Structures by: Chen Q. H.

Total: 31

C26H43NO8

C26H43NO8

Gao, FengChen, Qiao-HongWang, Feng-Peng

Journal of natural products (2007) 70, 5 876-879

a=9.1860(18)Å   b=10.212(2)Å   c=54.792(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(1S,4R,5R,8S,9S,10R,13S,14S,16S,17S)-11-ethyl-16-methoxy-13- (methoxymethyl)-11-azahexacy-clo[7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17] nonadecane-4,5,8,14,17-pentaol

C24H39NO8

Gao, FengChen, Qiao-HongWang, Feng-Peng

Journal of natural products (2007) 70, 5 876-879

a=13.491(3)Å   b=15.501(3)Å   c=21.975(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C52H82N2O14,H4O2

C52H82N2O14,H4O2

Gao, FengChen, Qiao-HongWang, Feng-Peng

Journal of natural products (2007) 70, 5 876-879

a=9.1860(18)Å   b=10.212(2)Å   c=54.792(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H33NO2

C22H33NO2

Liu, Xiao-YuCheng, HangLi, Xiao-HuanChen, Qiao-HongXu, LiangWang, Feng-Peng

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 7 1411-1417

a=8.4693(8)Å   b=19.713(3)Å   c=22.265(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H47NO8S

C36H47NO8S

Chen, Qiao-HongGanesh, ThotaBrodie, PeggySlebodnick, CarlaJiang, YiBanerjee, AbhijitBane, SusanSnyder, James P.Kingston, David G. I.

Organic & Biomolecular Chemistry (2008) 6, 24 4542-4552

a=6.0080(11)Å   b=17.848(2)Å   c=30.989(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H14K2N2O11S2

C18H14K2N2O11S2

Ke, HuaHu, FenMeng, LingyiChen, Qi-HuaLai, Qian-ShengLi, Ze-ChenHuang, Ze-LongLiao, Jian-ZhenQiu, Jian-DingLu, Can-Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 92 14353-14356

a=5.62440(10)Å   b=6.10970(10)Å   c=15.9088(3)Å

α=89.883(2)°   β=81.215(2)°   γ=76.999(2)°

C18H16CaN2O12S2

C18H16CaN2O12S2

Ke, HuaHu, FenMeng, LingyiChen, Qi-HuaLai, Qian-ShengLi, Ze-ChenHuang, Ze-LongLiao, Jian-ZhenQiu, Jian-DingLu, Can-Zhong

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 92 14353-14356

a=8.8177(3)Å   b=28.7454(7)Å   c=8.9688(3)Å

α=90°   β=108.766(3)°   γ=90°

C84H40N6O32Zn2,C12H36O6S6Zn,6(C2H6OS)

C84H40N6O32Zn2,C12H36O6S6Zn,6(C2H6OS)

Ke, HuaChen, Qi-HuaLiao, Jian-ZhenLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2020)

a=12.7067(6)Å   b=13.0794(4)Å   c=21.0583(8)Å

α=88.535(3)°   β=73.381(4)°   γ=61.238(4)°

C34H26N4O12Zn

C34H26N4O12Zn

Ke, HuaChen, Qi-HuaLiao, Jian-ZhenLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2020)

a=13.1613(2)Å   b=8.55650(14)Å   c=27.6390(5)Å

α=90°   β=94.8776(14)°   γ=90°

0.5(C64H48Cd2N4O24S4)

0.5(C64H48Cd2N4O24S4)

Ke, HuaChen, Qi-HuaLiao, Jian-ZhenLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2020)

a=13.5349(8)Å   b=8.6599(6)Å   c=26.4575(17)Å

α=90°   β=95.607(6)°   γ=90°

C32H28CoN2O14S2

C32H28CoN2O14S2

Ke, HuaChen, Qi-HuaLiao, Jian-ZhenLu, Can-Zhong

CrystEngComm (2020)

a=17.051(15)Å   b=5.459(4)Å   c=18.215(16)Å

α=90°   β=101.114(9)°   γ=90°

C12H12N22O12Zn5

C12H12N22O12Zn5

Ye, YingxiangWu, XiuzhenYao, ZizhuWu, LingCai, ZetaoWang, LihuaMa, XiulingChen, Qian-HuoZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

J. Mater. Chem. A (2016) 4, 11 4062-4070

a=15.5031(4)Å   b=15.5031(4)Å   c=12.0934(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.25(C40H24N12O16Zn6)

0.25(C40H24N12O16Zn6)

