Structures by: Chen W. B.

Total: 60

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=10.8419(3)Å   b=11.7415(4)Å   c=31.5503(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=11.025(10)Å   b=11.863(11)Å   c=32.15(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

C16H28Fe3N28O2S4,2(CNS),H2O

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=10.8323(4)Å   b=11.6921(4)Å   c=31.5984(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H26Fe3N29OS5,CNS

C17H26Fe3N29OS5,CNS

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=11.131(3)Å   b=11.508(5)Å   c=32.090(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H26Fe3N29OS5,CNS

C17H26Fe3N29OS5,CNS

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=10.799(3)Å   b=11.407(5)Å   c=31.847(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H32Mn2N14B2F8

C30H32Mn2N14,2(BF4)

Liu, YangChen, Yan-CongWu, Si-GuoLi, Quan-WenChen, Wen-BinLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

The Journal of Physical Chemistry C (2017) 121, 41 22727

a=9.3323(10)Å   b=16.1831(15)Å   c=12.3918(12)Å

α=90°   β=95.304(3)°   γ=90°

C30H32Mn2N14P2F12

C30H32Mn2N14,2(F6P)

Liu, YangChen, Yan-CongWu, Si-GuoLi, Quan-WenChen, Wen-BinLiu, Jun-LiangTong, Ming-Liang

The Journal of Physical Chemistry C (2017) 121, 41 22727

a=9.5331(13)Å   b=16.220(3)Å   c=12.8433(18)Å

α=90°   β=94.694(4)°   γ=90°

C24H24N2O3S2

C24H24N2O3S2

Chen, Wen-BingWu, Zhi-JunHu, JingCun, Lin-FengZhang, Xiao-MeiYuan, Wei-Cheng

Organic letters (2011) 13, 9 2472-2475

a=9.8593(5)Å   b=11.3699(6)Å   c=11.6474(6)Å

α=67.803(4)°   β=76.579(4)°   γ=89.515(4)°

C26H22FN3O4S2

C26H22FN3O4S2

Han, Yan-YanChen, Wen-BingHan, Wen-YongWu, Zhi-JunZhang, Xiao-MeiYuan, Wei-Cheng

Organic letters (2012) 14, 2 490-493

a=11.030(5)Å   b=8.972(5)Å   c=12.853(5)Å

α=90.000(5)°   β=91.448(5)°   γ=90.000(5)°

C33H30N4O4S2

C33H30N4O4S2

Han, Yan-YanChen, Wen-BingHan, Wen-YongWu, Zhi-JunZhang, Xiao-MeiYuan, Wei-Cheng

Organic letters (2012) 14, 2 490-493

a=11.2440(2)Å   b=19.7631(3)Å   c=13.6481(2)Å

α=90.00°   β=92.766(2)°   γ=90.00°

C18H16BrN3O4

C18H16BrN3O4

Chen, Wen-BingWu, Zhi-JunPei, Qing-LanCun, Lin-FengZhang, Xiao-MeiYuan, Wei-Cheng

Organic letters (2010) 12, 14 3132-3135

a=9.1592(3)Å   b=11.2121(3)Å   c=17.3903(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H33Dy3O21

C32H33Dy3O21

Zhong, LiChen, Wen-BinOuYang, Zhi-JianYang, MengZhang, Yi-QuanGao, SongSchulze, MichaelWernsdorfer, WolfgangDong, Wen

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 17 2590-2593

a=24.2940(2)Å   b=18.1452(2)Å   c=22.5707(2)Å

α=90°   β=105.5380(10)°   γ=90°

C48H56Dy6O36

C48H56Dy6O36

Zhong, LiChen, Wen-BinOuYang, Zhi-JianYang, MengZhang, Yi-QuanGao, SongSchulze, MichaelWernsdorfer, WolfgangDong, Wen

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 17 2590-2593

a=15.0529(5)Å   b=16.5502(5)Å   c=19.5506(5)Å

α=66.985(3)°   β=74.839(3)°   γ=78.055(3)°

C29H33DyFeN9O6S,CNS,2(O)

C29H33DyFeN9O6S,CNS,2(O)

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongHuang, Guo-ZhangLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaTong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 77 10886-10889

a=12.5138(5)Å   b=13.4439(6)Å   c=13.7508(6)Å

α=111.4050(10)°   β=112.6130(10)°   γ=98.3890(10)°

2(C30H29DyFeN10O4S2)

