Structures by: Akita M.

Total: 252

C17H25NO4

C17H25NO4

Morita, TomohiroAkita, MitsutoshiSatoh, TetsuyaKakiuchi, FumitoshiMiura, Masahiro

Organic letters (2016) 18, 18 4598-4601

a=11.69(4)Å   b=5.133(16)Å   c=14.52(5)Å

α=90.0000°   β=109.05(3)°   γ=90.0000°

C212H184N12O46Pd2S12

C212H184N12O46Pd2S12

Sho MatsunoMasahiro YamashinaYoshihisa SeiMunetaka AkitaAkiyoshi KuzumeKimihisa YamamotoMichito Yoshizawa

Nature Communications (2017) 8, 749

a=21.297(2)Å   b=21.480(2)Å   c=27.276(3)Å

α=70.0170(10)°   β=69.0620(10)°   γ=61.4680(10)°

C212H181N8O34Pd2S16

C212H181N8O34Pd2S16

Sho MatsunoMasahiro YamashinaYoshihisa SeiMunetaka AkitaAkiyoshi KuzumeKimihisa YamamotoMichito Yoshizawa

Nature Communications (2017) 8, 749

a=21.7593(11)Å   b=33.6872(16)Å   c=28.3246(14)Å

α=90°   β=92.856(3)°   γ=90°

C11H12F3NO

C11H12F3NO

Noto, NaokiKoike, TakashiAkita, Munetaka

Chem. Sci. (2017)

a=5.0215(5)Å   b=8.6681(9)Å   c=12.6928(13)Å

α=80.3440(10)°   β=83.0720(10)°   γ=88.4000(10)°

DBXS

C17H19BF6S

Noto, NaokiKoike, TakashiAkita, Munetaka

Chem. Sci. (2017)

a=13.8754(11)Å   b=14.2531(12)Å   c=17.5717(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C13H9F3O2S

C13H9F3O2S

Yasu, YusukeArai, YusukeTomita, RenKoike, TakashiAkita, Munetaka

Organic letters (2014) 16, 3 780-783

a=5.119(2)Å   b=8.730(3)Å   c=14.233(6)Å

α=74.729(5)°   β=80.666(5)°   γ=79.881(5)°

C14H15F3O2

C14H15F3O2

Yasu, YusukeArai, YusukeTomita, RenKoike, TakashiAkita, Munetaka

Organic letters (2014) 16, 3 780-783

a=9.664(2)Å   b=10.003(2)Å   c=14.245(3)Å

α=90°   β=109.730(3)°   γ=90°

C75.32H68.31Cl1.98N8Ni2O0.31

C75.32H68.31Cl1.98N8Ni2O0.31

Oda, KazumaAkita, MasanariHiroto, SatoruShinokubo, Hiroshi

Organic letters (2014) 16, 6 1818-1821

a=11.636(2)Å   b=15.963(3)Å   c=19.746(4)Å

α=102.414(2)°   β=101.791(2)°   γ=108.945(2)°

C42H48Au2Br2P2,2(C4H8O)

C42H48Au2Br2P2,2(C4H8O)

Osawa, MasahisaSoma, SakieHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 43 15204-15212

a=14.0829(7)Å   b=16.7889(7)Å   c=20.2432(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H48Au2Cl2P2,2(C4H8O)

C42H48Au2Cl2P2,2(C4H8O)

Osawa, MasahisaSoma, SakieHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 43 15204-15212

a=13.9885(6)Å   b=16.7416(7)Å   c=20.1362(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H48Au2I2P2,2(C3H6O)

C42H48Au2I2P2,2(C3H6O)

Osawa, MasahisaSoma, SakieHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 43 15204-15212

a=29.5244(5)Å   b=28.5111(5)Å   c=11.30808(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H48Au2I2P2,2(C4H8O)

C42H48Au2I2P2,2(C4H8O)

Osawa, MasahisaSoma, SakieHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 43 15204-15212

a=14.06858(18)Å   b=17.0216(2)Å   c=20.3878(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C34H32Au2Cl2P2

