Structures by: Bhaskararao B.

Total: 4

C14H10BrNO4S

C14H10BrNO4S

Maji, ArunBhaskararao, BangaruSingha, SantanuSunoj, Raghavan B.Maiti, Debabrata

Chem. Sci. (2016) 7, 5 3147

a=7.608(2)Å   b=9.473(3)Å   c=9.930(3)Å

α=99.760(5)°   β=96.941(4)°   γ=90.080(5)°

C16H12FNO5S

C16H12FNO5S

Maji, ArunBhaskararao, BangaruSingha, SantanuSunoj, Raghavan B.Maiti, Debabrata

Chem. Sci. (2016) 7, 5 3147

a=8.087(2)Å   b=8.590(3)Å   c=11.637(4)Å

α=87.857(13)°   β=79.184(11)°   γ=79.188(12)°

C16H12Cl2NO5S

C16H12Cl2NO5S

Maji, ArunBhaskararao, BangaruSingha, SantanuSunoj, Raghavan B.Maiti, Debabrata

Chem. Sci. (2016) 7, 5 3147

a=5.327(3)Å   b=15.367(10)Å   c=19.690(12)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H20N4O3Pd

C24H20N4O3Pd

Deb, ArghyaSingh, SukritiSeth, KapileswarPimparkar, SandeepBhaskararao, BangaruGuin, SrimantaSunoj, Raghavan B.Maiti, Debabrata

ACS Catalysis (2017) 7, 12 8171

a=8.323(2)Å   b=11.108(2)Å   c=11.747(3)Å

α=95.970(18)°   β=98.14(2)°   γ=94.164(18)°