Structures by: Burns P. C.

Total: 488

(Ce0.5 La0.5) (B O (Si O4))

BCe0.5La0.5O5Si

MacDonald, D.J.Burns, P.C.della Ventura, G.Parodi, G.C.Hawthorne, F.C.

Canadian Mineralogist (1993) 31, 147-152

a=6.841Å   b=6.841Å   c=6.702Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rb3 (B7 O12)

B7O12Rb3

Krivovichev, S.V.Filatov, S.K.Shakhverdova, I.P.Burns, P.C.Krzhizhanovskaya, M.G.Polyakova, I.G.Bubnova, R.S.

Solid State Sciences (2002) 4, 985-992

a=6.603Å   b=6.632Å   c=30.085Å

α=91.183°   β=91.781°   γ=119.293°

U124P32

K19(UO2)31(O2)38(PO4)4(HPO4)2(H2PO4)2(OH)(H2O)52.5

Qiu, JieLing, JieJouffret, LaurentThomas, RebeccaSzymanowski, Jennifer E. S.Burns, Peter C.

Chemical Science (2014) 5, 1 303

a=41.000(3)Å   b=41.000(3)Å   c=32.818(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ag2 ((U O2) (W O4)2)

Ag2O10UW2

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Solid State Sciences (2003) 5, 373-381

a=8.6415Å   b=7.561Å   c=12.4513Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag2 ((U O2) W2 O8)

Ag2O10UW2

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Solid State Sciences (2003) 5, 373-381

a=8.4263Å   b=7.4897Å   c=12.927Å

α=90°   β=95.443°   γ=90°

(La7.1 Ca1.9) (Fe0.32 Mg0.23 Ca0.3) Ca0.1 (Si O4)3 (Si O3 ((O H)0.9 O0.1))3 (Si O3 (O H))0.9 (O H)3

Ca2.3Fe0.32H6.6La7.1Mg0.23O30.6Si6.9

Pakhomovskii, Ya.A.Men'shikov, Yu.P.Yakovenchuk, V.N.Ivanyuk, G.Yu.Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Canadian Mineralogist (2002) 40, 1177-1184

a=10.7493Å   b=10.7493Å   c=38.318Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li2 ((U O2) (Mo O4)2)

Li2Mo2O10U

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Solid State Sciences (2003) 5, 481-485

a=5.3455Å   b=5.8297Å   c=8.2652Å

α=108.267°   β=100.566°   γ=104.121°

Na2 ((U O2) W2 O8)

Na2O10UW2

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Solid State Sciences (2003) 5, 373-381

a=6.6484Å   b=7.5308Å   c=8.4869Å

α=89.952°   β=86.19°   γ=73.299°

Na4 ((U O2) (Cr O4)3)

Cr3Na4O14U

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2003) 629, 1965-1968

a=7.1548Å   b=8.442Å   c=11.5102Å

α=80.203°   β=79.31°   γ=70.415°

Cs2 (U O2) ((U O2) (As O4))4 (H2 O)2

As4Cs2H4O28U5

Locock, A.J.Burns, P.C.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 175, 372-379

a=15.157Å   b=14.079Å   c=13.439Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb2 (U O2) ((U O2) (As O4))4 (H2 O)4.5

As4H9O30.5Rb2U5

Locock, A.J.Burns, P.C.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 175, 372-379

a=13.4619Å   b=15.8463Å   c=14.0068Å

α=90°   β=92.311°   γ=90°

(U O2) ((U O2) (As O4))2 (H2 O)4

As2H8O18U3

Locock, A.J.Burns, P.C.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 18-26

a=11.238Å   b=7.152Å   c=21.941Å

α=90°   β=104.576°   γ=90°

(U O2) ((U O2) (As O4))2 (H2 O)5

As2H10O19U3

Locock, A.J.Burns, P.C.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 176, 18-26

a=20.133Å   b=11.695Å   c=7.154Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H200Li28Np49.1O374

H200Li28Np49.1O374

Burns, P.C.Soderholm, L.Sigmon, G.Fryer, B.J.Gagnon, J.E.Antonio, M.R.Kubatko, K.A.