C34H32Au2Cl2P2

Osawa, MasahisaAino, Masa-AkiNagakura, TakakiHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 25 8229-8239

a=11.0644(7)Å   b=11.2837(7)Å   c=13.1885(9)Å

α=90.233(1)°   β=93.362(1)°   γ=103.812(1)°

C42H48AuClP2

C42H48AuClP2

Osawa, MasahisaAino, Masa-AkiNagakura, TakakiHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 25 8229-8239

a=20.5328(16)Å   b=19.5790(15)Å   c=9.3602(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C42H48AuIP2

C42H48AuIP2

Osawa, MasahisaAino, Masa-AkiNagakura, TakakiHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 25 8229-8239

a=20.304(2)Å   b=9.7110(11)Å   c=19.713(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C34H32AuClP2

C34H32AuClP2

Osawa, MasahisaAino, Masa-AkiNagakura, TakakiHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 25 8229-8239

a=8.9273(11)Å   b=17.009(2)Å   c=20.077(3)Å

α=107.720(2)°   β=92.630(2)°   γ=92.460(2)°

C44H34O

C44H34O

Mori, SakuraAkita, MotokoSuzuki, ShuichiAsano, Motoko S.Murata, MichihisaAkiyama, TsuyoshiMatsumoto, TaisukeKitamura, ChitoshiKato, Shin-Ichiro