Ye, YingxiangWu, XiuzhenYao, ZizhuWu, LingCai, ZetaoWang, LihuaMa, XiulingChen, Qian-HuoZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

J. Mater. Chem. A (2016) 4, 11 4062-4070

a=11.9442(16)Å   b=19.1318(10)Å   c=9.2109(7)Å

α=90°   β=109.821(12)°   γ=90°

C20H12N6O8Zn3,C6H6O2,2(C4H9NO)

C20H12N6O8Zn3,C6H6O2,2(C4H9NO)

Ye, YingxiangWu, XiuzhenYao, ZizhuWu, LingCai, ZetaoWang, LihuaMa, XiulingChen, Qian-HuoZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

J. Mater. Chem. A (2016) 4, 11 4062-4070

a=9.1768(5)Å   b=10.9017(8)Å   c=11.3961(9)Å

α=117.938(8)°   β=100.535(5)°   γ=98.517(5)°

C10H6N3O4Zn1.5

C10H6N3O4Zn1.5

Ye, YingxiangWu, XiuzhenYao, ZizhuWu, LingCai, ZetaoWang, LihuaMa, XiulingChen, Qian-HuoZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

J. Mater. Chem. A (2016) 4, 11 4062-4070

a=9.2142(6)Å   b=11.1531(19)Å   c=11.3582(19)Å

α=112.294(16)°   β=99.494(9)°   γ=99.046(9)°

C20H12N6O8Zn3,C6H11O,2(C6H12O)

C20H12N6O8Zn3,C6H11O,2(C6H12O)

Ye, YingxiangWu, XiuzhenYao, ZizhuWu, LingCai, ZetaoWang, LihuaMa, XiulingChen, Qian-HuoZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

J. Mater. Chem. A (2016) 4, 11 4062-4070

a=9.1743(4)Å   b=10.8488(5)Å   c=11.3458(5)Å

α=113.479(4)°   β=98.726(4)°   γ=98.016(4)°

0.5(C40H24N12O16Zn6)

0.5(C40H24N12O16Zn6)

Ye, YingxiangWu, XiuzhenYao, ZizhuWu, LingCai, ZetaoWang, LihuaMa, XiulingChen, Qian-HuoZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

J. Mater. Chem. A (2016) 4, 11 4062-4070

a=12.1742(4)Å   b=18.9858(5)Å   c=9.1980(3)Å

α=90°   β=108.810(4)°   γ=90°

C10H6N3O4Zn1.5

C10H6N3O4Zn1.5

Ye, YingxiangWu, XiuzhenYao, ZizhuWu, LingCai, ZetaoWang, LihuaMa, XiulingChen, Qian-HuoZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

J. Mater. Chem. A (2016) 4, 11 4062-4070

a=8.6854(5)Å   b=19.7877(8)Å   c=7.9849(5)Å

α=90°   β=113.775(7)°   γ=90°

4-(2,3-Dimethoxyphenyl)-1<i>H</i>-pyrrole-3-carbonitrile

C13H12N2O2

Chen, Qing-HaoMeng, Fan-WeiDong, Gui-JunWang, Xiao-DanGao, Jin-Sheng

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 5 o1567

a=17.527(4)Å   b=9.6576(19)Å   c=14.237(3)Å

α=90.00°   β=106.92(3)°   γ=90.00°

0.13(C352H208Cd48N96O168)

0.13(C352H208Cd48N96O168)

Chen, YuanLi, ZiyinLiu, QingShen, YangcanWu, XiuzhenXu, DandanMa, XiulingWang, LihuaChen, Qian-HuoZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

Crystal Growth & Design (2015) 15, 8 3847

a=20.7471(5)Å   b=26.2764(6)Å   c=36.8943(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C26H19EuN4O12Zn,H2O

C26H19EuN4O12Zn,H2O

Feng, RuiChen, LianChen, Qi-HuiShan, Xiao-ChenGai, Yan-LiJiang, Fei-LongHong, Mao-Chun

Crystal Growth & Design (2011) 11, 5 1705

a=7.7939(19)Å   b=12.520(3)Å   c=29.982(7)Å

α=90.00°   β=92.952(4)°   γ=90.00°

C26H19N4O12SmZn,O

C26H19N4O12SmZn,O

Feng, RuiChen, LianChen, Qi-HuiShan, Xiao-ChenGai, Yan-LiJiang, Fei-LongHong, Mao-Chun

