, Ai-Qiao

Organic letters (2005) 7, 1 83-86

a=9.0580(15)Å   b=10.3496(18)Å   c=14.987(3)Å

α=74.357(3)°   β=78.955(3)°   γ=86.161(3)°

C23H20N2O8

C23H20N2O8

Lu, Chong-DaoLiu, HuiChen, Zhi-YongHu, Wen-HaoMi, Ai-Qiao

Organic letters (2005) 7, 1 83-86

a=8.245(2)Å   b=9.070(2)Å   c=15.501(4)Å

α=93.34(2)°   β=91.41(2)°   γ=110.26(2)°

(Y0.6 Cu0.4) (Y0.2 Mo0.8) Ba2 O6

Ba2Cu0.4Mo0.8O6Y0.8

Gu, L.-N.Zhang, J.-W.Li, R.-K.Chen, Z.-Y.

Diwen Wuli Xuebao (2000) 22, 77-80

a=8.3656Å   b=8.3656Å   c=8.3656Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.5 Cd0.5) (Sr0.9 Ho0.1)2 (Ho0.7 Ce0.3)2 Cu2 O9

Cd0.5Ce0.6Cu2Ho1.6O9Pb0.5Sr1.8

Qu, B.Qian, Y.-T.Chen, Z.-Y.Luo, H.-M.Han, Y.

Diwen Wuli Xuebao (1996) 18, 432-437

a=3.817Å   b=3.817Å   c=29.32999Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Poly[bis(μ~2~-4-pyridinecarboxylato-κ^3^N:O,O)cobalt(II)]

C12H8CoN2O4

Hao, Hong-QinPeng, Meng-XiaChen, Zi-Yun

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 10 m2605-m2605

a=11.6304(7)Å   b=11.6304(7)Å   c=8.7665(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H17NO

C26H17NO

Hua, YiwenChen, Zi-YanDiao, HanyingZhang, LianpengQiu, GuanyinshengGao, XiaoxingZhou, Hongwei

The Journal of organic chemistry (2020)

a=9.9459(11)Å   b=10.0372(15)Å   c=10.2116(12)Å

α=85.580(11)°   β=72.746(10)°   γ=67.106(12)°

C80H108Mn2Mo36N80O168P12Sr2

C80H108Mn2Mo36N80O168P12Sr2

Chen, Zhao-YiLü, Jing-HuaYu, KaiZhang, HeWang, LuWang, Chun-MeiZhou, Bai-Bin

Inorganic chemistry (2016) 55, 17 8309-8320

a=16.645(7)Å   b=18.268(8)Å   c=23.747(10)Å

α=89.543(7)°   β=74.209(7)°   γ=76.897(7)°

C16H64Mn2Mo18N16O97P6Sr

C16H64Mn2Mo18N16O97P6Sr

Chen, Zhao-YiLü, Jing-HuaYu, KaiZhang, HeWang, LuWang, Chun-MeiZhou, Bai-Bin

Inorganic chemistry (2016) 55, 17 8309-8320

a=27.6058(11)Å   b=26.5475(11)Å   c=17.5600(7)Å

α=90.00°   β=90.3020(10)°   γ=90.00°

C36H46FeMo18N20O82P6Sr

C36H46FeMo18N20O82P6Sr

Chen, Zhao-YiLü, Jing-HuaYu, KaiZhang, HeWang, LuWang, Chun-MeiZhou, Bai-Bin

Inorganic chemistry (2016) 55, 17 8309-8320

a=16.8296(9)Å   b=34.5086(19)Å   c=18.2360(10)Å

α=90.00°   β=90.6960(10)°   γ=90.00°

C48H94Cd4Mo36N48O171P12Sr2

C48H94Cd4Mo36N48O171P12Sr2

Chen, Zhao-YiLü, Jing-HuaYu, KaiZhang, HeWang, LuWang, Chun-MeiZhou, Bai-Bin

Inorganic chemistry (2016) 55, 17 8309-8320

a=18.271(6)Å   b=14.132(5)Å   c=40.470(13)Å

α=90.00°   β=95.797(7)°   γ=90.00°