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 44 5881-5884

a=8.0514(2)Å   b=29.7733(7)Å   c=12.8449(3)Å

α=90°   β=92.127(2)°   γ=90°

C15H14F3NO2

C15H14F3NO2

Tomita, RenKoike, TakashiAkita, Munetaka

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 34 4681-4684

a=29.251(3)Å   b=7.0232(7)Å   c=16.6500(17)Å

α=90°   β=122.0440(10)°   γ=90°

Compound 8

C60H62Cl4Ir2N6P2

Dubs, ChristianInagaki, AkikoAkita, Munetaka

Chemical communications (Cambridge, England) (2004) 23 2760-2761

a=11.130(18)Å   b=14.56(2)Å   c=18.75(2)Å

α=78.51(6)°   β=85.37(6)°   γ=71.38(6)°

Compound 3a BF4

C32H34BF4IrN3PPd

Dubs, ChristianInagaki, AkikoAkita, Munetaka

Chemical communications (Cambridge, England) (2004) 23 2760-2761

a=10.898(6)Å   b=11.791(8)Å   c=12.960(8)Å

α=96.74(2)°   β=111.63(2)°   γ=95.51(2)°

Compound 5

C29H29IrN3P

Dubs, ChristianInagaki, AkikoAkita, Munetaka

Chemical communications (Cambridge, England) (2004) 23 2760-2761

a=9.341(5)Å   b=9.958(5)Å   c=13.571(9)Å

α=92.45(5)°   β=102.39(4)°   γ=98.18(2)°

Compound 4a BF4

C32.5H35BClF4IrN3PPd

Dubs, ChristianInagaki, AkikoAkita, Munetaka

Chemical communications (Cambridge, England) (2004) 23 2760-2761

a=13.877(9)Å   b=14.786(13)Å   c=16.189(14)Å

α=83.74(4)°   β=79.66(3)°   γ=88.57(3)°

Compound 2a

C29H51BCoN6

Shirasawa, NobuhikoAkita, MunetakaHikichi, ShiroMoro-oka, Yoshihiko

Chemical Communications (1999) 5 417

a=10.309(3)Å   b=16.206(17)Å   c=19.207(5)Å

α=90.00°   β=100.02(2)°   γ=90.00°

Compound 3c

C31H51BN6NiO2

Shirasawa, NobuhikoAkita, MunetakaHikichi, ShiroMoro-oka, Yoshihiko

Chemical Communications (1999) 5 417

a=9.968(5)Å   b=15.820(2)Å   c=21.570(2)Å

α=90.00°   β=97.02(2)°   γ=90.00°

C225H210I14.45N8O23

C225H210I14.45N8O23

Yazaki, KoheiKishi, NorifumiAkita, MunetakaYoshizawa, Michito

Chemical communications (Cambridge, England) (2013) 49, 16 1630-1632

a=23.135(3)Å   b=23.325(3)Å   c=23.341(3)Å

α=102.793(2)°   β=91.669(2)°   γ=90.170(2)°

C10H8F3NO2

C10H8F3NO2

Yasu, YusukeKoike, TakashiAkita, Munetaka

Chemical communications (Cambridge, England) (2013) 49, 20 2037-2039

a=13.040(2)Å   b=12.456(2)Å   c=19.177(4)Å

α=90.00°   β=104.452(2)°   γ=90.00°

C43H42Cl2Fe2O6Ru2

C43H42Cl2Fe2O6Ru2

Terada, MasakoHigashihara, GouInagaki, AkikoAkita, Munetaka

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 24 2984-2985

a=10.7259(3)Å   b=19.3299(7)Å   c=20.3635(6)Å

α=90°   β=97.340(2)°   γ=90°

C62.40H58.50Fe2O9.85Ru2

C62.40H58.50Fe2O9.85Ru2

Terada, MasakoHigashihara, GouInagaki, AkikoAkita, Munetaka

Chemical Communications (Cambridge, United Kingdom) (2003) 24 2984-2985

a=9.4754(6)Å   b=25.543(2)Å   c=24.493(2)Å

α=90°   β=94.693(2)°   γ=90°

Ru(dppe)2(CCPy)2

C66H56N2P4Ru,CH2Cl2

Sugimoto, KahoTanaka, YuyaFujii, ShintaroTada, TomofumiKiguchi, ManabuAkita, Munetaka

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 34 5796-5799

a=10.5042(9)Å   b=12.4115(11)Å   c=22.3482(19)Å

α=75.3940(10)°   β=77.7320(10)°   γ=86.4440(10)°

C82H74Cl4Fe2P4S2

C82H74Cl4Fe2P4S2

Tanaka, YuyaKoike, TakashiAkita, Munetaka

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 25 4529-4531

a=9.048(3)Å   b=11.720(6)Å   c=17.902(8)Å

α=86.243(14)°   β=80.025(19)°   γ=73.990(18)°

C105H86Cl2Fe2O2P4S2

C105H86Cl2Fe2O2P4S2

Tanaka, YuyaKoike, TakashiAkita, Munetaka

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 25 4529-4531

a=17.354(3)Å   b=25.1295(17)Å   c=20.621(3)Å

α=90.00°   β=99.251(2)°   γ=90.00°

C103H88Cl6Fe2P4S2

C103H88Cl6Fe2P4S2

Tanaka, YuyaKoike, TakashiAkita, Munetaka

Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 25 4529-4531

a=17.548(3)Å   b=17.970(2)Å   c=18.225(3)Å

α=104.363(8)°   β=105.373(6)°   γ=115.240(6)°

C77.5H46O10.5

C77.5H46O10.5

Suzuki, AkiraKondo, KeiSei, YoshihisaAkita, MunetakaYoshizawa, Michito

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 15 3151-3154

a=17.323(3)Å   b=22.428(4)Å   c=15.591(3)Å

α=90°   β=95.051(3)°   γ=90°

Compound 4(Ni)

C26H54Co2NiO19P6

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=19.497(8)Å   b=11.9703(18)Å   c=17.705(7)Å

α=90.00°   β=98.32(4)°   γ=90.00°

Compound 5b(Ni)

C39H66Cl2Co2Ni2O20P6

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=19.103(5)Å   b=14.800(2)Å   c=21.340(2)Å

α=90.00°   β=113.253(3)°   γ=90.00°

Compound 5b(Co)

C39H66Cl2Co4O20P6

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=19.005(7)Å   b=14.9328(16)Å   c=21.355(3)Å

α=90.00°   β=113.004(16)°   γ=90.00°

Compound 6d(Ni)

C38H46Cl4Co2N2Ni2O26P6

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=14.389(4)Å   b=18.824(3)Å   c=14.313(10)Å

α=112.360(7)°   β=119.89(3)°   γ=88.509(13)°

Compound 7c(Ni)

C36H58Cl4Co2N2Ni2O24P6

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=24.196(4)Å   b=24.838(3)Å   c=10.667(2)Å

