Structures by: Bi W.

Total: 96

K2 (H2 O)4 H2 Si Mo12 O40 (H2 O)7

H24K2Mo12O51Si

Gao, S.Cao, R.Bi, W.Lin, Z.Li, X.

Microporous and Mesoporous Materials (2005) 80, 139-145

a=18.9915Å   b=18.9915Å   c=12.5935Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K2 Na2 (H2 O)4 Si W12 O40 (H2 O)4

H16K2Na2O48SiW12

Gao, S.Lin, Z.Cao, R.Bi, W.Li, X.

Microporous and Mesoporous Materials (2005) 80, 139-145

a=18.93Å   b=18.93Å   c=12.491Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na4 (H2 O)8 Si Mo12 O40 (H2 O)6

H28Mo12Na4O54Si

Gao, S.Cao, R.Bi, W.Li, X.Lin, Z.

Microporous and Mesoporous Materials (2005) 80, 139-145

a=14.2085Å   b=14.2085Å   c=12.4863Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H40N9NdO14Zn2

C42H40N9NdO14Zn2

Bi, WeiyuWei, TaoLü, XingqiangHui, YaniSong, JirongZhao, ShunshengWong, Wai-KwokJones, Richard A.

New Journal of Chemistry (2009) 33, 11 2326

a=21.4029(4)Å   b=11.2947(3)Å   c=18.8883(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C54H48N9NdO14Zn2

C54H48N9NdO14Zn2

Bi, WeiyuWei, TaoLü, XingqiangHui, YaniSong, JirongZhao, ShunshengWong, Wai-KwokJones, Richard A.

New Journal of Chemistry (2009) 33, 11 2326

a=14.654(4)Å   b=19.038(5)Å   c=19.859(7)Å

α=90.00°   β=97.990(8)°   γ=90.00°

C50H49N12Nd2O27Zn2

C50H49N12Nd2O27Zn2

Lü, XingqiangBi, WeiyuChai, WenliSong, JirongMeng, JianxinWong, Wai-YeungWong, Wai-KwokJones, Richard A.

New Journal of Chemistry (2008) 32, 1 127

a=9.5651(5)Å   b=10.5104(6)Å   c=16.2642(9)Å

α=77.6550(10)°   β=80.6800(10)°   γ=74.2530(10)°

C48H50N12Nd2O28Zn2

C48H50N12Nd2O28Zn2

Lü, XingqiangBi, WeiyuChai, WenliSong, JirongMeng, JianxinWong, Wai-YeungWong, Wai-KwokJones, Richard A.

New Journal of Chemistry (2008) 32, 1 127

a=9.1671(14)Å   b=10.4152(16)Å   c=16.667(3)Å

α=92.882(3)°   β=100.841(3)°   γ=104.315(3)°

C48H37N4O15.5Zn3

C48H37N4O15.5Zn3

Kong, LidanZou, RuyiBi, WenzhuZhong, RuiqinMu, WeijunLiu, JiaHan, Ray P. S.Zou, Ruqiang

J. Mater. Chem. A (2014) 2, 42 17771

a=20.2644(6)Å   b=19.1216(7)Å   c=26.8248(8)Å

α=90.00°   β=101.184(3)°   γ=90.00°

C43.5H21.5N2O15Zn3

C43.5H21.5N2O15Zn3

Kong, LidanZou, RuyiBi, WenzhuZhong, RuiqinMu, WeijunLiu, JiaHan, Ray P. S.Zou, Ruqiang

J. Mater. Chem. A (2014) 2, 42 17771

a=20.2644(6)Å   b=19.1216(7)Å   c=26.8248(8)Å

α=90.00°   β=101.184(3)°   γ=90.00°

C48H54Cd2N4O15

C48H54Cd2N4O15

Bi, WenhuaCao, RongSun, DaofengYuan, DaqiangLi, XingWang, YanqinLi, XiaojuHong, Maochun

Chemical Communications (2004) 18 2104-2105

a=10.5609(2)Å   b=12.7878(2)Å   c=18.5575(2)Å

α=80.6360(10)°   β=85.7320(10)°   γ=72.9910(10)°

C40H43Cd2N4O11.5

C40H43Cd2N4O11.5

Bi, WenhuaCao, RongSun, DaofengYuan, DaqiangLi, XingWang, YanqinLi, XiaojuHong, Maochun

Chemical Communications (2004) 18 2104-2105

a=11.6798(2)Å   b=13.00600(10)Å   c=14.1926(3)Å

α=90.8330(10)°   β=113.6790(10)°   γ=90.2230(10)°

I4Pb,2(C3H7N2)

I4Pb,2(C3H7N2)

Mercier, NicolasLouvain, NicolasBi, Wenhua

CrystEngComm (2009) 11, 5 720

a=8.6370(4)Å   b=20.346(2)Å   c=9.7847(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C36H92Er3N9O37