Angew. Chem. Int. ed. (2005) 44, 2135-2139

a=18.1554Å   b=18.1554Å   c=26.6926Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H80K72O316U56.82

H80K72O316U56.82

Burns, P.C.Fryer, B.J.Sigmon, G.Kubatko, K.A.Soderholm, L.Gagnon, J.E.Antonio, M.R.

Angew. Chem. Int. ed. (2005) 44, 2135-2139

a=19.2609Å   b=33.813Å   c=28.1628Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H91 Li48 U48 O427

H91Li48O427U48

Burns, P.C.Sigmon, G.Kubatko, K.A.Fryer, B.J.Soderholm, L.Gagnon, J.E.Antonio, M.R.

Angew. Chem. Int. ed. (2005) 44, 2135-2139

a=19.2111Å   b=31.003Å   c=32.252Å

α=102.404°   β=99.506°   γ=95.362°

H944O1752U256

H944O1752U256

Burns, P.C.Kubatko, K.A.Fryer, B.J.Antonio, M.R.Sigmon, G.Soderholm, L.Gagnon, J.E.

Angew. Chem. Int. ed. (2005) 44, 2135-2139

a=38.84Å   b=36.52Å   c=41.3Å

α=90°   β=102.863°   γ=90°

Pb (Si O3)

O3PbSi

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva (2004) 2004, 70-76

a=11.209Å   b=7.041Å   c=12.22Å

α=90°   β=113.01°   γ=90°

Sr2.82 ((U O2)4 O3.82 (O H)3.18)2 (H2 O)2

H10.36O32Sr2.82U8

Burns, P.C.Hill, F.C.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 175-181

a=12.3143Å   b=12.9609Å   c=8.4053Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba1.08 (Fe Ti7 O16)

Ba1.08FeO16Ti7

Mitchell, R.H.Yakovenchuk, V.N.Chakhmouradian, A.R.Burns, P.C.Pakhomovskii, Ya.A.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 617-626

a=10.219Å   b=10.219Å   c=2.963Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.682 Ce0.318) ((Ti0.834 Nb0.166) O3)

Ce0.318Na0.682Nb0.166O3Ti0.834

Mitchell, R.H.Burns, P.C.Chakhmouradian, A.R.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 145-152

a=5.5108Å   b=5.5084Å   c=7.7964Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.536 Ce0.209 Sr0.255) ((Ti0.944 Nb0.056) O3)

Ce0.209Na0.536Nb0.056O3Sr0.255Ti0.944

Mitchell, R.H.Burns, P.C.Chakhmouradian, A.R.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 145-152

a=5.5076Å   b=5.5076Å   c=7.7767Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.632 Ce0.368) ((Ti0.912 Nb0.088) O3)

Ce0.368Na0.632Nb0.088O3Ti0.912

Mitchell, R.H.Burns, P.C.Chakhmouradian, A.R.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 145-152

a=5.5022Å   b=5.5022Å   c=7.7967Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pb6 O4) (O H) (N O3) (C O3)

CHNO11Pb6

Li, Y.-P.Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 153, 365-370

a=30.557Å   b=5.809Å   c=7.183Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb3.116 (H2 O)2 ((U O2)4 O4.116 (O H)2.884)2

H9.768O32Pb3.116U8

Li, Y.-P.Burns, P.C.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 727-735

a=12.554Å   b=13.019Å   c=8.391Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb3.164 (H2 O)2 ((U O2)4 O4.164 (O H)2.836)2

H9.672O32Pb3.164U8

Li, Y.-P.Burns, P.C.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 727-735

a=12.579Å   b=13.022Å   c=8.392Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb2.892 (H2 O)2 ((U O2)4 O3.892 (O H)3.108)2