2(C30H29DyFeN10O4S2)

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongHuang, Guo-ZhangLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaTong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 77 10886-10889

a=14.4632(12)Å   b=15.3659(13)Å   c=15.8216(13)Å

α=89.095(3)°   β=83.157(3)°   γ=85.417(3)°

[Fe3(NH2-trz)6(SCN)6]n (SCN)n

C17H24Fe3N29S5,CNS

Chen, Wen-BinLeng, Ji-DongWang, Zi-ZhouChen, Yan-CongMiao, YuTong, MingliangDong, Wen

Chem. Commun. (2017)

a=11.3202(5)Å   b=21.2403(12)Å   c=16.7606(9)Å

α=90°   β=102.984(2)°   γ=90°

[Fe3(NH2-trz)6(SCN)5(H2O)] (SCN).4H2O

C18H34Fe3N30O5S6

Chen, Wen-BinLeng, Ji-DongWang, Zi-ZhouChen, Yan-CongMiao, YuTong, MingliangDong, Wen

Chem. Commun. (2017)

a=11.5947(4)Å   b=23.0335(7)Å   c=16.4924(5)Å

α=90°   β=103.262(2)°   γ=90°

[Fe3(NH2-trz)6(SCN)6]n (SCN)n

C17H24Fe3N29S5,CNS

Chen, Wen-BinLeng, Ji-DongWang, Zi-ZhouChen, Yan-CongMiao, YuTong, MingliangDong, Wen

Chem. Commun. (2017)

a=11.5569(5)Å   b=21.7106(11)Å   c=17.1108(9)Å

α=90°   β=103.4778(14)°   γ=90°

[Fe3(NH2-trz)6(SCN)5(H2O)] (SCN).4H2O

C17H26Fe3N29OS5,CNS,4(H2O)

Chen, Wen-BinLeng, Ji-DongWang, Zi-ZhouChen, Yan-CongMiao, YuTong, MingliangDong, Wen

Chem. Commun. (2017)

a=11.5773(4)Å   b=23.0123(9)Å   c=16.4758(7)Å

α=90°   β=103.2580(10)°   γ=90°

[Fe3(NH2-trz)6(SCN)5(H2O)] (SCN).4H2O

C18H26Fe3N30OS6

Chen, Wen-BinLeng, Ji-DongWang, Zi-ZhouChen, Yan-CongMiao, YuTong, MingliangDong, Wen

Chem. Commun. (2017)

a=11.7202(3)Å   b=23.0483(6)Å   c=16.8628(4)Å

α=90°   β=103.4440(10)°   γ=90°

[Fe3(NH2-trz)6(SCN)6]n (SCN)n

C17H24Fe3N29S5,CNS

Chen, Wen-BinLeng, Ji-DongWang, Zi-ZhouChen, Yan-CongMiao, YuTong, MingliangDong, Wen

Chem. Commun. (2017)

a=11.4352(6)Å   b=21.6118(12)Å   c=16.7548(9)Å

α=90°   β=103.0361(15)°   γ=90°

[Fe3(NH2-trz)6(SCN)6]n (SCN)n

C17H24Fe3N29S5,CNS

Chen, Wen-BinLeng, Ji-DongWang, Zi-ZhouChen, Yan-CongMiao, YuTong, MingliangDong, Wen

Chem. Commun. (2017)

a=11.3813(6)Å   b=21.4624(12)Å   c=16.7387(10)Å

α=90°   β=103.0041(15)°   γ=90°

C8H6.5N5O1.75

C8H6.5N5O1.75

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinYu, Xin-WeiYang, MengQiu, Yan-XuanDong, Wen

New J. Chem. (2015) 39, 2 1222

a=26.008(3)Å   b=6.8360(8)Å   c=22.709(3)Å

α=90.00°   β=123.384(2)°   γ=90.00°

C9H8N5O1.5

C9H8N5O1.5

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinYu, Xin-WeiYang, MengQiu, Yan-XuanDong, Wen

New J. Chem. (2015) 39, 2 1222

a=6.8792(11)Å   b=20.841(3)Å   c=13.359(3)Å

α=90.00°   β=103.471(12)°   γ=90.00°

C16H16MnN10O6

C16H16MnN10O6

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinYu, Xin-WeiYang, MengQiu, Yan-XuanDong, Wen