C36H92Er3N9O37

Zhu, XiandongMa, ZhenBi, WenhuaWang, YulingYuan, DaqiangCao, Rong

CrystEngComm (2008) 10, 1 19

a=17.93470(10)Å   b=18.18770(10)Å   c=18.3414(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C4H14N2S2),(BiI6),(I3),0.5H2O

2(C4H14N2S2),(BiI6),(I3),0.5H2O

Wenhua BiNicolas LouvainNicolas MercierJerôme LucBouchta Sahraoui

CrystEngComm (2007) 9, 4 298

a=23.450(5)Å   b=12.724(3)Å   c=12.401(3)Å

α=90°   β=108.45(3)°   γ=90°

2(C4H14N2S2),(BiI6),I3

2(C4H14N2S2),(BiI6),I3

Wenhua BiNicolas LouvainNicolas MercierJerôme LucBouchta Sahraoui

CrystEngComm (2007) 9, 4 298

a=11.954(2)Å   b=12.521(2)Å   c=11.888(2)Å

α=90°   β=95.680(10)°   γ=90°

2(C4H14N2),(BiI6),0.5(I3),0.5(IH4O2)

2(C4H14N2),(BiI6),0.5(I3),0.5(IH4O2)

Wenhua BiNicolas LouvainNicolas MercierJerôme LucBouchta Sahraoui

CrystEngComm (2007) 9, 4 298

a=8.5276(17)Å   b=10.405(2)Å   c=17.504(4)Å

α=77.92(3)°   β=87.39(3)°   γ=85.29(3)°

4(C8H16NO2),2(I3),(BiI6),(H3O)

4(C8H16NO2),2(I3),(BiI6),(H3O)

Wenhua BiNicolas LouvainNicolas MercierJerôme LucBouchta Sahraoui

CrystEngComm (2007) 9, 4 298

a=11.792(2)Å   b=12.737(2)Å   c=21.908(3)Å

α=90°   β=94.290(10)°   γ=90°

C16H56I16N8Pb3S8

C16H56I16N8Pb3S8

Louvain, NicolasBi, WenhuaMercier, NicolasBuzaré, Jean-YvesLegein, ChristopheCorbel, Gwenaël

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 9 965-970

a=17.607(2)Å   b=8.835(1)Å   c=22.375(3)Å

α=90°   β=102.81(1)°   γ=90°

C24H92I22N12O4Pb5S12

C24H92I22N12O4Pb5S12

Louvain, NicolasBi, WenhuaMercier, NicolasBuzaré, Jean-YvesLegein, ChristopheCorbel, Gwenaël

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 9 965-970

a=23.232(1)Å   b=8.7714(3)Å   c=25.812(1)Å

α=90°   β=100.98(1)°   γ=90°

C24H88I22N12O2Pb5S12

C24H88I22N12O2Pb5S12

Louvain, NicolasBi, WenhuaMercier, NicolasBuzaré, Jean-YvesLegein, ChristopheCorbel, Gwenaël

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 9 965-970

a=23.25610(10)Å   b=8.77790(10)Å   c=25.57040(10)Å

α=90°   β=100.3660(10)°   γ=90°

C4H14Br4N2Pb1S2

C4H14Br4N2Pb1S2

Louvain, NicolasBi, WenhuaMercier, NicolasBuzaré, Jean-YvesLegein, ChristopheCorbel, Gwenaël

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 9 965-970

a=11.4941(5)Å   b=11.6541(5)Å   c=23.092(1)Å

α=90°   β=91.45(1)°   γ=90°

[Cu4(OH)2(SIPA)2(py)24H2O]n

[Cu4(OH)2(SIPA)2(py)24H2O]n

Daofeng SunRong CaoWenhua BiDaqiang YuanQian ShiXing Li

Chemical communications (Cambridge, England) (2003)

a=12.5451(5)Å   b=15.8535(6)Å   c=10.8885(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

[Cu4(OH)2(SIPA)2(bipy)22H2O]n

[Cu4(OH)2(SIPA)2(bipy)22H2O]n

Daofeng SunRong CaoWenhua BiDaqiang YuanQian ShiXing Li

Chemical communications (Cambridge, England) (2003)

a=10.9368(10)Å   b=16.2104(16)Å   c=10.7803(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bi2I8,C6H14N2O4S2

Bi2I8,C6H14N2O4S2

Bi, WenhuaMercier, Nicolas

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 44 5743-5745

a=12.317(3)Å   b=7.763(2)Å   c=15.223(3)Å

α=90.00°   β=93.07(3)°   γ=90.00°

2(C6H14N2O4S2),Bi4I16,6(H2O)

2(C6H14N2O4S2),Bi4I16,6(H2O)

Bi, WenhuaMercier, Nicolas

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 44 5743-5745

a=11.280(2)Å   b=20.396(4)Å   c=14.375(3)Å

α=90.00°   β=101.79(3)°   γ=90.00°

2(CoC13H18NO4),3.5(C3H7NO)

