Structures by: Bing W.

Total: 26

(In3 Ge S8) (C13 H26 N2)

GeIn3S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=21.734Å   b=21.734Å   c=21.734Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In1.84 Ge2.16 S8) (C6 H14 N2 O)

Ge2.12In1.88S8

Zheng NanfengFeng PingyunBu XianhuiWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.153Å   b=22.153Å   c=11.3435Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.4 Sn1.6 S8) (C6 H14 N2 O)

Ga2.402S8Sn1.598

Zheng NanfengBu XianhuiFeng PingyunWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.169Å   b=22.169Å   c=11.3168Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.67 Ge1.33 S8) (C6 H14 N2 O)

Ga2.668Ge1.332S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=21.638Å   b=21.638Å   c=11.209Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In1.97 Ge2.03 S8) (C6 H14 N2 O)

Ge2.052In1.948S8

Zheng NanfengFeng PingyunBu XianhuiWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=16.354Å   b=16.035Å   c=12.835Å

α=90°   β=129.551°   γ=90°

(Ga4 Se8) (C13 H26 N2)

Ga4Se8

Zheng NanfengWang BingBu XianhuiFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=21.893Å   b=21.893Å   c=21.893Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.31 Sn1.69 Se8) (C13 H26 N2)

Ga2.32Se8Sn1.68

Zheng NanfengWang BingBu XianhuiFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.157Å   b=22.157Å   c=22.157Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In2.5 Ge1.5 S8) (C13 H26 N2)

Ge1.5In2.5S8

Zheng NanfengBu XianhuiFeng PingyunWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.1906Å   b=22.1906Å   c=22.1906Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga1.8 Sn2.2 S8) (C13 H26 N2)

Ga1.812S8Sn2.188

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=21.5404Å   b=21.5404Å   c=21.5404Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2 Ge2 S8) (C6 H14 N2 O)2

Ga2Ge2N4S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=21.139Å   b=21.139Å   c=21.139Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga3.33 Ge0.67 S8) (C6 H15 N3)0.083 (H2 O)0.25

Ga3.332Ge0.668N0.251O0.25S8

Zheng NanfengWang BingBu XianhuiFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.532Å   b=22.532Å   c=39.954Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga1.73 Sn2.27 Se8) (C10 H24 N2 O3)0.083

Ga1.72O0.25Se8Sn2.28

Zheng NanfengBu XianhuiFeng PingyunWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=23.841Å   b=23.841Å   c=42.555Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.67 Ge1.33 S8) (C6 H18 N4)0.428

Ga2.668Ge1.332N1.71333S8

Zheng NanfengBu XianhuiFeng PingyunWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=20.9352Å   b=20.9352Å   c=20.9352Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2 Ge2 S8) (C9 H20 N2)0.333

Ga2Ge2N0.666667S8

Zheng NanfengBu XianhuiFeng PingyunWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=20.9884Å   b=20.9884Å   c=20.9884Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In2.58 Ge1.42 S8) (C6 H15 N3) (H2 O)0.25

Ge1.417In2.583O0.25S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.813Å   b=22.813Å   c=41.331Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In2.69 Ge1.31 S8) (C6 H15 N3) (H2 O)0.25

Ge1.317In2.683O0.25S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.9078Å   b=22.9078Å   c=41.49Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In2 Sn2 S8) (C6 H15 N3)

In2S8Sn2

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=13.379Å   b=16.943Å   c=25.973Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.13 Sn1.87 S8) (C6 H15 N3) (H2 O)0.25

Ga2.079O0.25S8Sn1.921

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=22.935Å   b=22.935Å   c=40.985Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In1.72 Ge2.28) S8

Ge2.28In1.72S8

Zheng NanfengFeng PingyunWang BingBu Xianhui

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.4416Å   b=11.4416Å   c=20.21Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(In1.84 Ge2.16 S8) (C9 H20 N2)

Ge2.164In1.836S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.5313Å   b=11.5313Å   c=19.936Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.32 Sn1.68 S8) (C6 H18 N4)

Ga2.316S8Sn1.684

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.6915Å   b=11.6915Å   c=19.898Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga2 Ge2 (N2.88) S8

Ga2Ge2N2.88S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.5128Å   b=11.5128Å   c=18.912Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga3.3 Ge0.7 S8) (C3 H9 N O)

Ga3.3Ge0.7S8

Zheng NanfengBu XianhuiFeng PingyunWang Bing

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.1414Å   b=11.1414Å   c=19.405Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ga2Ge2S8

Ga2Ge2S8

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.2864Å   b=11.2864Å   c=19.214Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2 Ge2 S8) (C6 H14 N2 O)

Ga2Ge2S8

Zheng NanfengWang BingBu XianhuiFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=11.599Å   b=11.599Å   c=19.817Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ga2.47 Sn1.53 Se8) (C6 H18 N4)

Ga2.46Se8Sn1.54

Zheng NanfengBu XianhuiWang BingFeng Pingyun

Science (2002) 298, 2366-2369

a=12.5373Å   b=12.5373Å   c=20.564Å

α=90°   β=90°   γ=90°