New J. Chem. (2015) 39, 2 1222

a=19.315(4)Å   b=8.0880(16)Å   c=11.970(2)Å

α=90.00°   β=94.203(9)°   γ=90.00°

C16H16N10O6Zn

C16H16N10O6Zn

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinYu, Xin-WeiYang, MengQiu, Yan-XuanDong, Wen

New J. Chem. (2015) 39, 2 1222

a=19.020(3)Å   b=8.0801(12)Å   c=11.9530(17)Å

α=90.00°   β=94.235(8)°   γ=90.00°

C16H16CdN10O6

C16H16CdN10O6

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinYu, Xin-WeiYang, MengQiu, Yan-XuanDong, Wen

New J. Chem. (2015) 39, 2 1222

a=19.4542(7)Å   b=8.1626(3)Å   c=12.0696(5)Å

α=90.00°   β=94.203(2)°   γ=90.00°

C10H30CuN26O2

C10H30CuN26O2

Lin, Jiao-MinQiu, Yan-XuanChen, Wen-BinYang, MengZhou, Ai-JuDong, WenTian, Chang-En

CrystEngComm (2012) 14, 8 2779

a=23.9938(5)Å   b=7.2021(2)Å   c=14.5155(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H28N26NiO2

C10H28N26NiO2

Lin, Jiao-MinQiu, Yan-XuanChen, Wen-BinYang, MengZhou, Ai-JuDong, WenTian, Chang-En

CrystEngComm (2012) 14, 8 2779

a=11.9182(3)Å   b=7.2555(2)Å   c=14.5570(4)Å

α=90.00°   β=98.464(2)°   γ=90.00°

C6H16CuN14

C6H16CuN14

Lin, Jiao-MinQiu, Yan-XuanChen, Wen-BinYang, MengZhou, Ai-JuDong, WenTian, Chang-En

CrystEngComm (2012) 14, 8 2779

a=7.0326(2)Å   b=8.4673(3)Å   c=12.2837(4)Å

α=103.1330(10)°   β=98.0200(10)°   γ=105.2750(10)°

C18H54Co2N42O3

C18H54Co2N42O3

Lin, Jiao-MinQiu, Yan-XuanChen, Wen-BinYang, MengZhou, Ai-JuDong, WenTian, Chang-En

CrystEngComm (2012) 14, 8 2779

a=9.6939(10)Å   b=14.8594(15)Å   c=16.3712(16)Å

α=106.433(5)°   β=105.990(5)°   γ=102.997(4)°

C30H31DyFeN10O5S2

C30H31DyFeN10O5S2

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongHuang, Guo-ZhangLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaTong, Ming-Liang

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 77 10886-10889

a=12.617(4)Å   b=13.314(3)Å   c=13.742(4)Å

α=111.140(8)°   β=112.417(8)°   γ=98.797(8)°

C6H18CuN14O2

C6H18CuN14O2

Lin, Jiao-MinQiu, Yan-XuanChen, Wen-BinYang, MengZhou, Ai-JuDong, WenTian, Chang-En

CrystEngComm (2012) 14, 8 2779

a=7.9461(6)Å   b=8.2084(6)Å   c=12.8870(10)Å

α=77.665(5)°   β=74.131(4)°   γ=71.317(4)°

C30H28DyN15O11,C33H33DyN16O11

C30H28DyN15O11,C33H33DyN16O11

He, Jian-QiangXie, Shang-FangLai, Bi-LinYang, MengChen, Wen-BinZhang, Yi-QuanDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 42 14975-14984

a=18.5203(5)Å   b=24.3670(7)Å   c=20.3923(8)Å

α=90°   β=99.226(3)°   γ=90°

C30H28N15O11Tb,C33H33N16O11Tb

C30H28N15O11Tb,C33H33N16O11Tb

He, Jian-QiangXie, Shang-FangLai, Bi-LinYang, MengChen, Wen-BinZhang, Yi-QuanDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 42 14975-14984

a=18.5473(5)Å   b=24.3836(7)Å   c=20.4332(8)Å

α=90°   β=99.276(3)°   γ=90°

As6Cs15Dy6K9Na12O263W54,18(O)

As6Cs15Dy6K9Na12O263W54,18(O)