α=90.00°   β=100.374(3)°   γ=90.00°

Compound 5b(Mn)

C39H66Cl2Co2Mn2O20P6

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=18.968(3)Å   b=15.162(8)Å   c=21.543(5)Å

α=90.00°   β=113.058(14)°   γ=90.00°

Compound 6e(Ni)

C42H66Co2F10Ni2O24P6

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=9.2507(14)Å   b=28.276(8)Å   c=12.140(2)Å

α=90.00°   β=100.241(9)°   γ=90.00°

Compound 10

C21H31CoN5NiO9P3

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=13.959(7)Å   b=11.083(4)Å   c=19.026(3)Å

α=90.00°   β=109.61(2)°   γ=90.00°

compound 9(Ni)

C17H39CoN3NiO12P3

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=9.0941(13)Å   b=17.068(3)Å   c=17.876(8)Å

α=90.00°   β=94.982(5)°   γ=90.00°

Compound 7c(Mn)

C34H54Co2Mn2N2O24P6

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=15.558(8)Å   b=19.023(7)Å   c=8.898(3)Å

α=97.65(2)°   β=92.10(3)°   γ=80.74(3)°

Compound 13a

C28H37Cl2CoN3NiO12P3

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=19.733(3)Å   b=18.211(15)Å   c=20.147(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Compound 14

C51H64BCoN3NiO10P3

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=12.468(2)Å   b=16.435(3)Å   c=26.532(12)Å

α=90.00°   β=96.85(3)°   γ=90.00°

Compound 3

C49.5H103Cl11Co4N12Ni4O36P12

De-qiang MaShiro HikichiMunetaka AkitaYoshihiko Moro-oka

J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2000) 7 1123-1134

a=15.391(8)Å   b=27.946(5)Å   c=23.403(11)Å

α=90.00°   β=91.61(5)°   γ=90.00°

C53H47F18N12P3PdRu

C53H47F18N12P3PdRu

Inagaki, AkikoNakagawa, HirokiAkita, MunetakaInoue, KeiichiSakai, MakotoFujii, Masaaki

Dalton Transactions (2008) 47 6709-6723

a=32.970(9)Å   b=21.782(7)Å   c=18.688(3)Å

α=90.00°   β=114.948(12)°   γ=90.00°

C54H53F12N9O2P2Ru

C54H53F12N9O2P2Ru

Inagaki, AkikoNakagawa, HirokiAkita, MunetakaInoue, KeiichiSakai, MakotoFujii, Masaaki

Dalton Transactions (2008) 47 6709-6723

a=13.285(10)Å   b=14.900(10)Å   c=16.507(9)Å

α=109.13(2)°   β=104.13(3)°   γ=106.40(3)°

C39H39N9

C39H39N9

Higashihara, GouInagaki, AkikoAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2008) 14 1888-1898

a=11.3126(6)Å   b=26.385(2)Å   c=12.2108(10)Å

α=90.00°   β=109.579(4)°   γ=90.00°

C51H63B3F12N12O6Pd3

C51H63B3F12N12O6Pd3

Higashihara, GouInagaki, AkikoAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2008) 14 1888-1898

a=13.074(8)Å   b=15.005(9)Å   c=17.337(9)Å

α=105.76(4)°   β=97.23(4)°   γ=110.73(2)°

C65.5H82.5B3F12N11.5O5Rh3

C65.5H82.5B3F12N11.5O5Rh3

Higashihara, GouInagaki, AkikoAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2008) 14 1888-1898

a=14.304(3)Å   b=14.663(5)Å   c=18.456(6)Å

α=104.890(11)°   β=90.88(2)°   γ=108.688(16)°

C182H182Fe4OP8

C182H182Fe4OP8

Tanaka, YuyaOzawa, TakehiroInagaki, AkikoAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2007) 9 928-933

a=37.69(2)Å   b=24.50(1)Å   c=22.63(1)Å

α=90°   β=119.77(2)°   γ=90°

C136H122P8Ru2Si2

C136H122P8Ru2Si2

Oyama, YousukeKawano, ReoTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7432-7441

a=28.758(5)Å   b=12.1471(19)Å   c=18.658(3)Å

α=90°   β=96.383(2)°   γ=90°

C122H104Cl2P8Ru2,3(C6H6)