2(CoC13H18NO4),3.5(C3H7NO)

Li, KunhaoLee, JeongyongOlson, David HEmge, Thomas JBi, WenhuaEibling, Matthew JLi, Jing

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 46 6123-6125

a=15.2597(6)Å   b=15.2597(6)Å   c=19.0917(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C30H54B2P2Rh2

C30H54B2P2Rh2

Perez, ViridianaAudet, PierreBi, WenhuaFontaine, Frédéric-Georges

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 5 2130-2137

a=8.3211(8)Å   b=19.9816(19)Å   c=9.8002(10)Å

α=90°   β=110.3513(14)°   γ=90°

C30H45BN2

C30H45BN2

Courtemanche, Marc-AndréRochette, ÉtienneLégaré, Marc-AndréBi, WenhuaFontaine, Frédéric-Georges

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 14 6129-6135

a=22.4146(12)Å   b=7.7550(4)Å   c=15.5401(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H44BClN2

C30H44BClN2

Courtemanche, Marc-AndréRochette, ÉtienneLégaré, Marc-AndréBi, WenhuaFontaine, Frédéric-Georges

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 14 6129-6135

a=23.1183(12)Å   b=7.8422(4)Å   c=15.1217(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H46BClN2

C30H46BClN2

Courtemanche, Marc-AndréRochette, ÉtienneLégaré, Marc-AndréBi, WenhuaFontaine, Frédéric-Georges

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 45, 14 6129-6135

a=18.4751(11)Å   b=9.3581(5)Å   c=19.2220(11)Å

α=90°   β=111.6810(10)°   γ=90°

1,5-Diethyl-1<i>H</i>-1,5-benzodiazepine-2,4(3<i>H</i>,5<i>H</i>)-dithione

C13H16N2S2

Lamkaddem, AbderrahmanHarcharras, MohamedShaim, AbdelillahZouihri, HafidEchchahed, BousselhamBi, Wenhua

Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 2 o83

a=19.8896(2)Å   b=8.87430(10)Å   c=15.5361(2)Å

α=90.00°   β=104.0870(10)°   γ=90.00°

Tetrakis[1-tert-butyl-1H-imidazole-2(3H)-thione-κS]palladium(II) dichloride dichloromethane disolvate

C28H48N8PdS42,2CH2Cl2,2Cl

Yu-Ling WangWen-Hua BiXing LiRong Cao

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 5 m699-m700

a=9.3724(2)Å   b=21.9527(4)Å   c=11.4474(2)Å

α=90.00°   β=111.4930(10)°   γ=90.00°

Diaquabis(4,4-bipyridine N,N'-dioxide-κO)bis(dicyanamido)cadmium(II)

C24H20CdN10O6

Xu, YanqingYuan, DaqiangXu, YingBi, WenhuaZhou, YoufuHong, Maochun

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 6 m713-m714

a=8.2040(9)Å   b=8.8500(10)Å   c=9.6670(10)Å

α=70.8680(10)°   β=79.068(2)°   γ=73.184(2)°

2,2'-dithiodibenzoic acid--4,4'-bipyridine (1/1)

C14H10O4S2,C10H8N2

Bi, WenhuaSun, DaofengCao, RongHong, Maochun

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 8 o837-o839

a=9.2079(4)Å   b=13.2553(5)Å   c=17.8928(8)Å

α=90.00°   β=93.3850(10)°   γ=90.00°

[silver(4,4'-bipyridine)(nitrate)]~n~ [Ag(bpy)(NO~3~)]~n~(bpy = 4,4'-bipydine)

C10H8AgN3O3

Bi, WenhuaSun, DaofengCao, RongHong, Maochun

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 7 m324-m325

a=10.5315(16)Å   b=11.5313(17)Å   c=9.0821(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Diaqua(N-salicylidene-L-2-phenylglycinate-κ^3^N,O,O)copper(II)

C15H15CuNO5

Weng, JiabaoHong, MaochunCao, RongBi, WenhuaAlbert S. C. Chan

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 12 m746-m747

a=5.7870(12)Å   b=9.4205(19)Å   c=13.242(3)Å

α=90.00°   β=92.81(3)°   γ=90.00°

Catena-Poly[[aqua(phenanthroline)zinc(II)]-μ-cyclohexanedicarboxylato]

C20H20N2O5Zn

Bi, WenhuaSun, DaofengCao, RongWang, Yanqin

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 6 m711-m712

a=10.0974(3)Å   b=8.8974(4)Å   c=20.2619(10)Å

α=90.00°   β=99.997(2)°   γ=90.00°

C12H12Ag1N21,CF3O3S1

C12H12Ag1N21,CF3O3S1

Li, XiaojuCao, RongSun, DaofengBi, WenhuaWang, YanqinHong, Maochun

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 7 m416-m418

a=9.8575(15)Å   b=15.195(2)Å   c=20.974(3)Å

α=90.00°   β=96.654(4)°   γ=90.00°

Hexaaquabis(4-hydroxyisophthalato)cobalt(II) tetrahydrate

H12CoO6,2C8H5O5,4(H2O)

