Structures by: Baud G.

Total: 48

H (N H3)0.29 (Sb O3)

H1.87N0.29O3Sb

Hamedi, O.M.Besse, J.P.Chevalier, R.Baud, G.

Materials Research Bulletin (1984) 19, 487-501

a=13.473Å   b=9.529Å   c=9.517Å

α=90°   β=134.69°   γ=90°

H (N H3).80 Sb O3

H3.4N0.8O3Sb

Hamedi, O.M.Besse, J.P.Baud, G.Chevalier, R.

Materials Research Bulletin (1984) 19, 487-501

a=9.551Å   b=9.551Å   c=9.551Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H (N H3).32 Sb O3

H1.96N0.32O3Sb

Hamedi, O.M.Besse, J.P.Baud, G.Chevalier, R.

Materials Research Bulletin (1984) 19, 487-501

a=9.488Å   b=9.488Å   c=9.488Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H (N H3).83 Sb O3

H3.49N0.83O3Sb

Hamedi, O.M.Besse, J.P.Baud, G.Chevalier, R.

Materials Research Bulletin (1984) 19, 487-501

a=9.53Å   b=9.53Å   c=9.53Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 Na Re O6

Ba2NaO6Re

Picard, J.P.Aneas, M.Chevalier, R.Besse, J.P.Baud, G.

Journal of the Less-Common Metals (1981) 79, 165-167

a=8.278Å   b=8.278Å   c=8.278Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(K0.1 Li0.9) (Sb O3)

K0.1Li0.9O3Sb

Watelet, H.Picard, J.P.Baud, G.Besse, J.P.Chevalier, R.

Solid State Ionics (1981) 2, 191-194

a=9.681Å   b=9.681Å   c=9.681Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 La Re O6

Ba2LaO6Re

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.547Å   b=8.547Å   c=8.547Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 Sm Re O6

Ba2O6ReSm

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.458Å   b=8.458Å   c=8.458Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 Eu Re O6

Ba2EuO6Re

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.438Å   b=8.438Å   c=8.438Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 Tb Re O6

Ba2O6ReTb

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.399Å   b=8.399Å   c=8.399Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 Dy Re O6

Ba2DyO6Re

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.391Å   b=8.391Å   c=8.391Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 Ho Re O6

Ba2HoO6Re

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.375Å   b=8.375Å   c=8.375Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 Tm Re O6

Ba2O6ReTm

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.342Å   b=8.342Å   c=8.342Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 Yb Re O6

Ba2O6ReYb

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.329Å   b=8.329Å   c=8.329Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Gd Re O6

GdO6ReSr2

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.239Å   b=8.239Å   c=8.239Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Tb Re O6

O6ReSr2Tb

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.223Å   b=8.223Å   c=8.223Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Dy Re O6

DyO6ReSr2

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.21Å   b=8.21Å   c=8.21Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Ho Re O6

HoO6ReSr2

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.2Å   b=8.2Å   c=8.2Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Y Re O6

O6ReSr2Y

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.197Å   b=8.197Å   c=8.197Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Er Re O6

ErO6ReSr2

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.181Å   b=8.181Å   c=8.181Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Tm Re O6

O6ReSr2Tm

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.167Å   b=8.167Å   c=8.167Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr2 Yb Re O6

O6ReSr2Yb

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.155Å   b=8.155Å   c=8.155Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba1.6 Sr.4 Yb Re O6

Ba1.6O6ReSr0.4Yb

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.297Å   b=8.297Å   c=8.297Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba1.2 Sr.8 Yb Re O6

Ba1.2O6ReSr0.8Yb

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.266Å   b=8.266Å   c=8.266Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba.8 Sr1.2 Yb Re O6

Ba0.8O6ReSr1.2Yb

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.23Å   b=8.23Å   c=8.23Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba.4 Sr1.6 Yb Re O6

Ba0.4O6ReSr1.6Yb

Baud, G.Capestan, M.

Bulletin de la Societe Chimique de France (Vol=Year) (1969) 1969, 1872-1877

a=8.196Å   b=8.196Å   c=8.196Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba5 (Re O5)3 N O3

Ba5NO18Re3

Aneas, M.Besse, J.P.Picard, J.P.Baud, G.Chevalier, R.

Materials Chemistry and Physics (1983) 8, 119-123

a=11.054Å   b=11.054Å   c=7.718Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba5 F (Re O5)3

Ba5FO15Re3

Baud, G.Besse, J.P.Capestan, M.Chevalier, R.Sueur, G.

Annales de Chimie (Paris) (1980) 5, 575-583

a=10.83Å   b=10.83Å   c=7.855Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba5 (Re O5)3 (C O3)0.5

C0.5Ba5O15Re3

Baud, G.Besse, J.P.Capestan, M.Chevalier, R.Sueur, G.

Annales de Chimie (Paris) (1980) 5, 575-583

a=10.938Å   b=10.938Å   c=7.788Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K1.8 (Li2.45 Sb5.55) O16

K1.8Li2.45O16Sb5.55

Watelet, H.Baud, G.Besse, J.P.Chevalier, R.