Huo, YuChen, Yan-CongLiu, Jun-LiangJia, Jian-HuaChen, Wen-BinWu, Si-GuoTong, Mingliang

Dalton Transactions (2017)

a=23.4503(8)Å   b=23.4503(8)Å   c=14.6472(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C16H16Mn2N16O4

C16H16Mn2N16O4

Zhong, LiXie, Shang-FangHe, Jian-QiangZhong, Qi-SuiYang, MengChen, Wen-BinDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 10 3467-3475

a=13.1899(8)Å   b=27.1044(18)Å   c=12.7668(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C8H4CuN8

C8H4CuN8

Zhong, LiXie, Shang-FangHe, Jian-QiangZhong, Qi-SuiYang, MengChen, Wen-BinDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 10 3467-3475

a=13.0946(10)Å   b=13.0946(10)Å   c=11.3554(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C8H8MnN8O2

C8H8MnN8O2

Zhong, LiXie, Shang-FangHe, Jian-QiangZhong, Qi-SuiYang, MengChen, Wen-BinDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 10 3467-3475

a=14.6205(14)Å   b=12.1534(12)Å   c=6.2740(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C16H16Co2N16O4

C16H16Co2N16O4

Zhong, LiXie, Shang-FangHe, Jian-QiangZhong, Qi-SuiYang, MengChen, Wen-BinDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 10 3467-3475

a=13.0625(7)Å   b=26.5775(16)Å   c=12.5503(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C4H14MnN8O6

C4H14MnN8O6

Yang, MengOuYang, Zhen-JieChen, Wen-BinZhou, Rong-FuLi, NanDong, Wen

CrystEngComm (2013) 15, 42 8529

a=6.3061(9)Å   b=6.9947(10)Å   c=7.9080(12)Å

α=76.149(5)°   β=74.174(5)°   γ=69.324(5)°

C8H22N12O2Zn

C8H22N12O2Zn

Yang, MengOuYang, Zhen-JieChen, Wen-BinZhou, Rong-FuLi, NanDong, Wen

CrystEngComm (2013) 15, 42 8529

a=7.7533(3)Å   b=13.1193(5)Å   c=15.5043(6)Å

α=90.00°   β=99.829(3)°   γ=90.00°

C8H22CdN12O2

C8H22CdN12O2

Yang, MengOuYang, Zhen-JieChen, Wen-BinZhou, Rong-FuLi, NanDong, Wen

CrystEngComm (2013) 15, 42 8529

a=7.92830(10)Å   b=13.3730(2)Å   c=15.2752(2)Å

α=90.00°   β=102.2840(10)°   γ=90.00°

C8H18CuN12

C8H18CuN12

Yang, MengOuYang, Zhen-JieChen, Wen-BinZhou, Rong-FuLi, NanDong, Wen

CrystEngComm (2013) 15, 42 8529

a=7.0262(4)Å   b=8.4500(5)Å   c=12.2755(9)Å

α=103.213(4)°   β=97.971(4)°   γ=105.300(3)°

C48H48Mn2N24O6

C48H48Mn2N24O6

Yang, MengOuYang, Zhen-JieChen, Wen-BinZhou, Rong-FuLi, NanDong, Wen

CrystEngComm (2013) 15, 42 8529

a=8.8748(3)Å   b=25.0910(6)Å   c=23.2520(7)Å

α=90.00°   β=97.411(2)°   γ=90.00°

C12H34CoN20O6

C12H34CoN20O6

Yang, MengOuYang, Zhen-JieChen, Wen-BinZhou, Rong-FuLi, NanDong, Wen

CrystEngComm (2013) 15, 42 8529

a=11.8920(3)Å   b=7.2477(2)Å   c=14.5382(4)Å

α=90.00°   β=98.479(2)°   γ=90.00°

C16H33ErN12O18

C16H33ErN12O18

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinOuyang, Zhi-JianLin, Wen-NingYang, LiuDong, Wen

RSC Adv. (2014)

a=12.9043(8)Å   b=13.7369(8)Å   c=18.1170(10)Å

α=85.446(3)°   β=77.264(3)°   γ=83.393(3)°

C32H46Er2N24O26

C32H46Er2N24O26

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinOuyang, Zhi-JianLin, Wen-NingYang, LiuDong, Wen