H10.216O32Pb2.892U8

Li, Y.-P.Burns, P.C.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 727-735

a=12.584Å   b=13.033Å   c=8.402Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb3.044 (H2 O)2 ((U O2)4 O4.044 (O H)2.956)2

H9.912O32Pb3.044U8

Li, Y.-P.Burns, P.C.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 727-735

a=12.537Å   b=13.001Å   c=8.384Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb0.919 ((U O2)4 O2.838 (O H)4.162) (H2 O)4

H12.162O19Pb0.919U4

Li, Y.-P.Burns, P.C.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 737-749

a=14.022Å   b=16.45Å   c=14.355Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb0.855 ((U O2)4 O2.710 (O H)4.290) (H2 O)4

H12.29O19Pb0.855U4

Li, Y.-P.Burns, P.C.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 737-749

a=14.01Å   b=16.468Å   c=14.369Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb0.497 ((U O2)4 O1.994 (O H)5.006) (H2 O)4

H13.006O19Pb0.497U4

Li, Y.-P.Burns, P.C.

Canadian Mineralogist (2000) 38, 737-749

a=13.938Å   b=16.638Å   c=14.672Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Si38 O76

O76Si38

Li, Y.-P.Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

American Mineralogist (2000) 85, 1521-1525

a=29.12399Å   b=29.12399Å   c=17.26019Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Al5 (P O4)2 ((P0.74 S0.26) O3 (O0.76 (O H)0.24))2 F2 (O H)2 (H2 O)8) (H2 O)6.48

Al5F2H31.44O32.48P3.48S0.52

Cahill, C.L.Krivovichev, S.V.Burns, P.C.Bekenova, G.K.Shabanova, T.A.

Canadian Mineralogist (2001) 39, 179-186

a=6.918Å   b=10.127Å   c=10.296Å

α=77.036°   β=73.989°   γ=76.272°

(Zr0.87 Y0.13) (Si0.85 P0.13) O4

O4P0.13Si0.85Y0.13Zr0.87

Finch, R.J.Hanchar, J.M.Hoskin, P.W.O.Burns, P.C.

American Mineralogist (2001) 86, 681-689

a=6.6329Å   b=6.6329Å   c=5.986Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Zr0.913 Yb0.087) (Si0.913 P0.087) O4

O4P0.087Si0.913Yb0.087Zr0.913

Finch, R.J.Hanchar, J.M.Hoskin, P.W.O.Burns, P.C.

American Mineralogist (2001) 86, 681-689

a=6.6265Å   b=6.6265Å   c=5.979Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Zr0.938 Er0.062) (Si0.962 P0.062) O4

Er0.062O4P0.062Si0.962Zr0.938

Finch, R.J.Hanchar, J.M.Hoskin, P.W.O.Burns, P.C.

American Mineralogist (2001) 86, 681-689

a=6.6355Å   b=6.6355Å   c=5.989Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Zr0.942 Dy0.058) (Si0.910 P0.058) O4

Dy0.058O4P0.058Si0.91Zr0.942

Finch, R.J.Hanchar, J.M.Hoskin, P.W.O.Burns, P.C.

American Mineralogist (2001) 86, 681-689

a=6.626Å   b=6.626Å   c=5.986Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Zr0.976 Gd0.024) (Si0.964 P0.024) O4

Gd0.024O4P0.024Si0.964Zr0.976

Finch, R.J.Hanchar, J.M.Burns, P.C.Hoskin, P.W.O.

American Mineralogist (2001) 86, 681-689

a=6.6213Å   b=6.6213Å   c=5.9879Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Zr0.99 Sm0.01) (Si0.988 P0.012) O4

O4P0.012Si0.988Sm0.01Zr0.99

Finch, R.J.Hanchar, J.M.Burns, P.C.Hoskin, P.W.O.

American Mineralogist (2001) 86, 681-689

a=6.6119Å   b=6.6119Å   c=5.983Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Zr0.985 Dy0.015) Si1.016 O4

Dy0.015O4Si1.016Zr0.985

Finch, R.J.Hanchar, J.M.Hoskin, P.W.O.Burns, P.C.

