Structures by: Charkin D. O.

Total: 36

EuFMnSb

EuFMnSb

I.V. PlokhikhD.O. CharkinV.Yu. VerchenkoA.N. KuznetsovA.A. TsirlinS.M. KazakovA.V. Shevelkov

Journal of Solid State Chemistry (2018) 258, 682-690

a=4.31203(6)Å   b=4.31203(6)Å   c=9.43557(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AsEuFMn

AsEuFMn

I.V. PlokhikhD.O. CharkinV.Yu. VerchenkoA.N. KuznetsovA.A. TsirlinS.M. KazakovA.V. Shevelkov

Journal of Solid State Chemistry (2018) 258, 682-690

a=4.12265(7)Å   b=4.12265(7)Å   c=9.08462(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

EuFMnP

EuFMnP

I.V. PlokhikhD.O. CharkinV.Yu. VerchenkoA.N. KuznetsovA.A. TsirlinS.M. KazakovA.V. Shevelkov

Journal of Solid State Chemistry (2018) 258, 682-690

a=4.02916(9)Å   b=4.02916(9)Å   c=8.9505(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

F4N2NaO6Pb3

F4N2NaO6Pb3

Dmitri O. CharkinIgor V. PlokhikhAlexandr N. ZalogaMaxim V. LobanovSergey M. Kazakov

Solid State Sciences (2017) 71, 111-116

a=4.04064(3)Å   b=4.04064(3)Å   c=14.39848(17)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

FNO4Pb2

FNO4Pb2

Dmitri O. CharkinIgor V. PlokhikhAlexandr N. ZalogaMaxim V. LobanovSergey M. Kazakov

Solid State Sciences (2017) 71, 111-116

a=5.78377(7)Å   b=14.63528(14)Å   c=5.81352(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

F2NNa0.985O3Pb1.015

F2NNa0.985O3Pb1.015

Dmitri O. CharkinIgor V. PlokhikhAlexandr N. ZalogaMaxim V. LobanovSergey M. Kazakov

Solid State Sciences (2017) 71, 111-116

a=5.57374(6)Å   b=14.11358(16)Å   c=5.63458(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Bi O2 I

BiCaIO2

Charkin, D.O.Berdonosov, P.S.Dolgikh, V.A.Lightfoot, P.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 175, 316-321

a=4.01943Å   b=4.01943Å   c=13.2144Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr Bi O2 Br

BiBrO2Sr

Charkin, D.O.Dolgikh, V.A.Berdonosov, P.S.Lightfoot, P.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 175, 316-321

a=5.7676Å   b=12.8246Å   c=5.646Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr Bi O2 I

BiIO2Sr

Charkin, D.O.Berdonosov, P.S.Lightfoot, P.Dolgikh, V.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 175, 316-321

a=5.8723Å   b=13.5344Å   c=5.7363Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba Bi O2 I

BaBiIO2

Charkin, D.O.Berdonosov, P.S.Dolgikh, V.A.Lightfoot, P.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 175, 316-321

a=6.0492Å   b=14.0224Å   c=5.8212Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi2 (Bi2 Nd2) (Ti2.4 Fe0.6) Cs0.6 O14 Cl2

Bi4Cl2Cs0.6Fe0.6Nd2O14Ti2.4

Charkin, D.O.Lightfoot, F.Dityat'yev, O.A.Rakunov, A.B.Dolgikh, V.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 195-203

a=3.844Å   b=3.844Å   c=26.627Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi2 (Bi1.81 Nd1.19) (Ti1.6 Nb0.4) Cs0.6 O11 Br2

Bi3.81Br2Cs0.6Nb0.4Nd1.19O11Ti1.6

Charkin, D.O.Dityat'yev, O.A.Rakunov, A.B.Lightfoot, F.Dolgikh, V.A.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2003) 48, 195-203

a=3.857Å   b=3.857Å   c=23.281Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.6 Bi1.4) Rb0.6 O2 Cl2

Bi1.4Cl2O2Pb0.6Rb0.6

Charkin, D.O.Lightfoot, P.Dytyatev, O.A.Dolgikh, V.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 173, 83-90

a=3.9Å   b=3.9Å   c=20.078Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.6 Bi1.4) Rb0.6 O2 I2

Bi1.4I2O2Pb0.6Rb0.6

Charkin, D.O.Dytyatev, O.A.Lightfoot, P.Dolgikh, V.A.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 173, 83-90

a=4.0386Å   b=4.0386Å   c=22.3213Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi0.7 Yb1.3 (W O6)

Bi0.7O6WYb1.3

Berdonosov, P.S.Charkin, D.O.Dolgikh, V.A.Smith, R.I.Stefanovich, S.Yu.Lightfoot, P.

Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 2632-2634

a=8.107Å   b=3.7048Å   c=15.8379Å

α=90°   β=103.548°   γ=90°

ClNdO3Te

ClNdO3Te

Peter S. BerdonosovDmitry O. CharkinArdak M. KusainovaCharles H. HervochesValeriy A. DolgikhPhilip Lightfoot

Solid State Sciences (2000) 2, 553-562

a=4.08096(8)Å   b=4.03441(8)Å   c=25.7582(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BiIO3Te

BiIO3Te

Peter S. BerdonosovDmitry O. CharkinArdak M. KusainovaCharles H. HervochesValeriy A. DolgikhPhilip Lightfoot

Solid State Sciences (2000) 2, 553-562

a=4.10811(8)Å   b=4.10811(8)Å   c=27.988(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BrNdO3Te

BrNdO3Te

Peter S. BerdonosovDmitry O. CharkinArdak M. KusainovaCharles H. HervochesValeriy A. DolgikhPhilip Lightfoot

Solid State Sciences (2000) 2, 553-562

a=4.06603(7)Å   b=4.06603(7)Å   c=26.922(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi5I2O8.5Te

Bi5I2O8.5Te

Peter S. BerdonosovDmitry O. CharkinArdak M. KusainovaCharles H. HervochesValeriy A. DolgikhPhilip Lightfoot

Solid State Sciences (2000) 2, 553-562

a=5.6878(3)Å   b=5.7230(3)Å   c=9.7260(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ce Cd O As

AsCdCeO

Charkin, D.O.Berdonosov, P.S.Dolgikh, V.A.Lightfoot, P.

Journal of Alloys Compd. (1999) 292, 118-123

a=4.1852Å   b=4.1852Å   c=9.1595Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb0.6 Bi3.4 Cs0.6 O4 Cl4

Bi3.4Cl4Cs0.6O4Pb0.6

Charkin, D.O.Berdonosov, P.S.Moisejev, A.M.Shagiakhmetov, R.R.Dolgikh, V.A.Lightfoot, P.

Journal of Solid State Chemistry (1999) 147, 527-535

a=3.897Å   b=3.897Å   c=35.535Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb0.6 Bi1.4) Cs0.6 O2 Cl2

Bi1.4Cl2Cs0.6O2Pb0.6

Charkin, D.O.Moisejev, A.M.Berdonosov, P.S.Lightfoot, P.Shagiakhmetov, R.R.Dolgikh, V.A.

Journal of Solid State Chemistry (1999) 147, 527-535

a=3.914Å   b=3.914Å   c=20.8629Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl0.67Cu0.33HLi0.67O2.17Se0.67

Cl0.67Cu0.33HLi0.67O2.17Se0.67

Markovski, Mishel R.Siidra, Oleg I.Charkin, Dmitri O.Vladimirova, Victoria A.Tsirlin, Alexander A.Grishaev, Vasili Yu

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 23 7790-7795

a=13.075(14)Å   b=7.672(8)Å   c=17.79(2)Å

α=90°   β=98.93(3)°   γ=90°

EuAgSeF

EuAgSeF

Plokhikh, Igor V.Tsirlin, Alexander A.Heletta, LukasKlenner, SteffenCharkin, Dmitri O.Kuznetsov, Alexey N.Shevelkov, Andrei V.Pöttgen, RainerPfitzner, Arno

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 22 7426-7435

a=4.15427(3)Å   b=4.15427(3)Å   c=9.21830(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

EuAgTeF

EuAgTeF

Plokhikh, Igor V.Tsirlin, Alexander A.Heletta, LukasKlenner, SteffenCharkin, Dmitri O.Kuznetsov, Alexey N.Shevelkov, Andrei V.Pöttgen, RainerPfitzner, Arno

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 22 7426-7435

a=4.32552(4)Å   b=4.32552(4)Å   c=9.54858(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Europium platinum phosphide

EuPt3P

Plokhikh, Igor V.Khan, NazirTsirlin, Alexander A.Kuznetsov, Alexey N.Charkin, Dmitri O.Shevelkov, Andrei V.Pfitzner, Arno

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 40 15272-15282

a=5.74507(8)Å   b=5.74507(8)Å   c=5.42138(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Europium platinum phosphide

EuPt6P2

Plokhikh, Igor V.Khan, NazirTsirlin, Alexander A.Kuznetsov, Alexey N.Charkin, Dmitri O.Shevelkov, Andrei V.Pfitzner, Arno

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 40 15272-15282

a=8.46032(5)Å   b=8.46032(5)Å   c=8.46032(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lead(II) perrhenate(VII) chloride

ClO4PbRe

Charkin, Dmitri O.Plachinda, Pavel A.Pervukhina, Natalie V.Borisov, Stanislav V.Magarill, Svetlana A.

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 2 i23-i25

a=5.6800(3)Å   b=9.4389(5)Å   c=4.4656(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

?

CrLa2O6

Dmitri O. CharkinRoman O. GrischenkoArman A. SadybekovRichard J. GoffPhilip Lightfoot

Inorganic Chemistry (2008) 47, 3065-3071

a=14.4001(2)Å   b=4.40948(8)Å   c=8.4719(1)Å

α=90.0°   β=107.3624(6)°   γ=90.0°

Cl2MoO5Pb3

Cl2MoO5Pb3

Charkin, D. O.Lightfoot, P.

American Mineralogist (2006) 91, 1918-1921

a=11.0116Å   b=13.1149Å   c=5.59485Å

α=90°   β=90°   γ=90°