RSC Adv. (2014)

a=9.7064(14)Å   b=12.0080(17)Å   c=12.7434(18)Å

α=110.523(6)°   β=94.782(7)°   γ=105.108(7)°

C32H46Ho2N24O26

C32H46Ho2N24O26

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinOuyang, Zhi-JianLin, Wen-NingYang, LiuDong, Wen

RSC Adv. (2014)

a=9.6936(4)Å   b=11.9920(4)Å   c=12.8118(4)Å

α=110.378(3)°   β=94.930(4)°   γ=104.916(3)°

C16H17N12NdO10

C16H17N12NdO10

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinOuyang, Zhi-JianLin, Wen-NingYang, LiuDong, Wen

RSC Adv. (2014)

a=16.2248(7)Å   b=14.2682(6)Å   c=10.0232(4)Å

α=90.00°   β=105.746(2)°   γ=90.00°

C16H17GdN12O10

C16H17GdN12O10

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinOuyang, Zhi-JianLin, Wen-NingYang, LiuDong, Wen

RSC Adv. (2014)

a=16.3059(18)Å   b=14.2088(16)Å   c=10.0240(9)Å

α=90.00°   β=105.473(6)°   γ=90.00°

C8H23DyN6O13

C8H23DyN6O13

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinOuyang, Zhi-JianLin, Wen-NingYang, LiuDong, Wen

RSC Adv. (2014)

a=10.8529(13)Å   b=6.9013(9)Å   c=27.181(3)Å

α=90.00°   β=112.490(6)°   γ=90.00°

C32H46Eu2N24O26

C32H46Eu2N24O26

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinYu, Xin-WeiYang, MengQiu, Yan-XuanDong, WenSun, Ya-Qiu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 24 9090-9097

a=11.8805(2)Å   b=14.6591(3)Å   c=16.4889(3)Å

α=99.9840(10)°   β=95.9560(10)°   γ=110.3260(10)°

C8H14N6O7

C8H14N6O7

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinYu, Xin-WeiYang, MengQiu, Yan-XuanDong, WenSun, Ya-Qiu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 24 9090-9097

a=27.104(10)Å   b=3.8044(13)Å   c=27.047(9)Å

α=90.00°   β=101.58(2)°   γ=90.00°

C32H46Dy2N24O26

C32H46Dy2N24O26

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinYu, Xin-WeiYang, MengQiu, Yan-XuanDong, WenSun, Ya-Qiu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 24 9090-9097

a=9.6459(14)Å   b=11.9523(18)Å   c=12.8750(19)Å

α=110.424(2)°   β=94.582(2)°   γ=105.450(2)°

C32H46N24O26Tb2

C32H46N24O26Tb2

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinYu, Xin-WeiYang, MengQiu, Yan-XuanDong, WenSun, Ya-Qiu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 24 9090-9097

a=9.6491(13)Å   b=11.9680(17)Å   c=12.9137(18)Å

α=110.617(2)°   β=94.603(2)°   γ=105.596(2)°

C32H46N24O26Sm2

C32H46N24O26Sm2

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinYu, Xin-WeiYang, MengQiu, Yan-XuanDong, WenSun, Ya-Qiu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 24 9090-9097

a=9.6865(12)Å   b=11.7997(14)Å   c=13.1112(16)Å

α=111.997(2)°   β=95.839(2)°   γ=104.792(2)°

C32H46Gd2N24O26

C32H46Gd2N24O26

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinYu, Xin-WeiYang, MengQiu, Yan-XuanDong, WenSun, Ya-Qiu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 24 9090-9097

a=9.76740(10)Å   b=11.8082(2)Å   c=12.5681(2)Å

α=109.4910(10)°   β=94.4350(10)°   γ=104.6290(10)°

C8H8N6O4

C8H8N6O4

Chen, Wen-BinLi, Zhi-XinYu, Xin-WeiYang, MengQiu, Yan-XuanDong, WenSun, Ya-Qiu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2014) 43, 24 9090-9097

a=3.9726(2)Å   b=10.6370(6)Å   c=24.5982(13)Å

α=90.00°   β=91.158(4)°   γ=90.00°

C17H26Fe3N29OS5,CNS

C17H26Fe3N29OS5,CNS

Chen, Wen-BinChen, Yan-CongYang, MengTong, Ming-LiangDong, Wen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 12 4307-4314

a=10.972(4)Å   b=11.475(6)Å   c=31.878(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°