American Mineralogist (2001) 86, 681-689

a=6.6175Å   b=6.6175Å   c=5.989Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb3 O2 (O H) Br

BrHO3Pb3

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Solid State Sciences (2001) 3, 455-459

a=5.8447Å   b=7.0715Å   c=15.309Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 ((U O2)6 (Mo O4)7 (H2 O)2)

Cs2H4Mo7O42U6

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.

Canadian Mineralogist (2001) 39, 207-214

a=13.99Å   b=10.808Å   c=25.671Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K4 (Np O2)3 Cl7 (H2 O)4

Cl7H8K4Np3O10

Forbes, T.Z.Burns, P.C.

Journal of Solid State Chemistry (2007) 180, 106-112

a=8.8822Å   b=12.0817Å   c=12.4026Å

α=65.855°   β=69.604°   γ=74.432°

Na0.58 Mg6 (Si4 Al2 O10) O8 H1.42

Al2H1.42Mg6Na0.58O18Si4

Krivovichev, S.V.Burns, P.C.Armbruster, T.Seredkin, M.V.Organova, N.I.Chukanov, N.V.

American Mineralogist (2004) 89, 1138-1141

a=5.358Å   b=9.281Å   c=14.574Å

α=90°   β=97.08°   γ=90°

Ca6Li8O172U24

Ca6Li8O172U24

Falaise, ClémentHickam, Sarah M.Burns, Peter C.Nyman, May

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 69 9550-9553

a=18.282(3)Å   b=18.282(3)Å   c=26.436(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O805Sr48U96

O805Sr48U96

Falaise, ClémentHickam, Sarah M.Burns, Peter C.Nyman, May

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 69 9550-9553

a=53.688(7)Å   b=53.688(7)Å   c=53.688(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

LiOU

LiOU

Traustason, H.Aksenov, S. M.Burns, P. C.

CrystEngComm (2019) 21, 3 390

a=19.278(2)Å   b=30.847(4)Å   c=31.788(4)Å

α=103.4178(15)°   β=99.2516(15)°   γ=95.3487(15)°

U2V16O50,8(C6H11N2),H2O

U2V16O50,8(C6H11N2),H2O

G. A. SenchykE. M. WylieS. PrizioJ. E. S. SzymanowskiG. E. SigmonP. C. Burns

Chem.Commun. (2015) 51, 10134

a=23.656(4)Å   b=14.981(2)Å   c=27.970(4)Å

α=90.00°   β=112.886(2)°   γ=90.00°

U20V20S10O150,15(c6H11N2),5Na,12(H2O)

U20V20S10O150,15(c6H11N2),5Na,12(H2O)

G. A. SenchykE. M. WylieS. PrizioJ. E. S. SzymanowskiG. E. SigmonP. C. Burns

Chem.Commun. (2015) 51, 10134

a=32.023(3)Å   b=27.232(3)Å   c=28.774(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6BPCA-CB6-NO3

C54H52N28O22

Lei MeiLin WangLi-yong YuanShu-wen AnYu-liang ZhaoZhi-fang ChaiPeter C. BurnsWei-qun Shi

Chem.Commun. (2015) 51, 11990

a=12.5869(4)Å   b=16.1378(8)Å   c=17.8631(7)Å

α=87.780(4)°   β=89.749(3)°   γ=67.888(4)°

C6BPC-CB6

C54H56N26O16

Lei MeiLin WangLi-yong YuanShu-wen AnYu-liang ZhaoZhi-fang ChaiPeter C. BurnsWei-qun Shi

Chem.Commun. (2015) 51, 11990

a=12.0755(7)Å   b=12.3189(6)Å   c=12.3197(6)Å

α=106.538(4)°   β=97.085(5)°   γ=107.693(5)°

U1

C54H56N26O22SU

Lei MeiLin WangLi-yong YuanShu-wen AnYu-liang ZhaoZhi-fang ChaiPeter C. BurnsWei-qun Shi