Li, XingBi, WenhuaYuan DaqiangZhou YoufuCao, Rong

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 5 m294-m296

a=7.1863(6)Å   b=8.5173(7)Å   c=9.8959(7)Å

α=92.0880(10)°   β=91.4240(10)°   γ=90.5480(10)°

Tetraaqua-trans-bis(nicotinato-κN)cadmium(II)

C12H16CdN2O8

Youfu ZhouWenhua BiXing LiJiutong ChenRong CaoMaochun Hong

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 6 m356-m358

a=14.5727(8)Å   b=6.99880(10)Å   c=8.5447(5)Å

α=90.00°   β=118.012(3)°   γ=90.00°

Diaqua(2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylato-κN^3^)(1,10- phenanthroline)zinc(II) dihydrate

C17H14N4O6Zn,2H2O

Li, XingBi, WenhuaYuan, DaqiangCao, Rong

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 7 m470-m472

a=7.9351(6)Å   b=10.1874(8)Å   c=12.6841(10)Å

α=91.834(2)°   β=94.264(2)°   γ=111.9150(10)°

4-(2-Nitrobenzylideneamino)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole- 5(4H)-thione

C12H10N8O2S

Xiao-Lan LuWen-Zhao BiYu-Qing ShangLiang-Zhong XuGuan-Ping Yu

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 8 o3189-o3190

a=11.421(2)Å   b=8.1070(14)Å   c=16.446(3)Å

α=90.00°   β=105.345(3)°   γ=90.00°

Catena-poly[[[tetraaquacobalt(II)]-μ-4,4-bipyridine-κ^2^N:N] 2-carboxylatocinnamate dihydrate]

C10H16CoN2O42,C10H6O42,2H~2~O

Li, FengWang, YanqiBi, WenhuaLi, XingCao, Rong

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 11 m1681-m1683

a=7.3854(15)Å   b=11.432(2)Å   c=13.625(3)Å

α=92.88(3)°   β=98.04(3)°   γ=97.18(3)°

Bis(dicyclohexylammonium) tungstate dihydrate

2C12H24N11,WO42,2H2O

Bi, WenhuaSun, DaofengCao, RongHong, Maochun

Acta Crystallographica Section E (2002) 58, 11 m611-m612

a=12.7053(8)Å   b=12.7053(8)Å   c=17.6737(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Triaqua(1,10-phenanthroline)sulfatocadmium(II)

C12H14CdN2O7S

Li, XingCao, RongBi, WenhuaSun, DaofengHong, Maochun

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 5 m230-m231

a=8.1620(5)Å   b=9.7458(6)Å   c=19.5727(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Orotato(1,10-phenanthroline)copper(II)

C17H10CuN4O4

Li, XingCao, RongBi, WenhuaSun, DaofengHong, Maochun

Acta Crystallographica Section E (2003) 59, 5 m228-m229

a=8.6703(2)Å   b=7.8597(2)Å   c=21.5279(2)Å

α=90.00°   β=90.9160(10)°   γ=90.00°

1-(2,3-Dimethoxybenzyl)-N-nitroimidazolidin-2-imine

C12H16N4O4

Liang-Zhong XuZhong-Jie XuWen-Zhao Bi

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 o4685-o4685

a=11.949(3)Å   b=9.152(2)Å   c=12.312(3)Å

α=90.00°   β=91.102(5)°   γ=90.00°

(<i>E</i>)-Ethyl 2-[2-(bromomethyl)phenyl]-2-(methoxyimino)acetate

C12H14BrNO3

Liang-zhong XuWen-Zhao BiKai Zhou

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 12 o4686-o4686

a=7.773(2)Å   b=8.443(2)Å   c=10.472(3)Å

α=78.982(5)°   β=85.344(5)°   γ=86.869(6)°

1-[2-Chloro-4-(4-fluorophenoxy)phenyl]ethanone

C14H10ClFO2

Liang-Zhong XuWen-Zhao BiZhi-Wei Zhai

Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 o3243-o3243

a=11.060(2)Å   b=10.660(2)Å   c=10.489(2)Å

α=90.00°   β=97.91(3)°   γ=90.00°

1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-2-butyl chloroacetate

C16H19Cl2N3O3

Zhi-Qiang HuKai ZhouQi ZhuZhong-Jie XuWen-Zhao Bi

Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 12 o5836-o5837

a=10.1456(15)Å   b=10.7610(17)Å   c=16.481(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Adamantane-1,3-dicarboxylic acid--4,4'-bipyridine (1/1)