C122H104Cl2P8Ru2,3(C6H6)

Oyama, YousukeKawano, ReoTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 21 7432-7441

a=13.2691(17)Å   b=13.5223(17)Å   c=18.225(2)Å

α=100.859(2)°   β=90.596(2)°   γ=103.453(2)°

2(C92H112AuP4),2(Cl),C4H8O

2(C92H112AuP4),2(Cl),C4H8O

Osawa, MasahisaYamayoshi, HirotoHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 25 9094-9103

a=44.658(6)Å   b=17.592(2)Å   c=31.006(5)Å

α=90°   β=133.755(3)°   γ=90°

2(C92H112AuP4),2(Cl),5(O),3(CH2Cl2)

2(C92H112AuP4),2(Cl),5(O),3(CH2Cl2)

Osawa, MasahisaYamayoshi, HirotoHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 25 9094-9103

a=15.891(2)Å   b=17.780(3)Å   c=19.707(3)Å

α=100.322(2)°   β=106.859(2)°   γ=111.240(2)°

C92H112AuP4,C3H7,C4H8O,Cl,O

C92H112AuP4,C3H7,C4H8O,Cl,O

Osawa, MasahisaYamayoshi, HirotoHoshino, MikioTanaka, YuyaAkita, Munetaka

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 25 9094-9103

a=15.4826(19)Å   b=21.679(3)Å   c=27.598(3)Å

α=90°   β=90.093(2)°   γ=90°

C38H38.50BF3N9.50O3NiS

C38H38.50BF3N9.50O3NiS

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=12.2099(2)Å   b=30.7377(6)Å   c=11.3322(2)Å

α=95.549(1)°   β=103.068(1)°   γ=86.7415(6)°

C44H70BF3N14O3NiS

C44H70BF3N14O3NiS

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=11.928(2)Å   b=22.496(2)Å   c=11.717(1)Å

α=102.376(5)°   β=113.607(7)°   γ=85.327(6)°

C38H38.50BCoF3N9.50O3S

C38H38.50BCoF3N9.50O3S

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=12.2200(8)Å   b=30.701(2)Å   c=11.3355(7)Å

α=95.248(4)°   β=103.294(2)°   γ=87.084(4)°

C44H69BCoF3N14O3S

C44H69BCoF3N14O3S

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=11.9437(5)Å   b=22.519(1)Å   c=11.6969(4)Å

α=102.492(1)°   β=113.435(3)°   γ=85.1754(9)°

C30H28BClN6Ni

C30H28BClN6Ni

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=11.399(3)Å   b=15.991(3)Å   c=15.750(6)Å

α=90°   β=99.724(3)°   γ=90°

C30H28BClCoN6

C30H28BClCoN6

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=11.085(2)Å   b=15.280(4)Å   c=16.261(2)Å

α=90°   β=94.40(1)°   γ=90°

C34H36BClN6ONi

C34H36BClN6ONi

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=12.090(2)Å   b=12.187(1)Å   c=11.344(1)Å

α=93.563(10)°   β=91.33(1)°   γ=78.071(10)°

C34H36BClCoN6O

C34H36BClCoN6O

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=11.952(4)Å   b=12.119(8)Å   c=11.405(6)Å

α=94.11(5)°   β=91.96(5)°   γ=78.38(5)°

C41H38BCoF3N8O3S

C41H38BCoF3N8O3S

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=15.066(4)Å   b=14.134(3)Å   c=19.942(3)Å

α=90°   β=105.38(2)°   γ=90°

C35H34BF3N8O3NiS

C35H34BF3N8O3NiS

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=14.037(2)Å   b=14.789(3)Å   c=10.199(2)Å

α=101.215(3)°   β=107.686(9)°   γ=66.771(9)°

C39H36BF3N10O3NiS

C39H36BF3N10O3NiS

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=10.5223(5)Å   b=12.9743(8)Å   c=29.989(1)Å