Chem.Commun. (2015) 51, 11990

a=15.4905(4)Å   b=15.7934(5)Å   c=16.7184(6)Å

α=68.423(3)°   β=89.602(3)°   γ=83.048(3)°

U2

C108H112Br2N52O34U

Lei MeiLin WangLi-yong YuanShu-wen AnYu-liang ZhaoZhi-fang ChaiPeter C. BurnsWei-qun Shi

Chem.Commun. (2015) 51, 11990

a=12.6611(4)Å   b=15.3936(6)Å   c=17.0052(7)Å

α=90.039(3)°   β=97.817(3)°   γ=91.364(3)°

U4

C120H136Br2N60O46U2

Lei MeiLin WangLi-yong YuanShu-wen AnYu-liang ZhaoZhi-fang ChaiPeter C. BurnsWei-qun Shi

Chem.Commun. (2015) 51, 11990

a=13.333(3)Å   b=26.409(5)Å   c=26.515(5)Å

α=81.73(3)°   β=84.73(3)°   γ=84.24(3)°

U3

C108H112Br2N52O34U

Lei MeiLin WangLi-yong YuanShu-wen AnYu-liang ZhaoZhi-fang ChaiPeter C. BurnsWei-qun Shi

Chem.Commun. (2015) 51, 11990

a=12.6458(3)Å   b=15.6109(3)Å   c=17.1344(5)Å

α=89.597(2)°   β=82.238(2)°   γ=84.826(2)°

U30Py10Ox5

K18[(UO2)30(O2)30(P2O7)10(C2O4)5](H2O)

Ling, JieOzga, MichaelStoffer, MeganBurns, Peter C.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 24 7278-7284

a=18.5529(15)Å   b=27.925(2)Å   c=30.083(2)Å

α=98.173(2)°   β=91.084(2)°   γ=108.518(2)°

U38Py10Nt4

K34[(UO2)38(O2)40(OH)8(P2O7)10(NO3)4](NO3)4(H2O)

Ling, JieOzga, MichaelStoffer, MeganBurns, Peter C.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) 41, 24 7278-7284

a=32.866(5)Å   b=18.829(3)Å   c=57.375(9)Å

α=90.00°   β=92.270(2)°   γ=90.00°

C40Na35O339P40U40

C40Na35O339P40U40

Liao, ZuoleiLing, JieReinke, Laura R.Szymanowski, Jennifer E. S.Sigmon, Ginger E.Burns, Peter C.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 19 6793-6802

a=22.627(2)Å   b=28.299(3)Å   c=46.401(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32K8Na14O334P32U32

C32K8Na14O334P32U32

Liao, ZuoleiLing, JieReinke, Laura R.Szymanowski, Jennifer E. S.Sigmon, Ginger E.Burns, Peter C.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 19 6793-6802

a=34.056(3)Å   b=34.056(3)Å   c=40.022(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16K13O166P16U16

C16K13O166P16U16

Liao, ZuoleiLing, JieReinke, Laura R.Szymanowski, Jennifer E. S.Sigmon, Ginger E.Burns, Peter C.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 19 6793-6802

a=21.6463(18)Å   b=26.683(2)Å   c=38.415(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

U20p

C20K18O179P20U20

Liao, ZuoleiLing, JieReinke, Laura R.Szymanowski, Jennifer E. S.Sigmon, Ginger E.Burns, Peter C.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 19 6793-6802

a=31.955(4)Å   b=20.421(3)Å   c=20.421Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