C12H16O4,C10H8N2

Pan, YueLi, KunhaoBi, WenhuaLi, Jing

Acta Crystallographica Section C (2008) 64, 2 o41-o43

a=21.5610(16)Å   b=7.2378(5)Å   c=12.1520(9)Å

α=90.00°   β=92.5800(10)°   γ=90.00°

Trans-Diaquabis(5-carboxy-1H-imidazole-4-carboxylato-κ^2^N^3^,O^4^)cobalt(II) 4,4-bipyridine solvate

C10H10CoN4O10,C10H8N2

Yu-Ling WangRong CaoWen-Hua Bi

Acta Crystallographica Section C (2004) 60, 12 m609-m611

a=4.971(2)Å   b=6.558(3)Å   c=17.274(8)Å

α=86.009(9)°   β=86.729(8)°   γ=72.526(8)°

C12H14BiBr5N2

C12H14BiBr5N2

Bi, WenhuaLeblanc, NicolasMercier, NicolasAuban-Senzier, PascalePasquier, Claude

Chemistry of Materials (2009) 21, 18 4099

a=5.8511(12)Å   b=16.252(3)Å   c=10.372(2)Å

α=90°   β=100.77(3)°   γ=90°

C12H14BiBr5N2

C12H14BiBr5N2

Bi, WenhuaLeblanc, NicolasMercier, NicolasAuban-Senzier, PascalePasquier, Claude

Chemistry of Materials (2009) 21, 18 4099

a=5.8450(12)Å   b=16.248(3)Å   c=10.318(2)Å

α=90°   β=101.12(3)°   γ=90°

C4H14Cl2I4N2Pb1

C4H14Cl2I4N2Pb1

Sourisseau, SebastienLouvain, NicolasBi, WenhuaMercier, NicolasRondeau, DavidBoucher, FlorentBuzaré, Jean-YvesLegein, Christophe

Chemistry of Materials (2007) 19, 3 600

a=6.4703(13)Å   b=12.8390(7)Å   c=20.797(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C4H14I6N2Pb1

C4H14I6N2Pb1

Sourisseau, SebastienLouvain, NicolasBi, WenhuaMercier, NicolasRondeau, DavidBoucher, FlorentBuzaré, Jean-YvesLegein, Christophe

Chemistry of Materials (2007) 19, 3 600

a=8.7534(10)Å   b=8.7470(10)Å   c=12.720(2)Å

α=90°   β=97.630(10)°   γ=90°

C4H14Br2I4N2Pb1

C4H14Br2I4N2Pb1

Sourisseau, SebastienLouvain, NicolasBi, WenhuaMercier, NicolasRondeau, DavidBoucher, FlorentBuzaré, Jean-YvesLegein, Christophe

Chemistry of Materials (2007) 19, 3 600

a=9.1263(10)Å   b=9.1429(10)Å   c=21.450(2)Å

α=90°   β=98.6500(10)°   γ=90°

C4H14Br2I4N2Pb1

C4H14Br2I4N2Pb1

Sourisseau, SebastienLouvain, NicolasBi, WenhuaMercier, NicolasRondeau, DavidBoucher, FlorentBuzaré, Jean-YvesLegein, Christophe

Chemistry of Materials (2007) 19, 3 600

a=6.4824(3)Å   b=12.9046(8)Å   c=21.1409(16)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd13Fe10C12.02O0.98

C12.02Fe10Gd13O0.98

Hadler, Amelia B.Yannello, Vincent J.Bi, WenliAlp, E. ErcanFredrickson, Daniel C.

Journal of the American Chemical Society (2014) 136, 34 12073

a=9.2299(5)Å   b=16.0158(8)Å   c=31.6935(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C5H7CuO7

