Structures by: Baccaredda M.

Total: 7

Calcium diantimonate oxide

Ca2O7Sb2

Natta, G.Baccaredda, M.

Zeitschrift fur Kristallographie (1933) 85, 271-296

a=10.26Å   b=10.26Å   c=10.26Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Antimony(III) antimony(V) oxide

O4Sb2

Natta, GBaccaredda, M

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1933) 85, 271-296

a=10.24Å   b=10.24Å   c=10.24Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Antimony(V) oxide hydrate

H2O6Sb2

Natta, GBaccaredda, M

Gazzetta Chimica Italiana (1936) 66, 308-316

a=10.22Å   b=10.22Å   c=10.22Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lead diantimonate

O7Pb2Sb2

Natta, GBaccaredda, M

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1933) 85, 271-296

a=10.44Å   b=10.44Å   c=10.44Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O3Sb

O3Sb

Natta, G.Baccaredda, M.

Gazzetta Chimica Italiana (1936) 66, 308-316

a=10.22Å   b=10.22Å   c=10.22Å

α=90°   β=90°   γ=90°

O2Sb

O2Sb

Natta, G.Baccaredda, M.

Zeitschrift fur Kristallographie (1933) 85, 271-296

a=10.24Å   b=10.24Å   c=10.24Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bindheimite

O7Pb2Sb2

Natta, G.Baccaredda, M.

Zeitschrift fur Kristallographie (1933) 85, 271-296

a=10.44Å   b=10.44Å   c=10.44Å

α=90°   β=90°   γ=90°