U16L8P4

C16K10O152P20U16

Liao, ZuoleiLing, JieReinke, Laura R.Szymanowski, Jennifer E. S.Sigmon, Ginger E.Burns, Peter C.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 19 6793-6802

a=17.9229(14)Å   b=17.9432(14)Å   c=19.3913(16)Å

α=97.0240(10)°   β=114.8740(10)°   γ=107.0110(10)°

C24Li12O241P24U24

C24Li12O241P24U24

Liao, ZuoleiLing, JieReinke, Laura R.Szymanowski, Jennifer E. S.Sigmon, Ginger E.Burns, Peter C.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 19 6793-6802

a=24.4363(6)Å   b=27.5857(7)Å   c=24.4595(6)Å

α=90.00°   β=95.4360(10)°   γ=90.00°

U30

LiMg4O239U30

Unruh, Daniel K.Burtner, AliciaPressprich, LauraSigmon, Ginger E.Burns, Peter C.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 25 5807-5813

a=22.308(2)Å   b=22.308(2)Å   c=28.918(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

U28a

Na14O200SU28

Unruh, Daniel K.Burtner, AliciaPressprich, LauraSigmon, Ginger E.Burns, Peter C.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 25 5807-5813

a=18.593(3)Å   b=18.648(3)Å   c=36.533(5)Å

α=75.820(4)°   β=89.250(4)°   γ=62.279(4)°

U44a

Li3Na4O131U22

Unruh, Daniel K.Burtner, AliciaPressprich, LauraSigmon, Ginger E.Burns, Peter C.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 25 5807-5813

a=19.5335(19)Å   b=19.852(2)Å   c=28.963(3)Å

α=89.418(2)°   β=71.838(2)°   γ=61.544(2)°

AsC5H12NO8U

C5H11AsNO8U

Smith, P. A.Burns, P. C.

CrystEngComm (2014) 16, 31 7244

a=7.1671(16)Å   b=14.704(3)Å   c=11.157(3)Å

α=90°   β=96.747(3)°   γ=90°

C38H40N2O15S4U

C28H28O15S4U,2(C5H6N)

Smith, P. A.Burns, P. C.

CrystEngComm (2014) 16, 31 7244

a=12.3917(15)Å   b=36.745(4)Å   c=10.2457(12)Å

α=90°   β=112.1900(13)°   γ=90°

AsC5H12NO8U

C5H11AsNO8U

Smith, P. A.Burns, P. C.

CrystEngComm (2014) 16, 31 7244

a=7.1671(16)Å   b=14.704(3)Å   c=11.157(3)Å

α=90°   β=96.747(3)°   γ=90°

C38H40N2O15S4U

C28H28O15S4U,2(C5H6N)

Smith, P. A.Burns, P. C.

CrystEngComm (2014) 16, 31 7244

a=12.3917(15)Å   b=36.745(4)Å   c=10.2457(12)Å

α=90°   β=112.1900(13)°   γ=90°

AsO6U,C4N2

AsO6U,C4N2

Wylie, E. M.Smith, P. A.Peruski, K. M.Smith, J. S.Dustin, M. K.Burns, P. C.

CrystEngComm (2014) 16, 31 7236

a=7.170(3)Å   b=7.181(3)Å   c=9.831(4)Å

α=73.511(4)°   β=73.892(4)°   γ=89.122(4)°

C8O22P4U3,2(C6N2)

C8O22P4U3,2(C6N2)

Wylie, E. M.Smith, P. A.Peruski, K. M.Smith, J. S.Dustin, M. K.Burns, P. C.

CrystEngComm (2014) 16, 31 7236

a=9.954(7)Å   b=10.264(7)Å   c=19.566(14)Å

α=90.00°   β=101.758(10)°   γ=90.00°

O23Se5U4,2(C8N2)

O23Se5U4,2(C8N2)

Wylie, E. M.Smith, P. A.Peruski, K. M.Smith, J. S.Dustin, M. K.Burns, P. C.

CrystEngComm (2014) 16, 31 7236

a=18.860(2)Å   b=18.010(2)Å   c=11.1408(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

O16Se3U2,2(C5N)

O16Se3U2,2(C5N)

Wylie, E. M.Smith, P. A.Peruski, K. M.Smith, J. S.Dustin, M. K.Burns, P. C.