Materials Research Bulletin (1982) 17, 863-871

a=9.93Å   b=9.93Å   c=2.936Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 Rb Y F6

Cs2F6RbY

Vedrine, A.Besse, J.P.Baud, G.Capestan, M.

Revue de Chimie Minerale (1970) 7, 593-610

a=9.625Å   b=9.625Å   c=9.625Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 K Y F6

Cs2F6KY

Vedrine, A.Besse, J.P.Capestan, M.Baud, G.

Revue de Chimie Minerale (1970) 7, 593-610

a=9.445Å   b=9.445Å   c=9.445Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 Na Y F6

Cs2F6NaY

Vedrine, A.Besse, J.P.Capestan, M.Baud, G.

Revue de Chimie Minerale (1970) 7, 593-610

a=9.075Å   b=9.075Å   c=9.075Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb2 Na Y F6

F6NaRb2Y

Vedrine, A.Capestan, M.Baud, G.Besse, J.P.

Revue de Chimie Minerale (1970) 7, 593-610

a=8.895Å   b=8.895Å   c=8.895Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum rhenium oxide (6/4/18)

La6O18Re4

Besse, J PBaud, GChevalier, RGasperin, M

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1978) 34, 3532-3535

a=6.858(5)Å   b=11.198(7)Å   c=5.673(4)Å

α=105.32(20)°   β=111.17(20)°   γ=92.94(15)°

Dysprosium hexaoxorhenate(IV) hexaoxorhenate(V)

Dy5O12Re2

Baud, GBesse, J PChevalier, RGasperin, M

Materials Chemistry and Physics (1983) 8, 93-99

a=12.425(8)Å   b=7.511(5)Å   c=5.653(5)Å

α=90°   β=90°   γ=107.8(2)°

Triyttrium rhenium(VII) oxide - β temperature of 1173K

O8ReY3

Baud, GBesse, J PChevalier, RGasperin, M

Journal of Solid State Chemistry (1981) 38, 186-191

a=14.391(10)Å   b=7.196(5)Å   c=6.045(5)Å

α=90°   β=90°   γ=112.08(5)°

Lead rhenate

O8PbRe2

Picard, J-PBaud, GBesse, J-PChevalier, RGasperin, M

Journal of the Less-Common Metals (1984) 96, 171-176

a=11.276(5)Å   b=11.276(5)Å   c=4.593(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Trilanthanum rhenium(VII) oxide

La3O8Re

Baud, GBesse, JChevalier, RGasperin, M

Journal of Solid State Chemistry (1979) 29, 267-272

a=17.53499(1100)Å   b=11.889(7)Å   c=12.816(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Re Sr0.4 O3

O3ReSr0.4

Baud, G.Besse, J.P.Chevalier, R.Chamberland, B.L.

Journal of Solid State Chemistry (1979) 28, 157-162

a=9.192Å   b=9.192Å   c=9.192Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba10 (Re O5)6 I0.77 (O H)1.23

Ba10H1.23I0.77O31.23Re6

Baud, G.Besse, J.P.Smeur, G.Chevalier, R.

Materials Research Bulletin (1979) 14, 675-682

a=10.932Å   b=10.932Å   c=7.776Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba5 (Re O5)3 O2

Ba5O16Re3

Besse, J.P.Chevalier, R.Baud, G.Zarembowitch, J.

Materials Research Bulletin (1980) 15, 1255-1261

a=10.912Å   b=10.912Å   c=7.774Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba10 (Re O5)6 Br2

Ba10Br2O30Re6

Baud, G.Besse, J.P.Smeur, G.Chevalier, R.

Materials Research Bulletin (1979) 14, 675-682

a=10.967Å   b=10.967Å   c=7.79Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K2 Na Sb3 O9

K2NaO9Sb3

Watelet, H.Picard, J.P.Baud, G.Besse, J.P.Chevalier, R.

Materials Research Bulletin (1981) 16, 877-882

a=9.515Å   b=9.515Å   c=9.515Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H Sb O3 (H2 O)0.267

H1.534O3.267Sb

Watelet, H.Picard, J.P.Baud, G.Besse, J.P.Chevalier, R.

Materials Research Bulletin (1981) 16, 1131-1137

a=9.47Å   b=9.47Å   c=9.47Å

α=90°   β=90°   γ=90°

H Sb O3 (H2 O)

H3O4Sb

Watelet, H.Picard, J.P.Baud, G.Besse, J.P.Chevalier, R.

Materials Research Bulletin (1981) 16, 1131-1137

a=9.497Å   b=9.497Å   c=9.497Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm3 Re O8

O8ReSm3

Besse, J.P.Bolte, M.Baud, G.Chevalier, R.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1976) 32, 3045-3048

a=14.765Å   b=7.383Å   c=6.076Å

α=90°   β=90°   γ=110.95°

Dy2.5O6Re

Dy2.5O6Re

Baud, G.Besse, J.Chevalier, R.Gasperin, M.

Materials Chemistry and Physics (1983) 8, 93-99

a=12.425Å   b=7.511Å   c=5.653Å

α=90°   β=90°   γ=107.8°