α=90°   β=99.029(4)°   γ=90°

C80H86B2F6N18O6Ni2S2

C80H86B2F6N18O6Ni2S2

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=12.1603(5)Å   b=15.7044(9)Å   c=11.5097(6)Å

α=105.678(3)°   β=100.386(2)°   γ=75.685(2)°

C47.50H51BCl5F3N8O3NiS

C47.50H51BCl5F3N8O3NiS

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=20.076(1)Å   b=16.732(1)Å   c=29.573(2)Å

α=90°   β=102.519(3)°   γ=90°

C88H84B2Cl4Co2F6N18O6S2

C88H84B2Cl4Co2F6N18O6S2

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=14.567(2)Å   b=14.869(2)Å   c=12.118(1)Å

α=107.849(7)°   β=91.345(4)°   γ=112.990(5)°

C40H34BCl2CoF3N8O3S

C40H34BCl2CoF3N8O3S

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=23.8843(7)Å   b=17.7515(3)Å   c=9.9253(3)Å

α=89°   β=89°   γ=90°

C42H40BCl2F3N8O3NiS

C42H40BCl2F3N8O3NiS

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=12.0847(7)Å   b=18.2862(9)Å   c=10.3024(5)Å

α=94.226(3)°   β=94.121(4)°   γ=74.878(1)°

C42H40BCl2CoF3N8O3S

C42H40BCl2CoF3N8O3S

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=15.885(4)Å   b=11.739(3)Å   c=23.875(5)Å

α=90°   β=94.49(2)°   γ=90°

C42H38BCl2F3N8O3NiS

C42H38BCl2F3N8O3NiS

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=12.069(1)Å   b=15.6895(8)Å   c=11.866(1)Å

α=90.666(1)°   β=92.674(2)°   γ=103.041(3)°

C42H38BCl2CoF3N8O3S

C42H38BCl2CoF3N8O3S

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=12.114(1)Å   b=15.667(2)Å   c=11.837(1)Å

α=90.428(8)°   β=92.906(8)°   γ=103.388(8)°

C61H61BCl2F3N6O3NiP2S

C61H61BCl2F3N6O3NiP2S

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=14.009(4)Å   b=17.556(3)Å   c=12.878(4)Å

α=108.24(1)°   β=83.431(4)°   γ=109.361(9)°

C58.50H55BClF3N6O3NiP2S

C58.50H55BClF3N6O3NiP2S

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=18.1995(7)Å   b=26.598(1)Å   c=12.3521(4)Å

