Structures by: Chen H. R.

Total: 10

Psidial A

C30H34O5

Shao, MengWang, YingLiu, ZhongZhang, Dong-MeiCao, Hui-HuiJiang, Ren-WangFan, Chun-LinZhang, Xiao-QiChen, He-RuYao, Xin-ShengYe, Wen-Cai

Organic letters (2010) 12, 21 5040-5043

a=11.14980(10)Å   b=11.14980(10)Å   c=40.4482(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Guajadial

C30H34O5

Shao, MengWang, YingLiu, ZhongZhang, Dong-MeiCao, Hui-HuiJiang, Ren-WangFan, Chun-LinZhang, Xiao-QiChen, He-RuYao, Xin-ShengYe, Wen-Cai

Organic letters (2010) 12, 21 5040-5043

a=6.5752(10)Å   b=17.504(3)Å   c=10.7096(18)Å

α=90.00°   β=90.862(16)°   γ=90.00°

Psiguadials A

C30H34O5

Shao, MengWang, YingLiu, ZhongZhang, Dong-MeiCao, Hui-HuiJiang, Ren-WangFan, Chun-LinZhang, Xiao-QiChen, He-RuYao, Xin-ShengYe, Wen-Cai

Organic letters (2010) 12, 21 5040-5043

a=11.1759(2)Å   b=13.5506(2)Å   c=15.9913(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H14O7

C16H14O7

Xiong, HuiXiao, Gao-KengChen, Guo-DongChen, He-RuHu, DanLi, Xiao-XiaZhong, Shi-WeiGuo, Liang-DongYao, Xin-ShengGao, Hao

RSC Adv. (2014) 4, 46 24295

a=7.2831(2)Å   b=12.4744(3)Å   c=16.0184(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Poly[[{μ~2~-bis[4-(2-methyl-1<i>H</i>-imidazol-1-yl)phenyl] ether-κ^2^<i>N</i>^3^:<i>N</i>^3^}(μ~2~-furan-2,5-dicarboxylato-κ^2^<i>O</i>^2^:<i>O</i>^5^)zinc(II)] 1.76-hydrate]

C26H20N4O6Zn,1.76(H2O)

Chen, Hui-Ru

Acta Crystallographica Section C (2019) 75, 5 504-507

a=11.622(5)Å   b=12.346(6)Å   c=18.669(9)Å

α=90°   β=92.13(3)°   γ=90°

Poly[aqua[μ~4~-2-(4-carboxylatobenzoyl)benwq3074zoato]cadmium(II)]

C15H10CdO6

Chen, Hui-RuZhang, Wen-Wen

Acta Crystallographica Section C (2014) 70, 11 1079-1082

a=12.664(6)Å   b=30.334(15)Å   c=7.060(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C12H10N2

C12H10N2

Lee, TuChen, Hsin RongLin, Hong YuLee, Hung Lin

Crystal Growth & Design (2012) 12, 12 5897

a=7.072(13)Å   b=5.100(10)Å   c=13.13(3)Å

α=90.00°   β=109.18(5)°   γ=90.00°

C8H8O3

C8H8O3

Lee, TuChen, Hsin RongLin, Hong YuLee, Hung Lin

Crystal Growth & Design (2012) 12, 12 5897

a=14.0508(7)Å   b=7.8639(4)Å   c=15.0117(9)Å

α=90.00°   β=115.486(2)°   γ=90.00°

C28H24N2O6

C28H24N2O6

Lee, TuChen, Hsin RongLin, Hong YuLee, Hung Lin

Crystal Growth & Design (2012) 12, 12 5897

a=3.9402(5)Å   b=35.146(4)Å   c=8.4585(10)Å

α=90.000°   β=101.180(2)°   γ=90.000°