Structures by: Bannova I. I.

Total: 15

Rb (B3 O5)

B3O5Rb

Filatov, S.K.Bannova, I.I.Polyakova, I.G.Fundamenskii, V.S.Krzhizhanovskaya, M.G.Bubnova, R.S.

Kristallografiya (1998) 43, 26-30

a=8.438Å   b=8.719Å   c=6.24Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb5 (B19 O31)

B19O31Rb5

Bannova, I.I.Filatov, S.K.Bubnova, R.S.Krzhizhanovskaya, M.G.

Kristallografiya (1999) 44, 220-225

a=18.211Å   b=11.519Å   c=13.31Å

α=90°   β=95.63°   γ=90°

Rb2 (B4 O7)

B4O7Rb2

Bannova, I.I.Bubnova, R.S.Filatov, S.K.Krizhizhanovskaya, M.G.

Kristallografiya (1997) 42, 264-269

a=9.86Å   b=10.653Å   c=6.649Å

α=103.4°   β=101.4°   γ=89.1°

(Ca0.97 Zn0.03)2 (Al0.63 Zn0.37) (Si0.69 Al0.31)2 O7

Al1.25Ca1.94O7Si1.38Zn0.43

Rozhdestvenskaya, I.V.Bannova, I.I.Timoshenko, T.I.Barbanyagre, V.D.Shamshurov, V.M.

Kristallografiya (1995) 40, 681-683

a=7.734Å   b=7.734Å   c=5.048Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K (Al0.95 Cr0.05) (S O4)2 (H2 O)12

Al0.95Cr0.05H24KO19.655S2

Rozhdestvenskaya, I.V.Frank-Kamenetskaya, O.V.Bannova, I.I.Shtukenberg, A.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 753-765

a=12.165Å   b=12.165Å   c=12.165Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs0.81 Na0.12 (Al0.81 Si2.19 O6) (H2 O)0.23

Cs0.81O0.23

Frank-Kamenetskaya, O.V.Rozhdestvenskaya, I.V.Bannova, I.I.Gordienko, V.V.Kaminskaya, T.N.Kostitsyna, A.V.

Kristallografiya (1995) 40, 698-707

a=13.677Å   b=13.677Å   c=13.691Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs0.72 Na0.15 (Al0.81 Si2.19 O6) (H2 O)0.28

Cs0.72O0.28

Frank-Kamenetskaya, O.V.Rozhdestvenskaya, I.V.Kaminskaya, T.N.Bannova, I.I.Kostitsyna, A.V.Gordienko, V.V.

Kristallografiya (1995) 40, 698-707

a=13.679Å   b=13.679Å   c=13.679Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.09 K0.05) (Mg1.68 Cr0.15 Cr0.03 Ti0.01 Al0.13) (Be1.05 Al1.95) (Al0.30 Si5.70) O18

Al2.38Be1.05Cr0.18K0.05Mg1.68Na0.09O18Si5.7Ti0.01

Mikhailov, M.A.Rozhdestvenskaya, I.V.Bannova, I.I.Demina, T.V.Matveeva, L.M.

Kristallografiya (2009) 54, 231-238

a=9.606Å   b=9.606Å   c=9.279Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K0.08 (Al1.48 Mg0.32 Cr0.20) (Be2.76 Al0.24) Si6 O18

Al1.72Be2.76Cr0.2K0.08Mg0.32O18Si6

Mikhailov, M.A.Rozhdestvenskaya, I.V.Demina, T.V.Matveeva, L.M.Bannova, I.I.

Kristallografiya (2009) 54, 231-238

a=9.263Å   b=9.263Å   c=9.199Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Al1.18 Cr0.52 Mg0.3) (Be2.70 Al0.30) Si6 O18

Al1.48Be2.7Cr0.52Mg0.3O18Si6

Mikhailov, M.A.Rozhdestvenskaya, I.V.Demina, T.V.Bannova, I.I.Matveeva, L.M.

Kristallografiya (2009) 54, 231-238

a=9.28Å   b=9.28Å   c=9.198Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K (Al0.95 Cr0.05) (S O4)2 (H2 O)12

Al0.95Cr0.05H24KO20S2

Rozhdestvenskaya, I.V.Frank-Kamenetskaya, O.V.Bannova, I.I.Shtukenberg, A.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 753-765

a=12.165Å   b=12.165Å   c=12.165Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Volborthite

Cu3H6O11V2

Kashaev, A. A.Rozhdestvenskaya, I. V.Bannova, I. I.Sapozhnikov, A. N.Glebova, O. D.

Journal of Structural Chemistry (2008) 49, 708-711

a=10.646Å   b=5.867Å   c=14.432Å

α=90°   β=95.19°   γ=90°

Fenaksite

FeKNaO10Si4

Rozhdestvenskaya, I. V.Bannova, I. I.Nikishova, L. V.Soboleva, T. V.

Doklady Earth Sciences (2004) 398, 1029-1033

a=8.142Å   b=9.954Å   c=6.983Å

α=100.21°   β=114.13°   γ=105.87°

Fluor-liddicoatite

Al7.08B3Ca0.62F0.84Fe0.66H2.43Li0.99Mg0.24Na0.32O30.15Si6Ti0.03

Rozhdestvenskaya, I. V.Bronzova, Y. M.Frank-Kamenetskaya O VZolotarev, A. A.Kuznetsova, L. G.Bannova, I. I.

Crystallography Reports (2008) 53, 223-227

a=15.894Å   b=15.894Å   c=7.115Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Liddicoatite

Al7.08B3Ca0.62F0.84Fe0.66H2.28Li0.99Mg0.24Na0.32O30.15Si6Ti0.03

Rozhdestvenskaya, I. V.Bronzova, Y. M.Frank-Kamenetskaya O VZolotarev, A. A.Kuznetsova, L. G.Bannova, I. I.

Crystallography Reports (2008) 53, 223-227

a=15.894Å   b=15.894Å   c=7.115Å

α=90°   β=90°   γ=120°