C5H7CuO7

Rong CaoQian ShiDaofeng SunMaochun HongWenghua BiYingjun Zhao

Inorganic Chemistry (2002) 41, 6161-6168

a=6.5156(6)Å   b=6.9194(6)Å   c=9.3157(9)Å

α=95.319(2)°   β=108.664(2)°   γ=108.164(2)°

C25H21Cu2N2O16

C25H21Cu2N2O16

Rong CaoQian ShiDaofeng SunMaochun HongWenghua BiYingjun Zhao

Inorganic Chemistry (2002) 41, 6161-6168

a=7.8533(6)Å   b=9.8667(8)Å   c=17.8567(14)Å

α=102.0020(10)°   β=93.833(2)°   γ=105.4070(10)°

C8H19CuN2O10

C8H19CuN2O10

Rong CaoQian ShiDaofeng SunMaochun HongWenghua BiYingjun Zhao

Inorganic Chemistry (2002) 41, 6161-6168

a=14.7908(4)Å   b=13.9157(3)Å   c=15.5121(4)Å

α=90.00°   β=114.9870(10)°   γ=90.00°

C5H4Cu1.5O5

C5H4Cu1.5O5

Rong CaoQian ShiDaofeng SunMaochun HongWenghua BiYingjun Zhao

Inorganic Chemistry (2002) 41, 6161-6168

a=5.0155(10)Å   b=5.8109(12)Å   c=9.6258(19)Å

α=98.85(3)°   β=92.06(3)°   γ=94.27(3)°

C15H12AgN2O5

C15H12AgN2O5

Daofeng SunRong CaoYanqiong SunWenhua BiXiaoju LiYanqin WangQian ShiXing Li

Inorganic Chemistry (2003) 42, 7512-7518

a=18.84610(10)Å   b=11.4196(4)Å   c=14.1240(4)Å

α=90.00°   β=114.040(2)°   γ=90.00°

C36H28Ag2N4O12S

C36H28Ag2N4O12S

Daofeng SunRong CaoYanqiong SunWenhua BiXiaoju LiYanqin WangQian ShiXing Li

Inorganic Chemistry (2003) 42, 7512-7518

a=14.8153(2)Å   b=11.3098(2)Å   c=20.5755(4)Å

α=90.00°   β=96.5010(10)°   γ=90.00°

Bi6Cl24.6I1.4,4(C12H14N2)

Bi6Cl24.6I1.4,4(C12H14N2)

Nicolas LeblancWenhua BiNicolas MercierPascale Auban-SenzierClaude Pasquier

Inorganic Chemistry (2010) 49, 5824-5833

a=9.4244(10)Å   b=12.5997(10)Å   c=19.156(3)Å

α=102.979(10)°   β=96.181(12)°   γ=108.223(6)°

3(C12H14N2),Bi4Cl18,1.7O

3(C12H14N2),Bi4Cl18,1.7O

Nicolas LeblancWenhua BiNicolas MercierPascale Auban-SenzierClaude Pasquier

Inorganic Chemistry (2010) 49, 5824-5833

a=9.2783(4)Å   b=12.5784(11)Å   c=14.6518(11)Å

α=72.478(8)°   β=89.874(7)°   γ=71.994(5)°

3(C12H14N2),Bi4Cl18

3(C12H14N2),Bi4Cl18

Nicolas LeblancWenhua BiNicolas MercierPascale Auban-SenzierClaude Pasquier

Inorganic Chemistry (2010) 49, 5824-5833

a=9.2588(7)Å   b=12.5306(9)Å   c=14.5781(4)Å

α=72.336(5)°   β=89.811(6)°   γ=71.266(6)°

4(C12H14N2),Bi6Cl26

4(C12H14N2),Bi6Cl26

Nicolas LeblancWenhua BiNicolas MercierPascale Auban-SenzierClaude Pasquier

Inorganic Chemistry (2010) 49, 5824-5833

a=9.3871(8)Å   b=12.5062(11)Å   c=19.070(3)Å

α=103.068(10)°   β=96.160(10)°   γ=108.004(10)°

4(C12H14N2),Bi6Cl26,1.7O

4(C12H14N2),Bi6Cl26,1.7O

Nicolas LeblancWenhua BiNicolas MercierPascale Auban-SenzierClaude Pasquier

Inorganic Chemistry (2010) 49, 5824-5833

a=9.3993(5)Å   b=12.6132(13)Å   c=19.8496(18)Å

α=99.774(8)°   β=103.196(7)°   γ=108.088(6)°

Bi6Cl25.6I0.4,4(C12H14N2)

Bi6Cl25.6I0.4,4(C12H14N2)

Nicolas LeblancWenhua BiNicolas MercierPascale Auban-SenzierClaude Pasquier

Inorganic Chemistry (2010) 49, 5824-5833

a=9.3912(9)Å   b=12.5094(9)Å   c=19.094(2)Å

α=103.027(7)°   β=96.320(9)°   γ=108.018(8)°

Bi6Cl24.6I1.4,4(C12H14N2),1.3(O)

Bi6Cl24.6I1.4,4(C12H14N2),1.3(O)

Nicolas LeblancWenhua BiNicolas MercierPascale Auban-SenzierClaude Pasquier

Inorganic Chemistry (2010) 49, 5824-5833

a=9.4162(8)Å   b=12.6502(9)Å   c=19.955(2)Å

α=107.724(7)°   β=103.171(8)°   γ=72.189(6)°

Bi6Cl24.6I1.4,4(C12H14N2),0.65(O)

Bi6Cl24.6I1.4,4(C12H14N2),0.65(O)

Nicolas LeblancWenhua BiNicolas MercierPascale Auban-SenzierClaude Pasquier

Inorganic Chemistry (2010) 49, 5824-5833

a=9.4030(3)Å   b=12.6265(7)Å   c=19.9238(16)Å

α=107.773(6)°   β=103.222(6)°   γ=72.146(4)°

Bi6Cl25.6I0.4,4(C12H14N2),1.5(O)

Bi6Cl25.6I0.4,4(C12H14N2),1.5(O)