CrystEngComm (2014) 16, 31 7236

a=9.987(7)Å   b=10.251(7)Å   c=20.957(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

O28P4U5,0.5(C8N4),3(O)

O28P4U5,0.5(C8N4),3(O)

Wylie, E. M.Smith, P. A.Peruski, K. M.Smith, J. S.Dustin, M. K.Burns, P. C.

CrystEngComm (2014) 16, 31 7236

a=9.5152(9)Å   b=33.144(3)Å   c=9.6569(10)Å

α=90.00°   β=93.2110(10)°   γ=90.00°

B5Ca2ClH2O10

B5Ca2ClH2O10

Burns, P.C.Hawthorne, F.C.

Acta Crystallographica Section C (1994) 50, 653-655

a=6.4520(10)Å   b=6.5590(10)Å   c=6.2860(10)Å

α=61.600(10)°   β=118.720(10)°   γ=105.860(10)°

10Na,O18S4U6,2SO42,3H2O

10Na,O18S4U6,2SO42,3H2O

Burns, Peter C.Hayden, Leslie A.

Acta Crystallographica Section C (2002) 58, 9 i121-i123

a=9.3072(5)Å   b=28.7064(14)Å   c=9.6152(3)Å

α=90°   β=93.4010(10)°   γ=90°

Orthoboric acid

H3BO3

Shuvalov, Robert R.Burns, Peter C.

Acta Crystallographica Section C (2003) 59, 6 i47-i49

a=7.0453(4)Å   b=7.0453(4)Å   c=9.5608(7)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Uranyl nitrate trihydrate

UO2(NO3)2(H2O)3

Hughes, Karrie-AnnBurns, Peter C.

Acta Crystallographica Section C (2003) 59, 1 i7-i8

a=7.0359(15)Å   b=7.1730(15)Å   c=10.084(2)Å

α=81.697(4)°   β=82.041(4)°   γ=63.642(4)°

Dipotassium dichromate

K2Cr2O7

Krivovichev, Sergey V.Kir'yanova, Elena V.Filatov, Stanislav K.Burns, Peter C.

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 6 629-630

a=13.0339(17)Å   b=7.3750(10)Å   c=7.4672(10)Å

α=90.00°   β=91.923(2)°   γ=90.00°

Uranyl dinitrate trihydrate

H4N2O10U,H2O

Shuvalov, Robert R.Burns, Peter C.

Acta Crystallographica Section C (2003) 59, 8 i71-i73

a=7.1797(15)Å   b=8.954(3)Å   c=14.301(4)Å

α=90°   β=99.401(7)°   γ=90°

Rubidium grimselite

2(C3O11U),2(H),O,6(Rb),2(Na)

Hughes Kubatko, Karrie-AnnBurns, Peter C.

Acta Crystallographica Section C (2004) 60, 3 i25-i26

a=9.4316(7)Å   b=9.4316(7)Å   c=8.3595(8)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cr2K2O12U2

Cr2K2O12U2

Locock, A. J.Skanthakumar, S.Burns, P. C.Soderholm, L.

Chemistry of Materials (2004) 16, 7 1384

a=6.5483(8)Å   b=8.3548(10)Å   c=10.4200(13)Å

α=90°   β=105.040(3)°   γ=90°

Cr2O12Rb2U2

Cr2O12Rb2U2

Locock, A. J.Skanthakumar, S.Burns, P. C.Soderholm, L.

Chemistry of Materials (2004) 16, 7 1384

a=6.8677(6)Å   b=8.3599(7)Å   c=10.4625(8)Å

α=90°   β=106.004(2)°   γ=90°

Cr2Cs2O12U2

Cr2Cs2O12U2

Locock, A. J.Skanthakumar, S.Burns, P. C.Soderholm, L.

