Structures by: Bregeault J. M.

Total: 6

K4 ((C N)4 Mo S2 (S O2) Mo (C N)4) (H2 O)2.5

C8H5K4Mo2N8O4.5S3

Manoli, J.M.Bregeault, J.M.Potvin, C.

Inorganica Chimica Acta (1984) 88, 75-81

a=10.525Å   b=16.189Å   c=15.823Å

α=106.69°   β=101.53°   γ=95.18°

K Cu2 (O H) (S O4)2 (H2 O)

Cu2H3KO10S2

Tardy, M.Bregeault, J.M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1974) 1974, 1866-1870

a=8.957Å   b=6.251Å   c=7.626Å

α=90°   β=117.62°   γ=90°

Magnesium sulfate hydrate

H2MgO5S

Bregeault, J MHerpin, PManoli, J MPannetier, G

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1970) 1970, 4243-4248

a=6.891Å   b=7.624Å   c=7.645Å

α=90°   β=117.683°   γ=90°

Magnesium sulfate hydrate

Bregeault, J MHerpin, PCoing-Boyat, J

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1972) 1972, 2247-2250

a=6.891Å   b=7.624Å   c=7.645Å

α=90°   β=117.68°   γ=90°

(C36H30O4.43Si2V1),(C24H30P1)

(C36H30O4.43Si2V1),(C24H30P1)

Vennat, MaxenceBregeault, Jean-MarieHerson, Patrick

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2004) 6 908-913

a=22.362(8)Å   b=11.270(6)Å   c=23.069(6)Å

α=90°   β=119.00(2)°   γ=90°

K4 (Re (C N)7) (H2 O)2

C7H4K4N7O2Re

Manoli, J.M.Potvin, C.Bregeault, J.M.Griffith, W.P.

Journal of the Chemical Society. Dalton Transactions, Inorganic Chemistry (1972-) (1980) 1980, 192-195

a=9.244Å   b=8.998Å   c=9.241Å

α=90°   β=92.53°   γ=90°