Crystal Growth & Design (2011) 11, 5 1705

a=7.794(3)Å   b=12.535(5)Å   c=30.012(12)Å

α=90.00°   β=92.953(5)°   γ=90.00°

C26H19N4NdO12Zn,O

C26H19N4NdO12Zn,O

Feng, RuiChen, LianChen, Qi-HuiShan, Xiao-ChenGai, Yan-LiJiang, Fei-LongHong, Mao-Chun

Crystal Growth & Design (2011) 11, 5 1705

a=7.819(2)Å   b=12.561(3)Å   c=29.962(7)Å

α=90.00°   β=92.663(5)°   γ=90.00°

C26H19DyN4O12Zn,O

C26H19DyN4O12Zn,O

Feng, RuiChen, LianChen, Qi-HuiShan, Xiao-ChenGai, Yan-LiJiang, Fei-LongHong, Mao-Chun

Crystal Growth & Design (2011) 11, 5 1705

a=7.766(3)Å   b=12.471(5)Å   c=29.941(13)Å

α=90.00°   β=93.191(8)°   γ=90.00°

C26H19ErN4O12Zn,O

C26H19ErN4O12Zn,O

Feng, RuiChen, LianChen, Qi-HuiShan, Xiao-ChenGai, Yan-LiJiang, Fei-LongHong, Mao-Chun

Crystal Growth & Design (2011) 11, 5 1705

a=7.7470(17)Å   b=12.440(3)Å   c=29.949(7)Å

α=90.00°   β=93.328(4)°   γ=90.00°

C26H19N4O12TbZn,O

C26H19N4O12TbZn,O

Feng, RuiChen, LianChen, Qi-HuiShan, Xiao-ChenGai, Yan-LiJiang, Fei-LongHong, Mao-Chun

Crystal Growth & Design (2011) 11, 5 1705

a=7.777(2)Å   b=12.488(3)Å   c=29.956(8)Å

α=90.00°   β=93.123(4)°   γ=90.00°

0.5(Fe2H12O20P4),C3H5N2

0.5(Fe2H12O20P4),C3H5N2

Su, XuelianYao, ZizhuYe, YingxiangZeng, HengXu, GangWu, LingMa, XiulingChen, Qian-HuoWang, LihuaZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

Inorganic chemistry (2016) 55, 2 983-986

a=22.2497(7)Å   b=7.3225(2)Å   c=7.1209(2)Å

α=90°   β=106.633(4)°   γ=90°

0.5(C72H48Cl2Cu8N24O24),4(Cl0.75O3)

0.5(C72H48Cl2Cu8N24O24),4(Cl0.75O3)

Ye, YingxiangXiong, ShunshunWu, XiaonanZhang, LiuqinLi, ZiyinWang, LihuaMa, XiulingChen, Qian-HuoZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

Inorganic chemistry (2015) 55, 1 292

a=14.2066(2)Å   b=14.2066(2)Å   c=19.8137(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C72H48Cl2Cu8N24O20),4(B0.75F3),2(O)

0.5(C72H48Cl2Cu8N24O20),4(B0.75F3),2(O)

Ye, YingxiangXiong, ShunshunWu, XiaonanZhang, LiuqinLi, ZiyinWang, LihuaMa, XiulingChen, Qian-HuoZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

Inorganic chemistry (2015) 55, 1 292

a=14.1125(5)Å   b=14.1125(5)Å   c=19.8583(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C72H48Cl2Cu8N24O16),4(B0.75F3),4(O)

0.5(C72H48Cl2Cu8N24O16),4(B0.75F3),4(O)

Ye, YingxiangXiong, ShunshunWu, XiaonanZhang, LiuqinLi, ZiyinWang, LihuaMa, XiulingChen, Qian-HuoZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

Inorganic chemistry (2015) 55, 1 292

a=14.1245(7)Å   b=14.1245(7)Å   c=19.9049(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

0.5(C72H48Cl2Cu8N24O16),4(B0.75F3),2(Ow),0.23(C4O8)

0.5(C72H48Cl2Cu8N24O16),4(B0.75F3),2(Ow),0.23(C4O8)

Ye, YingxiangXiong, ShunshunWu, XiaonanZhang, LiuqinLi, ZiyinWang, LihuaMa, XiulingChen, Qian-HuoZhang, ZhangjingXiang, Shengchang

Inorganic chemistry (2015) 55, 1 292

a=14.0241(7)Å   b=14.0241(7)Å   c=19.9373(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°