Nicolas LeblancWenhua BiNicolas MercierPascale Auban-SenzierClaude Pasquier

Inorganic Chemistry (2010) 49, 5824-5833

a=9.3866(11)Å   b=12.6026(8)Å   c=19.868(2)Å

α=99.518(8)°   β=103.518(10)°   γ=108.027(7)°

C30H6N12O25Zn8

C30H6N12O25Zn8

Hu, TuopingBi, WenhuaHu, XiaoqinZhao, XiaoliangSun, Daofeng

Crystal Growth & Design (2010) 10, 8 3324

a=22.0003(7)Å   b=22.0003(7)Å   c=22.0003(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C5HN10OZn

C5HN10OZn

Hu, TuopingBi, WenhuaHu, XiaoqinZhao, XiaoliangSun, Daofeng

Crystal Growth & Design (2010) 10, 8 3324

a=8.6429(6)Å   b=8.8848(6)Å   c=15.4504(10)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H13CdN2O5

C13H13CdN2O5

Li, XiaojuCao, RongBi, WenhuaWang, YanqinWang, YulingLi, XingGuo, Zhengang

Crystal Growth & Design (2005) 5, 4 1651

a=8.542Å   b=9.24300(10)Å   c=10.1091(2)Å

α=70.035(10)°   β=67.654(12)°   γ=79.818(14)°

C13H13CdN2O6

C13H13CdN2O6

Li, XiaojuCao, RongBi, WenhuaWang, YanqinWang, YulingLi, XingGuo, Zhengang

Crystal Growth & Design (2005) 5, 4 1651

a=15.187(4)Å   b=14.094(3)Å   c=13.069(3)Å

α=90.00°   β=109.117(2)°   γ=90.00°

C33H30N3O10Zr3,Cl,CH3OH

C33H30N3O10Zr3,Cl,CH3OH

Iden, HassanBi, WenhuaMorin, Jean-FrançoisFontaine, Frédéric-Georges

Inorganic chemistry (2014) 53, 6 2883-2891

a=21.2976(5)Å   b=16.0636(4)Å   c=14.5906(4)Å

α=90.00°   β=108.4720(10)°   γ=90.00°

C72H60N3O10Zr3,C4H10O,C3.16H10O0.79,Cl

C72H60N3O10Zr3,C4H10O,C3.16H10O0.79,Cl

Iden, HassanBi, WenhuaMorin, Jean-FrançoisFontaine, Frédéric-Georges

Inorganic chemistry (2014) 53, 6 2883-2891

a=14.372(2)Å   b=15.973(2)Å   c=19.995(3)Å

α=70.543(9)°   β=77.670(9)°   γ=63.506(8)°

4(C72H54N3O10Zr3),6(C3H6O),

4(C72H54N3O10Zr3),6(C3H6O),

Iden, HassanBi, WenhuaMorin, Jean-FrançoisFontaine, Frédéric-Georges

Inorganic chemistry (2014) 53, 6 2883-2891

a=19.5237(3)Å   b=20.4786(3)Å   c=21.8854(3)Å

α=101.6970(10)°   β=115.7730(10)°   γ=96.6300(10)°

C23H19AgN3O8S

C23H19AgN3O8S

Daofeng SunRong CaoYanqiong SunWenhua BiXiaoju LiYanqin WangQian ShiXing Li

Inorganic Chemistry (2003) 42, 7512-7518

a=22.9357(13)Å   b=11.3993(6)Å   c=17.7305(9)Å

α=90.00°   β=94.744(2)°   γ=90.00°

C26H24Cd2N6O14

C26H24Cd2N6O14

Li, XiaojuCao, RongBi, WenhuaWang, YanqinWang, YulingLi, XingGuo, Zhengang

Crystal Growth & Design (2005) 5, 4 1651

a=8.411(3)Å   b=10.050(3)Å   c=10.664(3)Å

α=91.273(2)°   β=103.991(3)°   γ=113.770(3)°

4(C24H30AlB3O12),C7H7

4(C24H30AlB3O12),C7H7

Courtemanche, Marc-AndréLarouche, JérémieLégaré, Marc-AndréBi, WenhuaMaron, LaurentFontaine, Frédéric-Georges

Organometallics (2013) 32, 22 6804

a=12.49960(10)Å   b=13.9779(2)Å   c=16.8699(2)Å

α=95.1040(10)°   β=96.6310(10)°   γ=90.8690(10)°

C54H42AlP3

C54H42AlP3

Courtemanche, Marc-AndréLarouche, JérémieLégaré, Marc-AndréBi, WenhuaMaron, LaurentFontaine, Frédéric-Georges