α=102.446(2)°   β=98.393(3)°   γ=72.482(1)°

C34.50H32BCoF3N6O3S

C34.50H32BCoF3N6O3S

Uehara, KazuhiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 18 3529

a=12.047(2)Å   b=13.733(2)Å   c=12.042(2)Å

α=107.381(8)°   β=115.118(3)°   γ=73.397(8)°

C34H54BClCrN8

C34H54BClCrN8

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 23 4514

a=9.838(1)Å   b=24.305(3)Å   c=16.502(2)Å

α=90°   β=104.60(1)°   γ=90°

C36H62BClCrN8

C36H62BClCrN8

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 23 4514

a=13.4411(5)Å   b=17.0438(5)Å   c=17.3368(5)Å

α=90°   β=92.584(3)°   γ=90°

C39H57BClCrN9

C39H57BClCrN9

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 23 4514

a=12.769(1)Å   b=17.813(2)Å   c=9.922(2)Å

α=95.27(4)°   β=111.20(3)°   γ=86.788(8)°

C70H124B2Cl2Cr2N12O4

C70H124B2Cl2Cr2N12O4

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 23 4514

a=23.705(1)Å   b=17.4924(8)Å   c=19.2719(9)Å

α=90°   β=102.149(1)°   γ=90°

C36H64B2CrN8

C36H64B2CrN8

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 23 4514

a=10.565(2)Å   b=10.893(3)Å   c=8.853(2)Å

α=89.143(5)°   β=96.89(2)°   γ=96.60(1)°

C36H64BClCrN8

C36H64BClCrN8

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 23 4514

a=11.9100(8)Å   b=17.384(2)Å   c=10.5505(9)Å

α=92.709(4)°   β=101.804(7)°   γ=103.243(1)°

C40H68BCl2CrN10

C40H68BCl2CrN10

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 23 4514

a=9.8029(4)Å   b=25.021(1)Å   c=19.785(1)Å

α=90°   β=96.416(3)°   γ=90°

C39.50H69BCl2CrN7

C39.50H69BCl2CrN7

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 23 4514

a=12.5153(4)Å   b=17.1143(5)Å   c=20.4006(4)Å

α=90°   β=91.463(2)°   γ=90°

C43H73BCl2CrN11

C43H73BCl2CrN11

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 23 4514

a=19.115(1)Å   b=40.473(3)Å   c=13.0623(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C41H61BClCrN6O4

C41H61BClCrN6O4

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (2002) 23 4514

a=27.5884(9)Å   b=17.6345(6)Å   c=19.9811(4)Å

α=90°   β=92.699(2)°   γ=90°

C50H80B2N16O2NiPd

C50H80B2N16O2NiPd

Kujime, MasatoHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2003) 18 3506

a=13.254(1)Å   b=21.125(2)Å   c=12.1299(8)Å

α=101.662(4)°   β=112.767(3)°   γ=89.006(5)°

C46H74B2N14O2NiPd

C46H74B2N14O2NiPd

Kujime, MasatoHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2003) 2003, 18 3506

a=22.458(3)Å   b=9.007(1)Å   c=26.689(4)Å

α=90°   β=94.160(2)°   γ=90°

C62H106B2CoN16O3Pd

C62H106B2CoN16O3Pd

Kujime, MasatoHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2003) 18 3506

a=15.840(1)Å   b=23.393(2)Å   c=20.111(1)Å

α=90°   β=104.604(3)°   γ=90°

C50H82B2CoN16O2Pd

C50H82B2CoN16O2Pd

Kujime, MasatoHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2003) 18 3506

a=13.324(3)Å   b=20.964(5)Å   c=12.165(2)Å

α=101.75(1)°   β=112.935(6)°   γ=88.301(8)°

C51H83.50B2CoN16.50O2Pd

C51H83.50B2CoN16.50O2Pd

Kujime, MasatoHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2003) 18 3506

a=13.356(1)Å   b=21.0836(8)Å   c=12.1174(9)Å

α=95.350(4)°   β=114.865(1)°   γ=84.508(4)°

C74H144B2Cr6N12O16

C74H144B2Cr6N12O16

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2003) 22 4346

a=11.7618(4)Å   b=16.9666(3)Å   c=24.6837(4)Å

α=90°   β=103.783(3)°   γ=90°

C64H118B2Cr2N12O2

C64H118B2Cr2N12O2

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2003) 22 4346

a=13.813(1)Å   b=22.974(1)Å   c=13.0204(4)Å

α=101.495(4)°   β=114.731(2)°   γ=85.944(4)°

C67H114B2Cr2N16O

C67H114B2Cr2N16O

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2003) 22 4346

a=14.7188(3)Å   b=21.615(1)Å   c=13.4270(8)Å

α=97.520(6)°   β=102.367(3)°   γ=108.213(4)°

C54H95B2ClCr2N12O3

C54H95B2ClCr2N12O3

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2003) 22 4346

a=13.621(1)Å   b=20.116(2)Å   c=12.0553(8)Å

α=97.853(6)°   β=97.743(5)°   γ=75.816(2)°

C37H74BCrN6O3

C37H74BCrN6O3

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2003) 22 4346

a=13.1187(2)Å   b=23.9459(8)Å   c=13.5935(4)Å

α=90°   β=92.537(1)°   γ=90°

C69H134B2Cr3N12O8

C69H134B2Cr3N12O8

Sugawara, Ken-ichiroHikichi, ShiroAkita, Munetaka

Dalton Transactions (2003) 22 4346

a=16.588(2)Å   b=18.845(2)Å   c=13.537(2)Å

α=103.522(4)°   β=100.57(1)°   γ=90.225(6)°