Structures by: Cao Y. X.

Total: 10

C30H24ClNO2

C30H24ClNO2

Li, ChaoCao, Yi-XuanJin, RuoxingBian, Kang-JieQin, Zi-YangLan, QuanWang, Xi-Sheng

Chemical Science (2019)

a=18.3331(3)Å   b=14.0402(2)Å   c=20.1069(3)Å

α=90°   β=107.894(2)°   γ=90°

C28H20FNO2

C28H20FNO2

Li, ChaoCao, Yi-XuanJin, RuoxingBian, Kang-JieQin, Zi-YangLan, QuanWang, Xi-Sheng

Chemical Science (2019)

a=5.9409(2)Å   b=10.8429(2)Å   c=32.9352(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H36O8

C27H36O8

Wang, Fang-XinDu, Ji-YuanWang, Hui-BinZhang, Peng-LinZhang, Guo-BiaoYu, Ke-YinZhang, Xiang-ZhiAn, Xian-TaoCao, Ye-XingFan, Chun-An

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 12 4282-4285

a=12.3565(9)Å   b=15.4538(10)Å   c=17.0147(12)Å

α=83.811(6)°   β=75.257(6)°   γ=80.638(6)°

C18H25NO4

C18H25NO4

Wang, Fang-XinDu, Ji-YuanWang, Hui-BinZhang, Peng-LinZhang, Guo-BiaoYu, Ke-YinZhang, Xiang-ZhiAn, Xian-TaoCao, Ye-XingFan, Chun-An

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 12 4282-4285

a=8.3782(7)Å   b=22.5803(16)Å   c=8.7664(7)Å

α=90°   β=111.944(9)°   γ=90°

C17H25NO3

C17H25NO3

Wang, Fang-XinDu, Ji-YuanWang, Hui-BinZhang, Peng-LinZhang, Guo-BiaoYu, Ke-YinZhang, Xiang-ZhiAn, Xian-TaoCao, Ye-XingFan, Chun-An

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 12 4282-4285

a=18.3993(6)Å   b=7.78611(18)Å   c=20.8816(6)Å

α=90.00°   β=90.719(3)°   γ=90.00°

C16H23NO3

C16H23NO3

Wang, Fang-XinDu, Ji-YuanWang, Hui-BinZhang, Peng-LinZhang, Guo-BiaoYu, Ke-YinZhang, Xiang-ZhiAn, Xian-TaoCao, Ye-XingFan, Chun-An

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 12 4282-4285

a=11.4214(14)Å   b=8.8776(10)Å   c=13.2732(13)Å

α=90.00°   β=95.132(10)°   γ=90.00°

C16H27NO3

C16H27NO3

Zhao, Xian-HeZhang, QingDu, Ji-YuanLu, Xin-YunCao, Ye-XingDeng, Yu-HuaFan, Chun-An

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 20 7095-7103

a=12.4770(9)Å   b=8.3561(3)Å   c=15.4163(8)Å

α=90.00°   β=106.701(7)°   γ=90.00°

C16H23NO3

C16H23NO3

Zhao, Xian-HeZhang, QingDu, Ji-YuanLu, Xin-YunCao, Ye-XingDeng, Yu-HuaFan, Chun-An

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 20 7095-7103

a=8.499(3)Å   b=9.1139(17)Å   c=10.798(3)Å

α=91.404(18)°   β=104.88(2)°   γ=116.48(2)°

C18H24ClNO4

C18H24ClNO4

Zhao, Xian-HeZhang, QingDu, Ji-YuanLu, Xin-YunCao, Ye-XingDeng, Yu-HuaFan, Chun-An

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 20 7095-7103

a=7.4830(3)Å   b=13.0673(7)Å   c=17.5715(8)Å

α=90.00°   β=91.061(4)°   γ=90.00°

C16H25NO2

C16H25NO2

Zhao, Xian-HeZhang, QingDu, Ji-YuanLu, Xin-YunCao, Ye-XingDeng, Yu-HuaFan, Chun-An

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 20 7095-7103

a=10.8530(9)Å   b=7.9767(5)Å   c=16.4717(16)Å

α=90.00°   β=107.414(10)°   γ=90.00°