Organometallics (2013) 32, 22 6804

a=11.0020(2)Å   b=13.1765(2)Å   c=31.9414(6)Å

α=87.5550(10)°   β=82.8900(10)°   γ=77.3160(10)°

C34H48B2CrSi2

C34H48B2CrSi2

Mushtaq, AmbreenBi, WenhuaLégaré, Marc-AndréFontaine, Frédéric-Georges

Organometallics (2014) 33, 12 3173

a=7.63010(10)Å   b=8.73050(10)Å   c=13.48080(10)Å

α=96.4920(10)°   β=92.4940(10)°   γ=110.8430(10)°

C31H40B2FeSi

C31H40B2FeSi

Mushtaq, AmbreenBi, WenhuaLégaré, Marc-AndréFontaine, Frédéric-Georges

Organometallics (2014) 33, 12 3173

a=8.0914(4)Å   b=13.2182(7)Å   c=14.6430(7)Å

α=66.8680(10)°   β=78.8550(10)°   γ=76.5630(10)°

C28H32B2Fe

C28H32B2Fe

Mushtaq, AmbreenBi, WenhuaLégaré, Marc-AndréFontaine, Frédéric-Georges

Organometallics (2014) 33, 12 3173

a=8.69490(10)Å   b=12.9675(2)Å   c=10.21940(10)Å

α=90.00°   β=92.6120(10)°   γ=90.00°

C48H50Cl2O8Zr2

C48H50Cl2O8Zr2

Daigle, MaximeBi, WenhuaLégaré, Marc-AndréMorin, Jean-FrançoisFontaine, Frédéric-Georges

Inorganic chemistry (2015) 54, 11 5547-5555

a=7.959(2)Å   b=16.265(4)Å   c=17.243(4)Å

α=90°   β=100.383(4)°   γ=90°

C27H35ClO2Zr

C27H35ClO2Zr

Daigle, MaximeBi, WenhuaLégaré, Marc-AndréMorin, Jean-FrançoisFontaine, Frédéric-Georges

Inorganic chemistry (2015) 54, 11 5547-5555

a=15.0556(7)Å   b=9.8671(5)Å   c=17.9498(9)Å

α=90°   β=112.570(2)°   γ=90°

C48H52O10Zr2,C4H10O

C48H52O10Zr2,C4H10O

Daigle, MaximeBi, WenhuaLégaré, Marc-AndréMorin, Jean-FrançoisFontaine, Frédéric-Georges

Inorganic chemistry (2015) 54, 11 5547-5555

a=10.36140(10)Å   b=11.85310(10)Å   c=20.0032(2)Å

α=92.4060(10)°   β=90.8950(10)°   γ=98.2720(10)°

C48H50O10Zr2,C4H10O

C48H50O10Zr2,C4H10O

Daigle, MaximeBi, WenhuaLégaré, Marc-AndréMorin, Jean-FrançoisFontaine, Frédéric-Georges

Inorganic chemistry (2015) 54, 11 5547-5555

a=10.2375(12)Å   b=11.8312(13)Å   c=19.967(2)Å

α=93.212(4)°   β=90.816(6)°   γ=97.995(4)°

C51H57Br3Cl2O8Zr3,C10H15Cl4Zr

C51H57Br3Cl2O8Zr3,C10H15Cl4Zr

Daigle, MaximeBi, WenhuaLégaré, Marc-AndréMorin, Jean-FrançoisFontaine, Frédéric-Georges

Inorganic chemistry (2015) 54, 11 5547-5555

a=12.2221(2)Å   b=31.1359(6)Å   c=19.8393(4)Å

α=90.00°   β=93.2130(10)°   γ=90.00°

3(C68H80Cl6O10Zr4),2(C6H6)

3(C68H80Cl6O10Zr4),2(C6H6)

Daigle, MaximeBi, WenhuaLégaré, Marc-AndréMorin, Jean-FrançoisFontaine, Frédéric-Georges

Inorganic chemistry (2015) 54, 11 5547-5555

a=12.18860(10)Å   b=38.8446(5)Å   c=24.5475(3)Å

α=90.00°   β=99.8730(10)°   γ=90.00°

C48H52O10Zr2,C4H10O

C48H52O10Zr2,C4H10O

Daigle, MaximeBi, WenhuaLégaré, Marc-AndréMorin, Jean-FrançoisFontaine, Frédéric-Georges

Inorganic chemistry (2015) 54, 11 5547-5555

a=10.46570(10)Å   b=11.8773(2)Å   c=20.0321(2)Å

α=91.8610(10)°   β=91.0390(10)°   γ=98.4200(10)°

N6O18Sr.2(C10H10N2).2(C3H5N2).2(C3H4N2).2(C3H3N2).(H2O)

N6O18Sr,2(C10H10N2),2(C3H5N2),2(C3H4N2),2(C3H3N2),(H2O)

Wenyan BiLi GuanghuaQing XueYu HuoGaopeng Wang

Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2011) 226, 1 121

a=8.9570(14)Å   b=13.055(2)Å   c=23.670(3)Å

α=90.00°   β=110.267(5)°   γ=90.00°