Structures by: Baroni A.

Total: 8

Manganese selenide - α

MnSe

Baroni, A.

Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials (1938) 99, 1-6 336-339

a=5.44Å   b=5.44Å   c=5.44Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Manganese selenide - β

MnSe

Baroni, A.

Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials (1938) 99, 1-6 336-339

a=5.82Å   b=5.82Å   c=5.82Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium trinitrocadmate

CdH4N4O6

Ferrari, ABaroni, AColla, C

Gazzetta Chimica Italiana (1935) 65, 797-809

a=5.355Å   b=5.355Å   c=5.355Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Potassium trinitrocadmate

CdKN3O6

Ferrari, ABaroni, AColla, C

Gazzetta Chimica Italiana (1935) 65, 797-809

a=5.325Å   b=5.325Å   c=5.325Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium trinitrocadmate

CdN3O6Rb

Ferrari, ABaroni, AColla, C

Gazzetta Chimica Italiana (1935) 65, 797-809

a=5.375Å   b=5.375Å   c=5.375Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium trinitrocadmate

CdCsN3O6

Ferrari, ABaroni, AColla, C

Gazzetta Chimica Italiana (1935) 65, 797-809

a=5.39Å   b=5.39Å   c=5.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Thallium trinitrocadmate

CdN3O6Tl

Ferrari, ABaroni, AColla, C

Gazzetta Chimica Italiana (1935) 65, 797-809

a=5.34Å   b=5.34Å   c=5.34Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CdN4O6

CdN4O6

Ferrari, A.Baroni, A.Colla, C.

Gazzetta Chimica Italiana (1935) 65, 797-809

a=5.355Å   b=5.355Å   c=5.355Å

α=90°   β=90°   γ=90°