Chemistry of Materials (2004) 16, 7 1384

a=7.2643(15)Å   b=8.3803(17)Å   c=10.510(2)Å

α=90°   β=106.399(5)°   γ=90°

Cr2H8MgO16U2

Cr2H8MgO16U2

Locock, A. J.Skanthakumar, S.Burns, P. C.Soderholm, L.

Chemistry of Materials (2004) 16, 7 1384

a=10.5825(19)Å   b=15.134(3)Å   c=8.1425(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H21N3O39U11

H21N3O39U11

Li, YapingCahill, Christopher L.Burns, Peter C.

Chemistry of Materials (2001) 13, 11 4026-4031

a=11.6273(18)Å   b=21.161(3)Å   c=14.706(2)Å

α=90.00°   β=103.930(3)°   γ=90.00°

Cs3 ((U O2)3 O2 (O H)3)2 Cl (H2 O)3

ClCs3H12O25U6

Li, Y.-P.Cahill, C.L.Burns, P.C.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2001) 13, 4026-4041

a=15.471Å   b=7.239Å   c=12.064Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H2NaNpO4

H2NaNpO4

Almond, Philip M.Skanthakumar, S.Soderholm, L.Burns, Peter C.

Chemistry of Materials (2007) 19, 2 280

a=5.8904(3)Å   b=7.6297(4)Å   c=8.1540(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

HK0.75Na0.25NpO6.5S

HK0.75Na0.25NpO6.5S

Forbes, Tori Z.Burns, Peter. C.Soderholm, L.Skanthakumar, S.

Chemistry of Materials (2006) 18, 6 1643

a=18.0998(12)Å   b=5.7030(4)Å   c=23.1988(16)Å

α=90.00°   β=104.6330(10)°   γ=90.00°

Sodium neptunyl sulfate hydrate

(Na)(NpO2)(SO4)(H2O)

Forbes, Tori Z.Burns, Peter. C.Soderholm, L.Skanthakumar, S.

Chemistry of Materials (2006) 18, 6 1643

a=18.3638(13)Å   b=5.6424(4)Å   c=23.5512(17)Å

α=90.00°   β=103.366(2)°   γ=90.00°

C13H9N2O11P3UZn

C13H9N2O11P3UZn

Adelani, Pius O.Cook, Nathaniel D.Burns, Peter C.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 11 5692

a=9.647(3)Å   b=10.238(3)Å   c=12.115(4)Å

α=74.141(15)°   β=77.673(15)°   γ=69.499(14)°

C13H9MnN2O14P3U2,O

C13H9MnN2O14P3U2,O

Adelani, Pius O.Cook, Nathaniel D.Burns, Peter C.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 11 5692

a=9.6487(15)Å   b=16.249(3)Å   c=14.644(2)Å

α=90.00°   β=101.272(2)°   γ=90.00°

C34H24N8Ni2O26P6U3,6(O)

C34H24N8Ni2O26P6U3,6(O)

Adelani, Pius O.Cook, Nathaniel D.Burns, Peter C.

Crystal Growth & Design (2014) 14, 11 5692

a=9.961(3)Å   b=11.128(3)Å   c=14.199(4)Å

α=107.204(4)°   β=90.137(4)°   γ=115.826(4)°

C30CuN5O18U3,3(O)

C30CuN5O18U3,3(O)

Weng, ZhehuiZhang, Zhi-huiOlds, TravisSterniczuk, MarcinBurns, Peter C.

Inorganic chemistry (2014) 53, 15 7993-7998

a=9.7137(11)Å   b=14.5743(16)Å   c=14.5114(16)Å

α=90.00°   β=105.0120(13)°   γ=90.00°

C18CuN3O8U

C18CuN3O8U

Weng, ZhehuiZhang, Zhi-huiOlds, TravisSterniczuk, MarcinBurns, Peter C.

Inorganic chemistry (2014) 53, 15 7993-7998

a=27.757(3)Å   b=10.7340(11)Å   c=14.1940(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°